งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กรุงเทพมหานคร
ศตส.กทม.

2 รูปแบบระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ( ปัจจุบัน )
การนำเข้าข้อมูล : นำเข้าโดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ระบบรายงาน บสต 3 กระทรวงสาธารณสุข ด้านผู้เสพยาเสพติด ด้านผู้ค้ายาเสพติด จำนวนผู้บำบัดรายเขต การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ GIS เชิง ด้านผู้เข้ารับการบำบัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน รายงานฝว. 5 ฐานข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติด เรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานการณ์แนวโน้ม และสถิติ ผลการจับกุม( คดี ) รานงาน ฝว. 1 สถานการณ์ยาเสพติด ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ข้อมูลการจับกุม ราคายาเสพติด ความพึงพอใจ สำนักงาน ปปส.กทม.

3 รูปแบบระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร
( กำลังดำเนินการในปี 2551 ) การนำเข้าข้อมูล : นำเข้าโดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ระบบรายงาน บสต 3 กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาโดยการนำเข้าข้อมูลผ่าน Network (นำเข้าโดยเจ้าหน้าที่เขต) ด้านผู้เสพยาเสพติด ด้านผู้ค้ายาเสพติด จำนวนผู้บำบัดรายเขต การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ GIS เชิง ด้านผู้เข้ารับการบำบัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน รายงานฝว. 5 ฐานข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติด เรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานการณ์แนวโน้ม และสถิติ ผลการจับกุม( คดี ) รานงาน ฝว. 1 สถานการณ์ยาเสพติด ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ข้อมูลการจับกุม ราคายาเสพติด ความพึงพอใจ สำนักงาน ปปส.กทม.

4 ตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลผ่าน Intranet

5 การนำเสนอข้อมูลด้าน GIS
การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่ การนำเสนอข้อมูลสถิต และแนวโน้ม

6 การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ GIS
การนำเข้าข้อมูลในระบบเฝ้าระวังปัจจุบัน นำเข้าข้อมูลที่เก็บอยู่ในลักษณะ MS Access

7 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่ด้านผู้เสพยาเสพติด

8 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่ด้านผู้ค้ายาเสพติด

9 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่ด้านการบำบัด

10 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่ด้านการจับกุม

11 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่ด้านการร้องเรียน

12 สถานการณ์ยาเสพติดรวม 5 ด้าน กรุงเทพมหานคร ( 6 เดือน )

13 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง

14 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟแนวโน้ม


ดาวน์โหลด ppt ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google