งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น คลิกที่ เพื่อเปิดโปรแกรมค้นหาตัว QNAP จากนั้นกดปุ่ม Connect.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น คลิกที่ เพื่อเปิดโปรแกรมค้นหาตัว QNAP จากนั้นกดปุ่ม Connect."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น คลิกที่ เพื่อเปิดโปรแกรมค้นหาตัว QNAP จากนั้นกดปุ่ม Connect

2 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น เมื่อเข้ามาแล้วจะพบ กับหน้าจอดังภาพ

3 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น คลิกเลือกเมนู Server List ค้นหา QNAP อัตโนมัติ หรือเพิ่ม QNAP ตัวอื่นๆ ตั้งค่า Username และ Password เป็นค่า Default

4 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น เลือกภาษา

5 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น เมนูการตั้งค่าต่างๆ ของตัวเครื่อง

6 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น การตั้งค่าแบบ 6 ขั้นตอน จากนั้นกด Continue

7 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งชื่อ QNAP จากนั้นกด Continue

8 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ใส่รหัสผ่านและ ยืนยันรหัส ใช้รหัสเดิมของ QNAP จากนั้นกด Next

9 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น คลิกเลือกเพื่อตั้งเวลา เทียบกับเว็บไซต์ ตั้งค่า เวลา วันเดือนปี จากนั้นกด NEXT

10 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น กำหนดหมายเลข IP Address ด้วยตนเอง รับค่า IP Address อัตโนมัติ จากนั้นกด NEXT

11 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารูปแบบทำงานของฮาร์ดดิส แสดงรายละเอียด และความจุของ ฮาร์ดดิสก์ จากนั้นกด NEXT

12 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น อธิบายเมนู Select Disk Configuration -Skip Initializing Disks ไม่ต้องการตั้งค่าฮาร์ดดิสก์ ในตอนนี้ -Create Single Disk Volume รวมความจุของ ฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดเสมือนเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกเดียวกัน -Create Raid 0 Striping Disk Volume เป็นการ กระจายการเก็บข้อมูลลงทั้งฮาร์ดดิสก์ทั้ง2ลูกอย่าง เท่าๆกัน

13 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น อธิบายเมนู Select Disk Configuration -Create Raid 1 Mirroring Disk Volume เป็นการ กระจายการเก็บข้อมูลลงทั้งฮาร์ดดิสก์ทั้ง2ลูก ซึ่งใน แต่ละลูกจะมีข้อมูลเหมือนกันทั้งหมด

14 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น เพิ่มกล้องที่ต้องการดู ภาพลงใน QNAP ใส่ข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน จากนั้นกด NEXT

15 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น แสดงข้อมูลต่างๆที่ ได้เราตั้งค่าไว้ หากข้อมูลต่างๆถูกต้องให้คลิก Start เพื่อเริ่มการทำงาน

16 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น การตั้งค่ารายละเอียดของ System Name ตั้งชื่อ QNAP จากนั้นกด Apply

17 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่า เวลา วัน เดือน ปี คลิกเลือกเพื่อเทียบเวลา กับเว็บไซต์ที่กำหนดโดย อัตโนมัติ การตั้งค่ารายละเอียดของ System Name เทียบเวลากับเครื่อง คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน จากนั้นกด Apply

18 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น แสดงข้อมูลต่างๆที่ ได้เราตั้งค่าไว้ การตั้งค่ารายละเอียดของ System Name จากนั้นกด OK

19 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting เลือกรูปแบบ การเชื่อมต่อ รับค่า IP Address อัตโนมัติ กำหนดค่า IP Address ด้วยตนเอง

20 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น อธิบายรูปแบบของ Configuration of Network Interfaces - Failover คือ เมื่อพอร์ต LAN พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งเสีย พอร์ตที่เหลือ จะสามารถทำงานแทนได้ทันที - Load Balancing คือ เป็นการรวมเอาความเร็วของพอร์ต LAN ทั้ง สองพอร์ตเข้าด้วยกันทำให้ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า - Standalone คือ พอร์ต LAN แต่ละพอร์ตจะสามารถกำหนด หมายเลข IP Address ที่ต่างกันได้ ทำให้สามารถใช้งานเน็ตเวิร์คได้ สองเครือข่ายพร้อมกัน ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting

21 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น เปิดใช้งานบริการ DDNS จากเว็บที่ให้บริการ ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting จากนั้นกด Apply

22 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting เปิด Protocol ในการ โอนย้ายไฟล์ระหว่างHost เปิดฟังค์ชั่นการ จัดการไฟล์ ผ่านระบบเว็บ เปิดใช้งาน การถ่าย โอนข้อมูล ผ่าน FTP Server ที่ ต้องการ จากนั้นกด Apply

23 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting กำหนดเงื่อนไขในการเข้า มาจัดการควบคุมเครื่อง เพิ่มหมายเลข IP Address ที่ต้องการ เพิ่มใน List จากนั้นกด Apply

