งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ระยะเวลารับยาของผู้ป่วยนอก –80% ของใบสั่งยาได้รับยาภายใน 15 นาที –ไม่มีใบสั่งยาใดได้รับยาเกิน 30 นาที – ร.พ.มหาราช เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ระยะเวลารับยาของผู้ป่วยนอก –80% ของใบสั่งยาได้รับยาภายใน 15 นาที –ไม่มีใบสั่งยาใดได้รับยาเกิน 30 นาที – ร.พ.มหาราช เกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ระยะเวลารับยาของผู้ป่วยนอก –80% ของใบสั่งยาได้รับยาภายใน 15 นาที –ไม่มีใบสั่งยาใดได้รับยาเกิน 30 นาที – ร.พ.มหาราช เกิน 15 นาที = 4.30 – 28.13% เกิน 30 นาที = 2.25 – 21.87% Waiting time (OPD)

2

3 จำนวนใบสั่งยาที่รอรับยา เกิน 30 นาที จำนวนใบสั่ง (เกิน 30 นาที) ช่วงเวลา

4 QC ของห้องจ่ายยา OPD การลดระยะเวลารอรับยาของผู้ป่วยนอก 1. 80% ของผู้ป่วยได้รับยาภายใน 15 นาที 2. ไม่มีใบสั่งยาใดได้รับยาเกิน 30 นาที ในช่วง 08.30 - 11.00 น. 3. ในช่วง 11.00 - 12.30 น.และคลินิก โรคเรื้อรังได้รับยาไม่เกิน 40 นาที

5 QC ของห้องจ่ายยา OPD ห้องจ่ายยา –เพิ่มช่องจ่ายยา –เพิ่มเภสัชกรจุดจ่ายยาเวลาเร่งด่วน –ปรับการเรียกชื่อรับยา ห้องตรวจ –ระบบการนัดผู้ป่วย ในแต่ละวัน/ช่วงเวลา


ดาวน์โหลด ppt ตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ระยะเวลารับยาของผู้ป่วยนอก –80% ของใบสั่งยาได้รับยาภายใน 15 นาที –ไม่มีใบสั่งยาใดได้รับยาเกิน 30 นาที – ร.พ.มหาราช เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google