งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Allergy/ Pseudoallergic to NSAIDS อาจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Allergy/ Pseudoallergic to NSAIDS อาจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Allergy/ Pseudoallergic to NSAIDS อาจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์

2 Cross - reactivity Cross – reactivity อาจไม่เกี่ยวข้องกับระบบ immune system แต่อาจเกิดจากฤทธิ์ทาง เภสัชวิทยาที่เหมือนกันของยา ซึ่งเกิด อาการเหมือนกัน เช่น คล้ายอาการแพ้จาก ยาที่มีสูตรโครงสร้างแตกต่างกัน แต่มีฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาเหมือนกัน --> Pseudoallergic Cross reactive allergic responses: Immune response มีความจำเพาะกับ allergic molecule หนึ่ง และสามารถ เกิดปฏิกิริยากับ molecule อื่นที่มีโครงสร้าง คล้ายกันได้ --> True allergy

3 Case study 1

4 หญิง 58 ปี พบแพทย์ ortho. ด้วยอาการ ปวดหลังเรื้อรัง แพทย์สั่งยา Diclofenac 1x3 pc, Norgesic 1x3 pc, 3B 1x3 pc และ Losec 1x2 ac ก่อนไปรับยาที่ห้องจ่าย ยา pt. ไปตรวจที่แผนก med. ด้วยอาการ ปัสสาวะขัด แพทย์ med. ซักประวัติพบว่า pt. เคยแพ้ยา diclofenac inj. โดยมี อาการหน้าบวม ตาบวม จึงส่งกลับพบ แพทย์ ortho. เพื่อทบทวนการสั่งใช้ยา diclofenac แพทย์ ortho. จึงเปลี่ยนเป็นยา naproxen แทน และส่ง pt. พบเภสัชกร เพื่อออกบัตรแพ้ยา diclofenac pt. รับยา naproxen กลับไปกินที่บ้าน

5 Case study 1

6 ในช่วงค่ำวันเดียวกัน pt. ไป admit ที่รพช. ใกล้บ้าน ด้วยอาการหน้าบวม ตาบวม แน่น หน้าอก หายใจไม่ออก หลังจากกินยา naproxen ไปประมาณ 1 ชม. --> แพทย์ ได้ให้การรักษาด้วยการให้ 0xygen และให้ ยา CPM inj., Dexa inj., CPM oral pt. admit อยู่ 2 วัน ก็หายเป็นปกติ ผลการวินิจฉัย Angioedema จากการใช้ยา naproxen Cross reactivity แพ้ยา ซ้ำ ?

7 Case study 1 ระหว่างพักรักษาตัวใน รพช. ลูกของ pt. ได้นำบัตรแพ้ยา 2 ใบมาแสดงให้เภสัชกรดู ในบัตรแพ้ยาระบุว่า pt. แพ้ยา aspirin และ diclofenac inj. โดยมีอาการแสดง เหมือนกัน คือ หน้าบวม ตาบวม

8 คำถาม 1. pt. ใส่ใจกับบัตรแพ้ยาเพียงใด ? ทำไม pt. จึงไม่ยื่นบัตรแพ้ยาให้แพทย์ดูว่าตนเอง แพ้ยาอะไรบ้าง ? 2. pt. ได้รับบัตรแพ้ยา 2 ใบ จากคนละ โรงพยาบาล ซึ่งมีข้อมูลของบัตรแพ้ยา แตกต่างกัน 3. กรณีเป็น True allergy หรือ Pseudoallergic? เภสัชกรควรประสานกัน และรวบให้เหลือเพียงใบเดียว ?

9 Classification of NSAIDs

10 Classification of NSAIDs (2)

11 Classification of NSAIDs (3)

12 Classification of NSAIDs (4)

13 Classification of NSAIDs (5)

14 Classification of NSAIDs (6)

15 NSAIDs - Allergy  True allergy --> Immune mediated  Pseudoallergic --> Non - Immune mediated

16 Pseudoallergic reactions หรือ Nonallergic hypersensitivity reaction

17 Pseudoallergic reactions of Aspirin/ NSAIDs  Respiratory diseases –Rhinitis, nasal congestion, sinusitis, nasal polyp, asthma  Urticaria/ Angioedema

18 Aspirin & NSAIDs induced Anaphylactoid/ Urticaria/ Angioedema/ Rhinitis/ Asthma  คล้ายกับ Type I hypersensitivity  Dose น้อยอาจไม่เกิดอาการ แต่ยิ่งได้รับ dose มากยิ่งมีอาการมาก  Skin test ไม่พบปฏิกิริยาอะไร  เกิด Cross reaction กับยาที่โครงสร้างทาง เคมีไม่เหมือนกัน เช่น Aspirin vs Ibuprofen

19 Aspirin/ NSAIDs induced respiratory disease

20

21 Aspirin & NSAIDs induced Rhinitis/ Asthma  พบมากในหญิงวัยกลางคน เริ่มมีอาการ ~ 30 ปี  ไม่มีประวัติแพ้ aspirin/ NSAIDs แต่อาจมี ประวัติเป็นหืดตอนเด็ก  เป็นหวัดไม่ยอมหาย ( คัดจมูก น้ำมูกไหล ) อาการของหืดเกิดหลังจาก 3 เดือน – 5 ปี ( เมื่อรับ aspirin/ NSAIDs เมื่อไรก็ตาม ระหว่างนี้จะมีอาการ rhinitis/ nasal congestion/ nasal polyp/ asthma ได้ )  หืดเกิด 15 – 20 นาทีหลังจากกินยา เมื่อ หยุดยาอาการจะหายไปในเวลา ~ 3 วัน