24 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น อธิบายรูปแบบของ Host Access Control - Allow all connections คือ ยินยอมให้ทุกหมายเลข IP Address สามารถเข้ามาจัดการข้อมูลต่างๆได้ - Allow connections from the list only คือ จะยินยอม ให้เฉพาะหมายเลข IP Address ที่อยู่ใน List เท่านั้น สามารถเข้ามาจัดการข้อมูลต่างๆได้ - Denied connections from the list คือ เฉพาะ หมายเลข IP Address ที่อยู่ใน List เท่านั้นที่ไม่สามารถเข้า มาจัดการข้อมูลต่างๆได้ ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting

25 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting เป็นการกำหนด หมายเลขพอร์ตที่ใช้ใน การเชื่อมต่อข้อมูล จากนั้นกด Apply

26 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting แสดง รายละเอียด ข้อมูล เกี่ยวกับ Network ที่ เราตั้งค่าไว้

27 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Device Configuration แสดงรายละเอียด ของ HDD

28 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Device Configuration การจัดการฮาร์ดดิสก์ใน กรณีที่ติดตั้งแบบ RAID

29 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Device Configuration ส่วนแสดงข้อมูล อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน ทาง USB

30 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Device Configuration เปิดใช้ ฟังค์ชั่น สำรองไฟ กำหนดจำนวนนาทีให้ ปิดการทำงานของเครื่อง หลังจากไฟฟ้าดับ กำหนดจำนวนนาทีให้เครื่อง เข้าสู่โหมด Standby หลังจากไฟฟ้าดับและ กลับมาทำงานอีกครั้ง หลังจากไฟฟ้ากลับมาเป็น ปกติแล้วโดยอัตโนมัติ

31 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด User Management สร้าง User ใหม่ แก้ไข Userลบ User

32 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด User Management ใส่ชื่อและรหัส ของ User ใหม่ กำหนดสิทธิ์ ของ User ว่าสามารถ ทำไรได้บ้าง ในกล้องแต่ ละตัว จากนั้นกด OK

33 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด User Management แก้ไขชื่อและรหัส คลิกเพื่อ เปลี่ยน สิทธิ์การ ใช้งาน กล้องแต่ ละตัว

34 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Camera Settings ใส่ข้อมูล ต่างๆ คลิกเลือก กล้อง หรือสามารถ ค้นหากล้องที่ เชื่อมต่ออยู่ได้ ทดสอบการ เชื่อมต่อกับ กล้อง จากนั้นกด Apply

35 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Camera Settings ตั้งค่าคุณภาพและ ความละเอียดของ กล้องในการ บันทึกภาพ จากนั้นกด Apply

36 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Camera Settings เลือกกล้องที่จะ เปิดการบันทึก เลือกวันที่ ต้องการ บันทึก เลือกช่วงเวลาที่ จะบันทึก จากนั้นกด Add

37 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Camera Settings เลือกกล้องที่จะ ทำการบันทึก เสร็จแล้วกด Apply หรือเปิดการ บันทึกให้กล้อง ทุกตัว

38 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Camera Settings เสร็จแล้วกด Apply

39 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น อธิบายเมนูต่างๆ 1. กำหนดความยาวของการบันทึกในแต่ละไฟล์ 2. กำหนดจำนวนขั้นต่ำของฮาร์ดดิสก์ว่าจะให้มีการบันทึก แบบใด -บันทึกทับข้อมูลที่เก่าที่สุด -หยุดการบันทึก 3. กำหนดจำนวนวันที่จะเก็บข้อมูลการบันทึกแบบ Alarm ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting

40 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น อธิบายเมนูต่างๆ 4. กำหนดจำนวนวันที่จะให้เครื่องลบข้อมูลการบันทึก 5. กำหนดจำนวนวินาทีในการเริ่มบันทึกก่อนมีเหตุการณ์ เกิดขึ้นและจำนวนวินาทีในการหยุดบันทึกหลังจาก เหตุการณ์สิ้นสุดแล้ว ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting

41 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด System Tools ตั้งค่าระดับ การแจ้งเตือน ใส่ข้อมูลต่างๆ ของ E-mail Server จากนั้นกด Apply

42 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด System Tools เลือกผู้ ให้บริการ sms เลือก ประเทศและ ใส่หมายเลข มือถือ กำหนด เงื่อนไขใน การส่ง SMS เข้ารหัสในการ เชื่อมต่อ ใส่ Username และ Password

43 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด System Tools Restart Shut Down

44 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด System Tools จากนั้นกด Apply

45 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น อธิบายเมนูต่างๆ 1.เปิดการใช้งาน Reset Switch 2.กำหนดให้เปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าดับ 3.เปิดใช้งานปุ่ม Backup และกำหนดจำนวนวันที่จะให้ บันทึกลงใน USB 4.กำหนดความจุขั้นต่ำของฮาร์ดดิสก์ หากพื้นที่เหลือน้อย กว่าจุดที่กำหนด เครื่องจะแสดงไฟสัญลักษณ์ขึ้นมา ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting

