งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323 เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323 เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323 เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323

3 เมษายน 2550 เมษายน 2551 ยาบ้า 3,061.75 เม็ด 2,323.00 เม็ด กัญชา 1 ถุง, 28.40 กรัมแห้ง 31.64 กรัม มาโซ แลม -- พืช กระท่อม - 76 ใบ สาระเหย 1 กระป๋อง 4 กระป๋อง ยาไอซ์ 1.3 กรัม 0.6 กรัม

4 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาเสพติด เมษายน 50 เมษายน 51 เปรียบเทียบ ลำดับอำเภอ จับกุม คดีคนคดีคนคดีคน 1 เมืองราชบุรี 5256115118 เพิ่ม 63 เพิ่ม 62 2 บ้านโป่ง 212267 เพิ่ม 46 เพิ่ม 45 3 โพธาราม 31 55 เพิ่ม 24 4 ดำเนินสะดวก 19 37 เพิ่ม 18 5 ปากท่อ 992625 เพิ่ม 17 เพิ่ม 16 6 จอมบึง 3388 เพิ่ม 5 7 บางแพ 5577 เพิ่ม 2 8 สวนผึ้ง 2222 - - 9 วัดเพลง 5522 ลด 3 10 บ้านคา - -22 เพิ่ม 2 รวม 147152321323 เพิ่ม 174 เพิ่ม 171

5 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ยาเสพติด 1 ด้านการค้า 1.1 ผู้ค้าและเครือข่าย – ผู้ค้า ยังคงเป็นผู้ค้ารายเก่าที่หยุดพฤติกรรม หลังจากการประกาศสงครามเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี 2546 และกลุ่มเครือข่ายเป็นกลุ่มผู้เล่นวัว ลานและเป็นกลุ่มเครือข่ายที่ติดต่อกับกลุ่มผู้ค้า ในจังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐม – ผู้ค้ารายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เคยถูกจับกุม ดำเนินคดีมาแล้ว มีทั้งพ้นโทษและอยู่ระหว่าง ดำเนินคดี ( ประกันตัวออกมาระหว่างพิจารณา คดี ) ซึ่งได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้า การ ส่งมอบยาบ้า โดยใช้หลากหลายวิธี เช่น ใช้เด็ก ผู้หญิง เป็นผู้ส่งยาบ้า

6 1.2 พื้นที่แพร่ระบาดที่มีการระบาดอย่าง รุนแรง - อ. เมือง หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง - อ. โพธาราม หมู่ 9 ตำบลคลองตาคต - อ. บ้านโป่ง หมู่ 2 ตำบลท่าผา พื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพิ่มเติม อ. ดำเนินสะดวก ตำบลบ้านไร่ชาวเหนือถูก ระบุว่าเป็นแหล่งพักยาเสพติด 1.3 เส้นทางการลำเลียงยา - เส้นทางหลักถนนเพชรเกษมสายเก่าและ ถนนธนบุรี - ปากท่อ - เส้นทางสายรอง ถนนสายด่านมะขาม เตี้ย - ด่านทับตะโก / บางแพ - ดำเนินฯ

7 2. ตัวสินค้า 2.1 ประเภทยาเสพติดเป็นยาบ้าอันดับหนึ่งโดย แยกที่มาดังนี้ - อันดับแรกเป็นยาบ้าที่มาจากภาคเหนือ (G1) - อันดับสองเป็นยาบ้าที่มาจากอำเภอสังขละบุรี (G24) - อันดับสามเป็นยาบ้าที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( G23) และเริ่มมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่คือ ยา ไอซ์ / มีมาโซแลม และพืชกระท่อม 2.2 ราคาซื้อขาย ราคาเริ่มลดลงจาก 250 – 300 บาท เป็น 150 – 200 บาท

8 3. ผู้จำหน่าย และผู้ซื้อ - ผู้เสพ 3.1 กลุ่มผู้จำหน่าย - อยู่ระหว่างอายุ 26 – 30 ปี เป็นส่วน ใหญ่ 3.2 กลุ่มผู้ซื้อ - ผู้เสพ - อันดับแรกเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 19 – 25 ปี - อันดับรองเป็นช่วงอายุ 14 – 18 ปี ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุ 14 – 18 ปี

9 วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบำบัดแบบ ไม่ควบคุมตัว

10 วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบำบัดแบบ ควบคุมตัว

11 สถานที่บำบัดแบบควบคุมตัว ผู้เสพ / ผู้ติดที่เข้าระบบบำบัดรักษาจำนวน 388 ราย เข้ารับการบำบัดแบบควบคุมตัวจำนวน 39 ราย ในสถานที่ดังนี้ ค่ายกองบิน 53 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบ ค่ายธนะรัตช์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ โรงเรียนการบินนครปฐม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุม แก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ศูนย์นิวัฒนพลเมืองพล ร.9 ( ทุ่งก้างย่าง ) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

12 เข้ารับการบำบัดในโครงการวิทยาลัย ลูกผู้ชาย จำนวน 100 ราย ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์ กองพลพัฒนาที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่เหลือจำนวน 249 ราย เข้ารับการ บำบัดรักษาแบบไม่ควบคุมตัว - จากการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจ พิสูจน์ ได้ข้อมูลดังนี้ เป็นบุคคลที่ถูกจับกุมดำเนินคดีใน ข้อหาเสพยาบ้าซ้ำเป็นจำนวน 39 ราย คิด เป็นร้อยละ 10.05 เป็นเด็กและเยาวชนจำนวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.43

13 วิเคราะห์สถานการณ์ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน แนวโน้มเด็กและเยาวชน ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง และมั่วสุมกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เช่น ไม่ เข้าเรียน / มั่วสุมในร้านเกมส์อินเตอร์เนต และ ห้างสรรพสินค้า นักเรียน นักศึกษาในกลุ่มอาชีวศึกษา ได้มี การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาสารเสพติดโดย บริษัทเอกชน เป็นมาตรการเฝ้าระวังดูแล นักเรียน นักศึกษาของกลุ่มอาชีวศึกษา ซึ่ง ไม่ได้ดำเนินการในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน สามัญทั่วไป

14 แนวทางการแก้ไขปัญหา จากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดังกล่าว ศตส. จ. ราชบุรี จะได้บูรณาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สารวัตร นักเรียน / ครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนต่างๆ / จนท. ตำรวจ / สมาชิก อส./ จนท. วัฒนธรรม / จนท. พมจ. ราชบุรี / ฯลฯ เป็นชุดปฏิบัติการเพื่อ ป้องปรามและเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ดังกล่าว ในช่วงเวลา 09.00-16.30 น. ของ วันที่เปิดการเรียนการสอน ซึ่งมีกำหนดการ นัดประชุมวางแผนดำเนินการในวันที่ 12 มิ. ย.2551

15


ดาวน์โหลด ppt เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323 เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google