22

23 ทำไม Cox – 1 inh. จึงมีผลมากกว่า Cox – 2 inh.  Cox – 1 มีที่ respiratory tract, GI tract และ inflammatory cells ที่อวัยวะหลายแห่ง แต่ Cox – 2 มีเฉพาะที่ inflammatory cells  ยากลุ่ม Cox – 1 inhibitor มีผลลดการ สังเคราะห์ PGE 2 มากทำให้ stability ของ membrane – mast cells/ eosinophil ลดลง และปล่อย histamine และ mediators อื่น ออกมา --> bronchoconstrict, urticaria, angioedema, asthma  ยากลุ่ม Cox – 2 inhibitor มีผลลดการ สังเคราะห์ PGE 2 ได้น้อย --> จึงไม่ทำให้เกิด bronchoconstrict, urticaria, angioedema, asthma

24 Ex. Of NSAIDs to be avoided in aspirin – sensitive asthma patients DiclofenacIbuprofenKetoprofen Mefenamic acid NaproxenPhenylbutazoneSulindac Tiaprofenic acid DiflunisalIndomethacinKetorolac Meloxicam (preferential Cox – 2) PiroxicamTenoxicam Cox – 1 precipitate asthma; Cox – 2 may not

25 Aspirin/ NSAIDs induced Urticaria/ Angioedema

26 Case study 2  Pt. เคยได้รับ ASA 60 mg OD มาเป็น เวลา 2 ปี โดยไม่มีปัญหาใดๆ  วันหนึ่ง Pt. admit ER ด้วยภาวะเจ็บ หน้าอกฉียบพลันที่คาดว่าเกิดจากกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด  แพทย์สั่งให้เคี้ยว Aspirin > urticaria, angioedema “Pseudoallergic - ขึ้นกับขนาดยา ที่รับ ”

27 Aspirin/ NSAIDs induced Urticaria/Angioedema

28 Substituted medications-Aspirin induced urticaria

29 Substituted medications-Aspirin induced urticaria (2)

30 Substituted medications-Aspirin induced urticaria (3)

31 Case study 1 Aspirin Diclofenac Sodium Naproxen

32 Case study 3

33 ชาย 45 ปี ปวดเข่า กิน naproxen และ 10 นาทีต่อมาเริ่มมีคันที่ศีรษะ มีผื่นลมพิษทั่วตัว 3 เดือนก่อน เคยกิน naproxen นาน 7 วัน ไม่มีปัญหา ไม่มีประวัติ asthma, nasal polyp ปัญหา --> True allergy/ Pseudoallergic ?

34  ถ้าเป็น True allergy – กินยาครั้งแรก --> กระตุ้นสร้าง Ab แต่ ปริมาณ Ab ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิด อาการแพ้ ก็หยุดกินยา – กินยาครั้งที่ 2 -> มี Ab พร้อมแล้วจึงเกิดการ แพ้อย่างรวดเร็ว  ถ้าเป็น Pseudoallergic – เกิดตั้งแต่ครั้งแรกที่กินยาก็ได้ –Challenge -> กิน ASA หรือ Diclofenac มีผื่นลมพิษ  ผู้ป่วยรายนี้กิน ASA และ diclofenac ไม่มีผื่น  True allergy -> ห้ามกิน naproxen และยาที่มีโครงสร้างคล้ายกัน

35 หลีกเลี่ยง naproxen ตลอดชีวิต ใช้ NSAIDs อื่นได้ ยกเว้นกลุ่ม propionic acid Ketoprofen Ibuprofen Naproxen Fenoprofen

36 Case study 4 กิน Brufen เกิด urticaria  ควรเลือกใช้ยาอะไรแทนเป็นอันดับแรก ?  ไม่ตอบสนองต่อ Celecoxib ต้องการใช้ Cox – I inhibitor ควรใช้ยาใด ?  แพทย์สั่งใช้ naproxen แทน ibuprofen จะ เกิดอะไรขึ้น ?  True allergy/ Pseudoallergic ?

37 Case study 4 TTTTrue allergy –ก–ก–ก–กิน Naproxen -> เกิด urticaria –ก–ก–ก–กิน Diclofenac -> ไม่เกิด urticaria PPPPseudoallergic –ก–ก–ก–กิน Naproxen -> เกิด urticaria –ก–ก–ก–กิน Diclofenac -> เกิด urticaria CCCCase นี้กิน brufen มี urticaria แต่กิน diclofenac ได้ --> True allergy

38 Ibuprofen Naproxen Diclofenac Sodium Piroxicam

39 Aspirin Desensitization for Pseudoallergic Reactions (Aspirin induced rhinitis/ asthma; urticaria/ angioedema)

40


ดาวน์โหลด ppt Allergy/ Pseudoallergic to NSAIDS อาจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google