งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Page 1 20 December 2007 ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกิจปี 2551: ประมาณการและ ความเสี่ยง “ เศรษฐกิจปีใหม่ กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Page 1 20 December 2007 ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกิจปี 2551: ประมาณการและ ความเสี่ยง “ เศรษฐกิจปีใหม่ กับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  Page 1 20 December 2007 ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกิจปี 2551: ประมาณการและ ความเสี่ยง “ เศรษฐกิจปีใหม่ กับ รัฐบาลใหม่ ”

2 FPRI  Page EconomicCrisis2001Bubble Dot com PoliticalUnstable Dec 2004 TSUNAMI Thai GDP World GDP 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจ : อัตรา การขยายตัว EA-8 GDP EA-7 GDP Exc. CN

3 FPRI  Page EconomicCrisis2001Bubble Dot com PoliticalUnstable Dec 2004 TSUNAMI 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจ : ความยากจนและ การ กระจายรายได้ จำนวน คนจน ( ล้านคน ) GINI Coefficie nt

4 FPRI  Page EconomicCrisis2001Bubble Dot com PoliticalUnstable Dec 2004 TSUNAMI 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจ : ความยากจนและ การกระจาย รายได้ จำนวน คนจน ( ล้าน คน ) GINI Coefficient

5 FPRI  Page EconomicCrisis2001Bubble Dot com PoliticalUnstable Dec 2004 TSUNAMI 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจ : ความยากจนและ การ กระจายรายได้ จำนวน คนจน ( ล้านคน ) GINI Coefficie nt ปี เส้นความยากจน 1,386 บาท / คน / เดือน 2. จำนวนคนจน 6.06 ล้าน คน 3. สัดส่วนคนจน 9.55% ของประชากร 4. จำนวนครัวเรือนยากจน 1.66 ล้านครัวเรือน 5. สัดส่วนครัวเรือนยากจน 8.70% ของครัวเรือนทั้ง ประเทศ คนรวย 20 % แรก ได้ส่วนแบ่ง % คนจน 20% สุดท้าย ได้ส่วนแบ่ง 3.84% คิดเป็น เท่า

6 FPRI  Page EconomicCrisis2001Bubble Dot com PoliticalUnstable Dec 2004 TSUNAMI 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจ : อัตราการใช้กำลัง การผลิต Demand Management Supply Management การใช้กำลังการผลิต เต็มที่ควรมีการลงทุน

7 FPRI  Page EconomicCrisis2001Bubble Dot com PoliticalUnstable Dec 2004 TSUNAMI 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจ : การลงทุน ดุลบัญชี เดินสะพัด และดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย การ ลงทุน % C/A ดุล บัญชี เดินสะ พัด % GDP

8 FPRI  Page EconomicCrisis2001Bubble Dot com PoliticalUnstable Dec 2004 TSUNAMI 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจ : การลงทุน ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย C/A ดุล บัญชี เดินสะ พัด % GDP การ ลงทุน %

9 FPRI  Page EconomicCrisis2001Bubble Dot com PoliticalUnstable Dec 2004 TSUNAMI 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจ : การลงทุน ดุลบัญชี เดินสะพัด และดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย การ ลงทุน % C/A ดุล บัญชี เดินสะ พัด % GDP K/A ดุลเงินทุน สุทธิ % GDP

10 FPRI  Page EconomicCrisis2001Bubble Dot com PoliticalUnstable Dec 2004 TSUNAMI 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจ : การลงทุน ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย การ ลงทุน % C/A ดุล บัญชี เดินสะ พัด % GDP K/A ดุลเงินทุน สุทธิ % GDP

11 FPRI  Page Dec 30% Capital Control 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจ : การลงทุน ดุลบัญชี เดินสะพัด และดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย เงิน ไหล เข้า สุทธิ % GDP K/A ดุลเงินทุน สุทธิ % GDP C/A+K/A % GDP C/A ดุล บัญชี เดินสะ พัด % GDP บาท /$ US

12 FPRI  Page 12 ผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2550 และ 2551 ผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2550 และ 2551 การขยายตัวเศรษฐกิจ-GDP การใช้จ่าย เอกชน 1.5% การลงทุน เอกชน 0% การคลังจ่าย 94 % ส่งออก 10 เดือน +17% No Sub Prime GDP โลก +3.8 % 1% GDP โลก  0.4 % GDP ไทย การส่งออก +11

