งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่เป็น 50 เขต ข้อมูลจาก ศตส. บชน. ณ วันที่ 30 เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่เป็น 50 เขต ข้อมูลจาก ศตส. บชน. ณ วันที่ 30 เมษายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่เป็น 50 เขต

3 ข้อมูลจาก ศตส. บชน. ณ วันที่ 30 เมษายน 2551

4 สถิติการจับกุมยาเสพติดพื้นที่กทม. เดือนเมษายน 2551 บางกอกน้อย ประเวศ ดอนเมือง ดินแดง จอมทอง คลองเตย บางกอกใหญ่ ลาดกระบัง บางกะปิ ธนบุรี

5 ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 ยาบ้า อื่นๆ พืชกระท่อม ไอซ์ กัญชา สารระเหย จำหน่าย อื่นๆ ครอบครอง ครอบครองเพื่อจำหน่าย เสพ

6 ยาบ้า ไอซ์ ยาอี โคเคน กัญชา คดีค้า : ประกอบด้วย ข้อหาผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และครอบครองเพื่อจำหน่าย ที่มา : ศตส. บชน. รวมข้อหาค้าทั้งหมด 564 คดี บางกะปิบึงกุ่ม พระนคร หนองแขม ยานนาวาคลองเตย จตุจักร ลาดกระบัง ราชเทวี บางกอกน้อย

7 ยาบ้า พืชกระท่อม สารระเหย กัญชา ไอซ์ คดีเสพ : ประกอบด้วย ข้อหาครอบครองและเสพ ที่มา : ศตส. บชน. รวมข้อหาเสพทั้งหมด 3,443 คดี บางกอกน้อยประเวศ ดอนเมือง จอมทอง ดินแดงคลองเตย บางกอกใหญ่ ลาดกระบัง บางกะปิ ธนบุรี

8 ณ วันที่ 30 เมษายน 2551

9 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2551

10 ณ วันที่ 30 เมษายน 2551

11 ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาทั้งหมด 704 ราย อาชีพช่าง มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษามากถึงร้อยละ 39 และอาชีพว่างงานร้อยละ 32 ณ วันที่ 30 เมษายน 2551

12 ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาทั้งหมด 704 ราย ร้อยละ 75 เป็นระบบ บังคับบำบัด ( จำนวน 530 ราย ) ร้อยละ 86 เป็นเพศชาย

13 ยาบ้ า กัญชา เฮโรอีน สารระเหย อื่นๆ

14 สรุปสถานการณ์ยาเสพติด กรุงเทพมหานคร - กทม. เป็นพื้นที่ที่มีการค้าและแพร่ระบาด ระดับสูงในทุกเขต - ยาเสพติดที่มีการค้าและแพร่ระบาด ยังเป็น ยาบ้า - ราคายาบ้า อยู่ระหว่าง 190 – 300 บาท ( ราคาน้อยสุดที่เขตยานนาวา ) - ผู้เข้ารับการบำบัดส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 18 – 24 ปี และเป็นผู้ เสพรายใหม่ - ซึ่งการแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ ควรเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็น ส่วนใหญ่


ดาวน์โหลด ppt กรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่เป็น 50 เขต ข้อมูลจาก ศตส. บชน. ณ วันที่ 30 เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google