งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤศจิกายน 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤศจิกายน 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤศจิกายน 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือน พฤศจิกายน 2549 เท่ากับ 115.4 พ.ย.49 / ต.ค.49 ลดลงร้อยละ 0.1 พ.ย.49 / พ.ย.48 สูงขึ้นร้อยละ 3.5 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ

4 พ.ย.49 / ต.ค.49 ลดลงร้อยละ 0.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.2   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักสด - ผลไม้สด - เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ - ผลิตภัณฑ์นม   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไก่สด - ไข่ไก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.2   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักสด - ผลไม้สด - เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ - ผลิตภัณฑ์นม   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไก่สด - ไข่ไก่ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.1   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง - - เครื่องรับอุปกรณ์สื่อสาร - - เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.1   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง - - เครื่องรับอุปกรณ์สื่อสาร - - เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2549

6 พ.ย.49 / พ.ย.48 สูงขึ้นร้อยละ 3.5 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 5.8   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด - ข้าวสารเหนียว หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 5.8   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด - ข้าวสารเหนียว หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.0   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ - ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.0   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ - ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2549

8 เดือน พฤศจิกายน 2549 เท่ากับ 105.0 พ.ย.49 / ต.ค.49 ไม่เปลี่ยนแปลง พ.ย.49 / พ.ย.48 สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2549

10

11   เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th   โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793   ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤศจิกายน 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google