งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าผักผลไม้ ไทย ในประเทศจีนและ ฮ่องกง. ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong) www.FTAMonitoring.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าผักผลไม้ ไทย ในประเทศจีนและ ฮ่องกง. ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong) www.FTAMonitoring.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าผักผลไม้ ไทย ในประเทศจีนและ ฮ่องกง

2 ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong) www.FTAMonitoring.org

3 ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong) ผู้ส่งออกชาวไทย www.FTAMonitoring.org

4 การขนถ่ายผักผลไม้จีนที่ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong) www.FTAMonitoring.org

5 ผอ. สบน. ผู้บริหารตลาดเจียงหนาน ณ เมืองกวางโจว และผู้ส่งออกชาวไทย www.FTAMonitoring.org

6 โรงค้าผลไม้ไทย ตลาดเจียงหนาน เมืองกวางโจว www.FTAMonitoring.org

7 ผู้ส่งออกชาวไทย ที่ตลาดเจียง หนาน ณ เมืองกวางโจว www.FTAMonitoring.org

8 ผลไม้ไทย ณ ตลาดเจียงหนาน www.FTAMonitoring.org

9 การต่อรองราคาทุเรียนในตลาดเจียง หนาน www.FTAMonitoring.org

10 ตลาดเจียงหนานใหม่ ซึ่งอยู่ใน ระหว่างการก่อสร้าง www.FTAMonitoring.org

11 ตลาดผลไม้สดกลางเมืองกวางเจา www.FTAMonitoring.org

12 ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ เมืองกวางโจว www.FTAMonitoring.org

13 ประชุมร่วมกับ Director General of CIQ ณ เมืองกวางโจว www.FTAMonitoring.org

14 ตลาด Long Wu นครเซี่ยงไฮ้ www.FTAMonitoring.org

15 ตลาด Long Wu นครเซี่ยงไฮ้ www.FTAMonitoring.org

16 การให้บริการที่ติดกับตลาด Long Wu (CIQ ศุลกากร และท่าเรือ ) www.FTAMonitoring.org

17 ประชุมร่วมกับผู้บริหารตลาด Long Wu www.FTAMonitoring.org

18 ท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้า ณ เมือง จิ่งหง www.FTAMonitoring.org

19 เรือขนส่งสินค้าที่ท่าเรือจิ่งหง www.FTAMonitoring.org

20 เรือด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว www.FTAMonitoring.org

21 ตลาดค้าส่งผลไม้ ณ เมืองจิ่งหง www.FTAMonitoring.org

22 ผลไม้ไทยที่นำมาขายในตลาด www.FTAMonitoring.org

23 ผลไม้ไทยที่นำมาขายในช่วงเดือนธันวาคม ส่วนมากเป็น “ มะขาม ” www.FTAMonitoring.org

24 ตลาดค้าส่งสินค้าผัก Long Cheng เมืองคุนหมิง www.FTAMonitoring.org

25 ห้องเย็นของตลาดค้าส่งสินค้าผัก Long Cheng เมืองคุนหมิง www.FTAMonitoring.org

26 การปลูกผักในเรือนของบริษัท Yunnan Long Cheng Agricultural Product Market www.FTAMonitoring.org

27 เรือนสำหรับปลูกผักของบริษัท Yunnan LongCheng Agricultural Product Market www.FTAMonitoring.org

28 เรือนสำหรับปลูกผักของบริษัทอื่นๆ www.FTAMonitoring.org

29 ประชุมร่วมกับผู้บริหารตลาดค้าส่งผลไม้ Jinma Zhengchang ณ เมืองคุนหมิง www.FTAMonitoring.org

30 ตลาดค้าส่งผลไม้ Jinma Zhengchang ณ เมืองคุนหมิง www.FTAMonitoring.org

31 การขนถ่ายสินค้า ณ ตลาดค้าส่งผลไม้ Jinma Zhengchang www.FTAMonitoring.org Back


ดาวน์โหลด ppt การค้าผักผลไม้ ไทย ในประเทศจีนและ ฮ่องกง. ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong) www.FTAMonitoring.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google