13 FPRI  Page 13 ปัญหา Subprime 2001 – Bubble-dot Com Fed Fund 6.5%-1% Housing Bubble Build-up CDO investment June 2007 Burst of bubble Total 800 BU$ (20% of total) Defaults (Oct 2007) 46 BU$ Expected (2010) 270 BU$ BU$ (Credit Suisse – Deutsche Bank) BU$ ต่อปี 3 ปีข้างหน้า The Survivors’ Conference, Nov 2007 US: Reduce FED Fund rate by 0.75% (0.5% in October /0.25% in December) Funding fixed low rate to support Mortgage under Hope Now Alliance UK: Northern Rock-bail out China: Bank of China- Industrial and Commerce bank of China/ Construction China Bank Individual Country’s Actions December 2007 Liquidity Problem 5 Central Bank – US, EU,UK, Canada, Swiss – provide liquidity at lower rate ECB- 350 B Euro (500 BU$) 68 Bps lower BOE-10 B Pound 14 bps lower FED – 20 BU$ this Wendesday Collective Actions

14 FPRI  Page 14 ผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2550 และ 2551 ผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2550 และ 2551 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ดูไบ 68 $/ บาเรล ดูไบ 83 $/ บาเรล + 1 $/ บาเรล  CPI +.3

15 FPRI  Page 15 เฉลี่ยต้นปีถึง 21 พ. ย ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล Q1Q2Q3Q4ทั้งปี f83.0 ราคาน้ำมันดิบดูไบ

16 FPRI  Page 16 GDP by Expenditure (% Share on GDP) f 2008f Q1Q2Q3fQ4f เฉลี่ยช่วง Real GDP Total Consumption (62.2%) Private consumption (53.6%) Public consumption (9.0%) Total investment (23.3%) Private investment (17.4%) Public investment (5.9%) Export of goods and services (68.7%) Import of goods and services (54.3%) สรุปผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2550 และ 2551 สรุปผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2550 และ 2551

17 FPRI  Page f 2008f Q1Q2Q3fQ4f เฉลี่ยช่วง Export of Goods in $ term (%yoy) Import of Goods in $ term (%yoy) Trade Balance (Bill.$) Current Account (Bill.$) As % of GDP Headline Inflation (%yoy) Core Inflation (%yoy) สรุปผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2550 และ 2551 สรุปผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2550 และ 2551

18 FPRI  Page 18 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เฉลี่ยต้นปีถึง 21 พ. ย บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ Q1Q2Q3Q4ทั้งปี f

19 FPRI  Page 19 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ค่าจ้างขั้นต่ำ CPI

20 FPRI  Page 20 ภาวะเศรษฐกิจไทยด้านการส่งออกสินค้า ( ต่อ ) ภาวะเศรษฐกิจไทยด้านการส่งออกสินค้า ( ต่อ ) G4 New 5 21% 44%

21 FPRI  Page 21 ภาวะเศรษฐกิจไทยด้านการส่งออกสินค้า ( ต่อ ) ภาวะเศรษฐกิจไทยด้านการส่งออกสินค้า ( ต่อ ) เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ สิ่งทอ ยางพารา จีน ออสเตรเลี ย จีน - ตะวันออก กลาง จีน

22 FPRI  Page 22 ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทย ความเชื่อถือของประเทศ ในความชัดเจนด้านนโยบาย ( คณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจมหภาค – 5 หน่วยงานหลัก ) เศรษฐกิจสหรัฐที่ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในระบบ การเงินโลก และรุนแรงขึ้นอีก จากปัญหา Subprime ราคาน้ำมันต่อเศรษฐกิจไทย และ สัดส่วนราคาส่งออก / ราคานำเข้า (Terms of Trade) การเลือกตั้งกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และสถานะ ทางการคลัง การกล่าวหาข้าราชการ และกฎระเบียบที่ทำให้ ปฏิบัติงานไม่ได้ ระยะสั้น การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้การ แข่งขันในภูมิภาค และค่าเงินที่แข็งขึ้น การกระจายรายได้พร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การบริหารระบบการเงินภายใต้โลกาภิวัฒน์ทางการเงิน ระยะปานกลาง


ดาวน์โหลด ppt  Page 1 20 December 2007 ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกิจปี 2551: ประมาณการและ ความเสี่ยง “ เศรษฐกิจปีใหม่ กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google