งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง FTA : ไทย - สหรัฐ โดย ดร. ณรงค์ชัย อัคร เศรณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง FTA : ไทย - สหรัฐ โดย ดร. ณรงค์ชัย อัคร เศรณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง FTA : ไทย - สหรัฐ โดย ดร. ณรงค์ชัย อัคร เศรณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง 24 มกราคม 2549

2 Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง ©2006 FPRI www.ftamonitori ng.org 2 FTA ไทย - สหรัฐฯ FTA ไทยกับสหรัฐฯ 1. ทำไมจึงควรมีการเจรจา FTA ไทย - สหรัฐฯ 2. ทำไม FTA ไทย - สหรัฐฯ จึงไม่ เหมือน FTA อื่นๆ ของไทย

3 Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง ©2006 FPRI www.ftamonitori ng.org 3 FTA ไทย - สหรัฐฯ I. ทำไมจึงควรมีการเจรจา FTA ไทย - สหรัฐฯ ฝ่ายไทย สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด (2005, 15% ของ 110 พันล้าน $) สหรัฐฯ นำเข้าจากประเทศอื่นเพิ่มขึ้นมากกว่า ประเทศไทย (2005, +13.6%; LA, + 23.7%; ไทย, + 12.5%) สหรัฐฯ ทำ FTA เสร็จแล้ว 12 ประเทศ, เจรจา 4 ประเทศ, ริเริ่ม 5 ประเทศ

4 Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง ©2006 FPRI www.ftamonitori ng.org 4 FTA ไทย - สหรัฐฯ สินค้าส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ภาษีขาเข้า ประมาณ 6-7% ภาษี 0% จะช่วยได้ สินค้านำเข้าของไทยจากสหรัฐฯ ส่วนมากเป็น เครื่องจักร และวัตถุดิบ ภาษี 0% ช่วยลดต้นทุนการผลิต FTA ช่วยการบริหาร / NTBs ดังนั้น FTA จะช่วยให้ไทยแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ได้ดีขึ้น

5 Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง ©2006 FPRI www.ftamonitori ng.org 5 FTA ไทย - สหรัฐฯ ฝ่ายสหรัฐฯ การค้าสินค้าแข่งขันไม่ได้ ขาดดุลต่อเนื่อง (2005, ขาดดุลกว่า 6 แสนล้าน $) รายได้จากภาคบริการเกินดุล (2004, IP เกินดุล 4 หมี่นล้าน $) WTO เปิดเสรีการค้าสินค้าเต็มที่ แต่การค้าบริการ เปิดอย่างจำกัด ดังนั้น สหรัฐฯ ต้องใช้ FTA เพื่อแลกการเปิดเสรี การค้าสินค้า กับการเปิดเสรีการค้าบริการ ( และ การลงทุน ) กับบางประเทศ

6 Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง ©2006 FPRI www.ftamonitori ng.org 6 FTA ไทย - สหรัฐฯ II. ทำไม FTA ไทย - สหรัฐฯ จึงไม่ เหมือน FTA อื่นๆ ของไทย FTA อื่นๆ ของไทย ส่วนมากเป็นการค้าสินค้า FTA กับสหรัฐฯ รวมการค้าบริการ ( และการ ลงทุน ) และ IP สหรัฐฯต้องใช้แลกการเปิดเสรีทางการค้า Treaty of Amity ที่ให้สหรัฐฯ ลงทุนได้หลายภาค บริการจะหมดอายุ

7 Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง ©2006 FPRI www.ftamonitori ng.org 7 FTA ไทย - สหรัฐฯ การเปิดเสรีภาคบริการมีประเด็น ต้องพิจารณา หลายประเด็น – ให้สหรัฐฯ มาลงทุน ? – ให้คนอเมริกันมาทำงาน ? – การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ? – กฎ / ระเบียบในกิจการ ? – ผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ? – ภาคบริการและเงื่อนไขที่อยู่นอก Treaty of Amity ( สื่อสาร, บริการทางการเงิน ) ฯลฯ – การใช้ Positive List VS. Negative List

8 Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง ©2006 FPRI www.ftamonitori ng.org 8 FTA ไทย - สหรัฐฯ ไทยควรเปิดเสรีภาคบริการ หรือไม่ ?  ควรรู้ว่าควรเปิดเสรีอย่างไร ? บริหาร / กำกับการ เปิดเสรีอย่างไร ? และใช้เป็นเงื่อนไขในข้อตกลง FTA และ

9 Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง ©2006 FPRI www.ftamonitori ng.org 9 FTA ไทย - สหรัฐฯ  ไทยต้องการให้มีการลงทุนจากสหรัฐฯ - การเปิดเสรีเรื่อง IP มีประเด็นต้องพิจารณามากเช่นกัน - สหรัฐฯต้องการรักษาสิทธิ IP เต็มที่ คุ้มครอง / ปราบปรามมากกว่าที่ไทยปฎิบัติอยู่ - ระบบ IP มีผลกระทบมาก ยาราคาถูก / แพง สิทธิการใช้พันธ์พืชท้องถิ่น การเข้าถึงข่าวสาร / วิชาการ การเรียนรู้ / เลียนแบบ การคุ้มครองสิทธิของคนไทย ฯลฯ

10 Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง ©2006 FPRI www.ftamonitori ng.org 10 FTA ไทย - สหรัฐฯ  ไทยต้องรู้ว่าจะพัฒนาระบบ IP อย่างไร และใช้ เป็นเงื่อนไขในข้อตกลง FTA และ  ระบบ IP ที่ดีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการลงทุนจาก ต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt Fiscal Policy Research Institute Foundation มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง FTA : ไทย - สหรัฐ โดย ดร. ณรงค์ชัย อัคร เศรณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google