46 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น อธิบายเมนูต่างๆ 5.เปิดใช้เสียงเตือนหาก Error ต่างๆเกิดขึ้น 6.กำหนดให้พัดลมหมุนช้าลงเมื่ออุณหภูมิของเครื่องต่ำ กว่า 47 องศา และหมุนเร็วสุดหากอุณหภูมิเกิน 52 องศา 7.กำหนดเงื่อนไขการหมุนของพัดลมด้วยตัวเอง โดยให้ หยุดหมุน,หมุนช้า,หมุนเร็วสุด ตามอุณหภูมิที่กำหนด ตั้งค่ารายละเอียด Network Setting

47 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด System Tools กดเพื่อหาไฟล์ Firmware ที่เก็บไว้ Firmware ปัจจุบัน จากนั้นกด Update System

48 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด System Tools กดเพื่อหาไฟล์ Backup ที่เก็บไว้ จากนั้นกด Restore กดเพื่อ Backup ไฟล์ที่เราได้ตั้งค่า ต่างๆไว้ กด Reset เพื่อตั้งค่า Default ให้ตัวเครื่อง

49 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด System Tools ส่วนของการตั้งค่าการ Backup ข้อมูลไปไว้อีกที่หนึ่ง

50 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด System Tools แสดงข้อมูลรายละเอียด ต่างๆของฮาร์ดดิสก์

51 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด System Tools ใส่ชื่อที่ต้องการ เลือกไฟล์ รูปภาพ จากนั้นกด Apply จากนั้นกด Upload กด Test เพื่อ ทดสอบดูภาพ

52 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด System Tools ใส่หมายเลข IP Address ที่ต้องการ ทดสอบการเชื่อมต่อ จากนั้นกด Test เพื่อ ทดสอบการเชื่อมต่อ

53 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด System Tools ตัวอย่างจากรูป แสดงให้เห็นว่า สามารถเชื่อมต่อได้สำเร็จ

54 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด System Tools กำหนดให้เครื่องทำการ Logoff หากไม่ได้มีการใช้งานใดๆใน หน้าของการตั้งค่า ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นกด Apply

55 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Logs & Statics แสดง ข้อมูล ต่างๆที่ เกิดขึ้น ของเครื่อง

56 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Logs & Statics แสดงข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นกับกล้องแต่ละตัว

57 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Logs & Statics แสดงรายชื่อ User ที่ กำลังใช้งาน

58 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Logs & Statics แสดงประวัติการเข้าใช้ งานของ User ต่างๆ

59 ตั้งค่ารายละเอียด Logs & Statics คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น แสดงการบันทึกการ เชื่อมต่อของตัวเครื่อง

60 ตั้งค่ารายละเอียด Logs & Statics คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น แสดงรายละเอียด เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตัวเครื่อง

61 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ตั้งค่ารายละเอียด Monitor setting เลือกดูภาพจาก QNAP หรือจาก ตัวกล้องโดยตรง เปิดการแจ้ง เตือนเหตุการณ์ ตำแหน่งที่ ต้องการเก็บ รูปภาพและชนิด ของภาพ *แนะนำให้ดูผ่าน QNAP

62 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ฟังก์ชั่น Playback เมนูการเล่นภาพ ย้อนหลัง

63 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ฟังก์ชั่น Help ฟังก์ชั่นตัวช่วยและ คู่มือการใช้งาน

64 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ฟังก์ชั่น Logout เมนูการออกจากระบบ

65 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ฟังก์ชั่นติดต่อกับระบบกล้องวงจรปิด เมนูสำหรับการแก้ไข ข้อมูลของตัวกล้อง

66 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ฟังก์ชั่น Enable digital zoom เมนูเปิด/ปิด การซูมแบบ ดิจิตอล

67 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ฟังก์ชั่น Enable digital zoom บอกขนาดซูม สูงสุดได้ 3.05 ซูมเข้า ซูมออก

68 คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น ฟังก์ชั่น Enable digital zoom ฟังก์ชั่นการซูมออก

69 ฟังก์ชั่น Take a snapshot เมนูการจับรูปภาพ หน้าจอของกล้อง ตัวที่เลือก คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น

70 ฟังก์ชั่น Enable manual recording เมนูการบันทึก ด้วยตัวเอง คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น

71 ฟังก์ชั่น Multi Mornitor สามารถเลือกรูปแบบการ แสดงผลของจอภาพได้ เลือกกล้องที่ ต้องการดูภาพ คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น

72 ฟังก์ชั่น Switching size of view คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น เมนูสลับขนาดของ จอแสดงผล

73 ฟังก์ชั่น Full Screen คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น เมนูจอแสดงผล แบบเต็มจอ

74 Sequential Mode คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น เมนูการแสดง ภาพแบบลำดับ แสดงสถานะว่าเรา กำลังอยู่หน้าไหน และกล้องตัวไหน


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งาน QNAP เบื้องต้น คลิกที่ เพื่อเปิดโปรแกรมค้นหาตัว QNAP จากนั้นกดปุ่ม Connect.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google