งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าผักผลไม้ ไทย ในประเทศจีนและ ฮ่องกง. ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong) www.FTAMonitoring.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าผักผลไม้ ไทย ในประเทศจีนและ ฮ่องกง. ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong) www.FTAMonitoring.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าผักผลไม้ ไทย ในประเทศจีนและ ฮ่องกง

2 ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong)

3 ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong) ผู้ส่งออกชาวไทย

4 การขนถ่ายผักผลไม้จีนที่ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong)

5 ผอ. สบน. ผู้บริหารตลาดเจียงหนาน ณ เมืองกวางโจว และผู้ส่งออกชาวไทย

6 โรงค้าผลไม้ไทย ตลาดเจียงหนาน เมืองกวางโจว

7 ผู้ส่งออกชาวไทย ที่ตลาดเจียง หนาน ณ เมืองกวางโจว

8 ผลไม้ไทย ณ ตลาดเจียงหนาน

9 การต่อรองราคาทุเรียนในตลาดเจียง หนาน

10 ตลาดเจียงหนานใหม่ ซึ่งอยู่ใน ระหว่างการก่อสร้าง

11 ตลาดผลไม้สดกลางเมืองกวางเจา

12 ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ เมืองกวางโจว

13 ประชุมร่วมกับ Director General of CIQ ณ เมืองกวางโจว

14 ตลาด Long Wu นครเซี่ยงไฮ้

15 ตลาด Long Wu นครเซี่ยงไฮ้

16 การให้บริการที่ติดกับตลาด Long Wu (CIQ ศุลกากร และท่าเรือ )

17 ประชุมร่วมกับผู้บริหารตลาด Long Wu

18 ท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้า ณ เมือง จิ่งหง

19 เรือขนส่งสินค้าที่ท่าเรือจิ่งหง

20 เรือด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว

21 ตลาดค้าส่งผลไม้ ณ เมืองจิ่งหง

22 ผลไม้ไทยที่นำมาขายในตลาด

23 ผลไม้ไทยที่นำมาขายในช่วงเดือนธันวาคม ส่วนมากเป็น “ มะขาม ”

24 ตลาดค้าส่งสินค้าผัก Long Cheng เมืองคุนหมิง

25 ห้องเย็นของตลาดค้าส่งสินค้าผัก Long Cheng เมืองคุนหมิง

26 การปลูกผักในเรือนของบริษัท Yunnan Long Cheng Agricultural Product Market

27 เรือนสำหรับปลูกผักของบริษัท Yunnan LongCheng Agricultural Product Market

28 เรือนสำหรับปลูกผักของบริษัทอื่นๆ

29 ประชุมร่วมกับผู้บริหารตลาดค้าส่งผลไม้ Jinma Zhengchang ณ เมืองคุนหมิง

30 ตลาดค้าส่งผลไม้ Jinma Zhengchang ณ เมืองคุนหมิง

31 การขนถ่ายสินค้า ณ ตลาดค้าส่งผลไม้ Jinma Zhengchang Back


ดาวน์โหลด ppt การค้าผักผลไม้ ไทย ในประเทศจีนและ ฮ่องกง. ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong) www.FTAMonitoring.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google