งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ให้สัมมนา นายธเนศ เกษศิลป์ รหัส 51312306 ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ให้สัมมนา นายธเนศ เกษศิลป์ รหัส 51312306 ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ให้สัมมนา นายธเนศ เกษศิลป์ รหัส 51312306 ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1

2 Reconstructing shredded documents through feature matching 2

3 Introduction 3

4 4 WolfsonKong and KimiaLeitao and StolfiBunke and KaufmannBunke and BuehlerUc¸oluk and Toroslu

5 5 1. Introduction 2.presents an overview of the proposed methodology. 4.shows how we compute the similarity between the polygons as well as the global search algorithm. Finally 3.describes the feature set we have used to carry out the local matching. 5. reports the experimental results and Section 6. present some perspectives of future works and concludes this work.

6 Different kinds of shredding. 6

7 The block diagram of the proposed methodology 7

8 Inner and outer boundaries produced by shredding 8

9 Inner and outer boundaries produced by shredding. 9

10 Angle features extracted from the polygon. 10

11 Description of the feature vector 11

12 Similarity between angles. 12

13 Distance features extracted from the polygon. 13

14 Best matching (a) fragments i and j and (b) new fragment Fij where three vertices were removed. 14

15 Steps of the document reconstruction. 15

16 16

17 Examples of the documents in the database. 17

18 Examples of a document totally reconstructed: (a) fragments and (b) document reconstructed. 18

19 Performance of the proposed methodology in reconstructing documents shredded by hand. 19 3–16 fragments 1 cm x 1 cm to 5 cm x 5 cm

20 สวัสดี 20


ดาวน์โหลด ppt ผู้ให้สัมมนา นายธเนศ เกษศิลป์ รหัส 51312306 ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google