งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323 เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323 เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เม.ย เม.ย เม.ย เม.ย

3 เมษายน 2550 เมษายน 2551 ยาบ้า 3, เม็ด 2, เม็ด กัญชา 1 ถุง, กรัมแห้ง กรัม มาโซ แลม -- พืช กระท่อม - 76 ใบ สาระเหย 1 กระป๋อง 4 กระป๋อง ยาไอซ์ 1.3 กรัม 0.6 กรัม

4 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาเสพติด เมษายน 50 เมษายน 51 เปรียบเทียบ ลำดับอำเภอ จับกุม คดีคนคดีคนคดีคน 1 เมืองราชบุรี เพิ่ม 63 เพิ่ม 62 2 บ้านโป่ง เพิ่ม 46 เพิ่ม 45 3 โพธาราม เพิ่ม 24 4 ดำเนินสะดวก เพิ่ม 18 5 ปากท่อ เพิ่ม 17 เพิ่ม 16 6 จอมบึง 3388 เพิ่ม 5 7 บางแพ 5577 เพิ่ม 2 8 สวนผึ้ง วัดเพลง 5522 ลด 3 10 บ้านคา เพิ่ม 2 รวม เพิ่ม 174 เพิ่ม 171

5 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ยาเสพติด 1 ด้านการค้า 1.1 ผู้ค้าและเครือข่าย – ผู้ค้า ยังคงเป็นผู้ค้ารายเก่าที่หยุดพฤติกรรม หลังจากการประกาศสงครามเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี 2546 และกลุ่มเครือข่ายเป็นกลุ่มผู้เล่นวัว ลานและเป็นกลุ่มเครือข่ายที่ติดต่อกับกลุ่มผู้ค้า ในจังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐม – ผู้ค้ารายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เคยถูกจับกุม ดำเนินคดีมาแล้ว มีทั้งพ้นโทษและอยู่ระหว่าง ดำเนินคดี ( ประกันตัวออกมาระหว่างพิจารณา คดี ) ซึ่งได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้า การ ส่งมอบยาบ้า โดยใช้หลากหลายวิธี เช่น ใช้เด็ก ผู้หญิง เป็นผู้ส่งยาบ้า

6 1.2 พื้นที่แพร่ระบาดที่มีการระบาดอย่าง รุนแรง - อ. เมือง หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง - อ. โพธาราม หมู่ 9 ตำบลคลองตาคต - อ. บ้านโป่ง หมู่ 2 ตำบลท่าผา พื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพิ่มเติม อ. ดำเนินสะดวก ตำบลบ้านไร่ชาวเหนือถูก ระบุว่าเป็นแหล่งพักยาเสพติด 1.3 เส้นทางการลำเลียงยา - เส้นทางหลักถนนเพชรเกษมสายเก่าและ ถนนธนบุรี - ปากท่อ - เส้นทางสายรอง ถนนสายด่านมะขาม เตี้ย - ด่านทับตะโก / บางแพ - ดำเนินฯ

7 2. ตัวสินค้า 2.1 ประเภทยาเสพติดเป็นยาบ้าอันดับหนึ่งโดย แยกที่มาดังนี้ - อันดับแรกเป็นยาบ้าที่มาจากภาคเหนือ (G1) - อันดับสองเป็นยาบ้าที่มาจากอำเภอสังขละบุรี (G24) - อันดับสามเป็นยาบ้าที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( G23) และเริ่มมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่คือ ยา ไอซ์ / มีมาโซแลม และพืชกระท่อม 2.2 ราคาซื้อขาย ราคาเริ่มลดลงจาก 250 – 300 บาท เป็น 150 – 200 บาท

8 3. ผู้จำหน่าย และผู้ซื้อ - ผู้เสพ 3.1 กลุ่มผู้จำหน่าย - อยู่ระหว่างอายุ 26 – 30 ปี เป็นส่วน ใหญ่ 3.2 กลุ่มผู้ซื้อ - ผู้เสพ - อันดับแรกเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 19 – 25 ปี - อันดับรองเป็นช่วงอายุ 14 – 18 ปี ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุ 14 – 18 ปี

9 วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบำบัดแบบ ไม่ควบคุมตัว

10 วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบำบัดแบบ ควบคุมตัว

11 สถานที่บำบัดแบบควบคุมตัว ผู้เสพ / ผู้ติดที่เข้าระบบบำบัดรักษาจำนวน 388 ราย เข้ารับการบำบัดแบบควบคุมตัวจำนวน 39 ราย ในสถานที่ดังนี้ ค่ายกองบิน 53 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบ ค่ายธนะรัตช์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ โรงเรียนการบินนครปฐม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุม แก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ศูนย์นิวัฒนพลเมืองพล ร.9 ( ทุ่งก้างย่าง ) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

12 เข้ารับการบำบัดในโครงการวิทยาลัย ลูกผู้ชาย จำนวน 100 ราย ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์ กองพลพัฒนาที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่เหลือจำนวน 249 ราย เข้ารับการ บำบัดรักษาแบบไม่ควบคุมตัว - จากการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจ พิสูจน์ ได้ข้อมูลดังนี้ เป็นบุคคลที่ถูกจับกุมดำเนินคดีใน ข้อหาเสพยาบ้าซ้ำเป็นจำนวน 39 ราย คิด เป็นร้อยละ เป็นเด็กและเยาวชนจำนวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.43

13 วิเคราะห์สถานการณ์ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน แนวโน้มเด็กและเยาวชน ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง และมั่วสุมกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เช่น ไม่ เข้าเรียน / มั่วสุมในร้านเกมส์อินเตอร์เนต และ ห้างสรรพสินค้า นักเรียน นักศึกษาในกลุ่มอาชีวศึกษา ได้มี การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาสารเสพติดโดย บริษัทเอกชน เป็นมาตรการเฝ้าระวังดูแล นักเรียน นักศึกษาของกลุ่มอาชีวศึกษา ซึ่ง ไม่ได้ดำเนินการในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน สามัญทั่วไป

14 แนวทางการแก้ไขปัญหา จากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดังกล่าว ศตส. จ. ราชบุรี จะได้บูรณาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สารวัตร นักเรียน / ครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนต่างๆ / จนท. ตำรวจ / สมาชิก อส./ จนท. วัฒนธรรม / จนท. พมจ. ราชบุรี / ฯลฯ เป็นชุดปฏิบัติการเพื่อ ป้องปรามและเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ดังกล่าว ในช่วงเวลา น. ของ วันที่เปิดการเรียนการสอน ซึ่งมีกำหนดการ นัดประชุมวางแผนดำเนินการในวันที่ 12 มิ. ย.2551

15


ดาวน์โหลด ppt เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323 เม.ย. 50 147 152 เม.ย. 51 321 323.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google