งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าผักผลไม้ไทย ในประเทศจีนและฮ่องกง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าผักผลไม้ไทย ในประเทศจีนและฮ่องกง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าผักผลไม้ไทย ในประเทศจีนและฮ่องกง

2 ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong)

3 ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong) ผู้ส่งออกชาวไทย

4 การขนถ่ายผักผลไม้จีนที่ตลาด Western Wholesale Market (Hong Kong)

5 ผอ.สบน. ผู้บริหารตลาดเจียงหนาน ณ เมืองกวางโจว และผู้ส่งออกชาวไทย

6 โรงค้าผลไม้ไทย ตลาดเจียงหนาน เมืองกวางโจว

7 ผู้ส่งออกชาวไทย ที่ตลาดเจียงหนาน ณ เมืองกวางโจว

8 ผลไม้ไทย ณ ตลาดเจียงหนาน

9 การต่อรองราคาทุเรียนในตลาดเจียงหนาน

10 ตลาดเจียงหนานใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

11 ตลาดผลไม้สดกลางเมืองกวางเจา

12 ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ เมืองกวางโจว

13 ประชุมร่วมกับ Director General of CIQ ณ เมืองกวางโจว

14 ตลาด Long Wu นครเซี่ยงไฮ้

15 ตลาด Long Wu นครเซี่ยงไฮ้

16 การให้บริการที่ติดกับตลาด Long Wu (CIQ ศุลกากร และท่าเรือ)

17 ประชุมร่วมกับผู้บริหารตลาด Long Wu

18 ท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้า ณ เมืองจิ่งหง

19 เรือขนส่งสินค้าที่ท่าเรือจิ่งหง

20 เรือด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว

21 ตลาดค้าส่งผลไม้ ณ เมืองจิ่งหง

22 ผลไม้ไทยที่นำมาขายในตลาด

23 ผลไม้ไทยที่นำมาขายในช่วงเดือนธันวาคมส่วนมากเป็น “มะขาม”

24 ตลาดค้าส่งสินค้าผัก Long Cheng เมืองคุนหมิง

25 ห้องเย็นของตลาดค้าส่งสินค้าผัก Long Cheng เมืองคุนหมิง

26 การปลูกผักในเรือนของบริษัท Yunnan Long Cheng Agricultural Product Market

27 เรือนสำหรับปลูกผักของบริษัท Yunnan LongCheng Agricultural Product Market

28 เรือนสำหรับปลูกผักของบริษัทอื่นๆ

29 ประชุมร่วมกับผู้บริหารตลาดค้าส่งผลไม้ Jinma Zhengchang ณ เมืองคุนหมิง

30 ตลาดค้าส่งผลไม้ Jinma Zhengchang ณ เมืองคุนหมิง

31 การขนถ่ายสินค้า ณ ตลาดค้าส่งผลไม้ Jinma Zhengchang
Back


ดาวน์โหลด ppt การค้าผักผลไม้ไทย ในประเทศจีนและฮ่องกง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google