งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20 December 2007 ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง การบริหารการคลังกับบทบาทภาครัฐ “ เศรษฐกิจปีใหม่ กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20 December 2007 ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง การบริหารการคลังกับบทบาทภาครัฐ “ เศรษฐกิจปีใหม่ กับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 20 December 2007 ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง การบริหารการคลังกับบทบาทภาครัฐ “ เศรษฐกิจปีใหม่ กับ รัฐบาลใหม่ ”

2 FPRI  Page 2 ประเด็น กรอบแนวคิดนโยบายการคลังนโยบายรายจ่ายนโยบายภาษีนโยบายรัฐวิสาหกิจรายจ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

3 FPRI  Page 3 ผลของงบเพิ่มเติมปี 2551 (1)(2) (2) – (1) ฐาน เพิ่มงบ 1% ของ GDP ส่วน ต่าง ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศที่แท้จริง % yoy5.045.460.42 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค % yoy3.53.80.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน % yoy6.39.83.5 ดุลบัญชีเดินสะพัด พัน ล. เหรียญ 8.26.45 (1.75 ) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป %3.94.00.1 ดุลเงินสดรัฐบาลพัน ลบ. (55.6) (132.5 ) (76.9 ) 2551 (1) 2551 (2) ส่วน ต่าง 2550 ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศที่แท้จริง ล้าน ลบ. 8.99.00.048.4 หนี้สาธารณะล้าน ลบ. 3.23.30.083.2 หนี้สาธารณะ / ผลิตภัณฑ์ ฯ %36.236.90.7037.8

4 FPRI  Page 4 กรอบความยั่งยืนทางการคลัง งบประมาณกลับมาสมดุลในปี 2553 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกิน 40% สัดส่วนงบลงทุนในงบประมาณอย่างน้อย 25%

5 FPRI  Page 5 ความยั่งยืนทางการคลังปี 2551 - 2553 255025512552 255 3 ดุลงบประมาณ ( ขาดดุล ) ( ล้านบาท ) (146, 200) (165, 000) (147, 000) - (245, 000) ขาดดุลต่อ GDP (%) (1.74 ) (1.84 ) (1.50 ) - (2.72 ) หนี้ สาธารณะ /GDP (%) 37.836.935.231.9 สัดส่วนงบลงทุน (%) 25282525


ดาวน์โหลด ppt 20 December 2007 ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง การบริหารการคลังกับบทบาทภาครัฐ “ เศรษฐกิจปีใหม่ กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google