งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ FTA ของไทย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ คลัง กุมภาพันธ์ 2549 www.FTAMonitoring.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ FTA ของไทย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ คลัง กุมภาพันธ์ 2549 www.FTAMonitoring.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ FTA ของไทย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ คลัง กุมภาพันธ์ 2549 www.FTAMonitoring.org

2 ยุทธศาสตร์ FTA ของไทย เกณฑ์การเลือกประเทศ วิเคราะห์อุปสรรค TB & NTB วิเคราะห์อุปสรรค TB & NTB วิเคราะห์ G & S ที่สำคัญ วิเคราะห์ G & S ที่สำคัญเงื่อนไขการลงทุนและความร่วมมือ ประเมินผลกระทบ กำหนดยุทธศาสตร์ FTA กำหนดยุทธศาสตร์ FTA www.FTAMonitoring.org

3 เกณฑ์การเลือกประเทศ เลือกประเทศที่มีศักยภาพจาก 180 ประเทศทั่วโลก ขนาดเศรษฐกิจ & การค้า ทรัพยากร นโยบายเปิด ประเทศ ประตู/ทางผ่าน & ผู้นำกลุ่ม ในภูมิภาค  เศรษฐกิจของประเทศ/ เศรษฐกิจโลก  การค้าต่างประเทศ/ การค้าโลก  ประชากรของประเทศ/ ประชากรโลก  ขนาดการค้ากับไทย  ตำแหน่งที่ตั้งประเทศ  การคมนาคมขนส่ง  บทบาทของรัฐ ทรัพยากรธรรมชาติ  แร่ธาตุ (นำมันดิบ เหล็ก ฯลฯ) (นำมันดิบ เหล็ก ฯลฯ) ดัชนีเสรีภาพทาง เศรษฐกิจ  นโยบายการค้า  ภาระการคลังของรัฐ  การแทรกแซงของรัฐ  นโยบายการเงิน  การเงินการธนาคาร  ค่าจ้างและระดับราคา  สิทธิในทรัพย์สิน  กฎระเบียบ  ตลาดนอกระบบ www.FTAMonitoring.org

4 ประเทศที่มีศักยภาพในการทำ FTA กับไทย อเมริกาเหนือ  สหรัฐฯ แคนาดา และ เม็กซิโก อเมริกาใต้  บราซิล อาร์เจนติน่า และ ชิลี ยุโรปตะวันตก  สหภาพยุโรป 15 ประเทศ และ กลุ่ม EFTA ยุโรปตะวันออก  รัสเซีย และยูเครน แอฟริกา  แอฟริกาใต้ และอียิปต์ ตะวันออกกลาง  ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และ บาห์เรน เอเซียและแปซิฟิก  จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย www.FTAMonitoring.org

5 ประเทศที่มีศักยภาพในการทำ FTA กับไทย www.FTAMonitoring.org

6 การวิเคราะห์ TB และ NTB Preferential Treatment GSPFTA/RTASpecial Preferential Regimes Tariff (Trade Barrier) NTB (Costly) Rules of Origin, SPS, TBT, Standards Erosion of Preferential Margin Investment& Cooperation www.FTAMonitoring.org

7 Dynamic Impacts of S-S, S-N and N-N FTAs on Thailand www.FTAMonitoring.org

8 ยุทธศาสตร์ FTA ของไทย ประเทศที่ไทยทำ FTA แล้ว: จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บาห์เรน และเปรู ประเทศที่ไทยกำลังเจรจา FTA: ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และ กลุ่ม EFTA และ BIMST-EC ประเทศที่ไทยน่าจะทำ FTA  กำหนดยุทธศาสตร์ 1.ใช้ข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้างด้านการค้าการลงทุนตามปกติให้ เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ 2. ผูกสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนและ ความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น (G-G, B-B, B-G, Missions) 3. สถาบันวิจัยฯ ของทั้ง 2 ประเทศ ร่วมกันศึกษา/ประเมินผลกระทบ การจัดทำ FTA 4. หยั่งท่าที และ ปูทางไปสู่การเจรจาจัดทำ FTA 5. จัดลำดับความสำคัญของประเทศที่จะเจรจา FTA และ เตรียม ความพร้อมในการเจรจาและการรองรับผลกระทบ www.FTAMonitoring.org

9 Low %  in Market Share High %  in Market Share Low%  inDemand High%  inDemand Losers in Declining Markets Achievers in Diversity UnderachieversChampions Losers in Declining Markets Achievers in Diversity UnderachieversChampions วิเคราะห์ G & S ที่สำคัญ การค้า & การลงทุน Losers in Declining Markets Achievers in Diversity UnderachieversChampions Losers in Declining Markets Achievers in Diversity UnderachieversChampions Losers in Declining Markets Achievers in Diversity UnderachieversChampions Losers in Declining Markets Achievers in Diversity UnderachieversChampions Losers in Declining Markets Achievers in Diversity UnderachieversChampions Losers in Declining Markets Achievers in Diversity UnderachieversChampions Losers in Declining Markets Achievers in Diversity UnderachieversChampions Losers in Declining Markets Achievers in Diversity UnderachieversChampions Low %  in Market Share High %  in Market Share Low%  inDemand High%  inDemand www.FTAMonitoring.org

10 FTA Impacts on Thailand’s Related Sectors (I) FTA Partners Milk/ Cow Beef/ Cattle Garlic & Onion Steel Medical Personnel Chefs & Spa Australia?  – ? - + (M 1˚) + + New Zealand?  – ? Non? -?Non? + China ? +? Non ?  – ±? + India ––? +?  ±?  +? + Japan ? +? Non+± ?  ++ USA ––? + +++ Other FTAs ∑ –––± ++ Note:(-)  Restructuring  Clustering / Local Supply Chain Management  ↑ Competitiveness (+)  Enhancing Export & Investment (±) Networking/ Global Supply Chain Linkage  Niche Markets + (M1˚) Import from Australia  CA (?) Questionable www.FTAMonitoring.org

11 FTA Impacts on Thailand’s Related Sectors (II) FTA Partners ServicesFinanceTourism*Entertainment (Motion Picture) Australia±-++ New Zealand ±?++ China??++ India??++ Japan--++ USA--++ Other FTAs ∑±–++ *Mode 3  Commercial Presence (Thai Restaurants, Spa), Mode 4  Movement of Natural Person  work permit (chefs, ), and Mode 4  Movement of Natural Person  work permit (chefs, ), and Mode 2  Foreign Tourists (Immigation) Mode 2  Foreign Tourists (Immigation) www.FTAMonitoring.org

12 FTA Issues Concerned for Thailand FTA Partner s IPR Medicine Patent ROOGPFDI AustraliaTRIPSTRIPSFlexibleGPA+ NewZealandTRIPSTRIPSFlexibleGPA+ China*?+Flexible?+ India++ Very Strict ?+ Japan TRIPS Plus +TRIPSStrict±+ USA - - Rather Strict ±+ Other FTAs ∑ – > + + Note: * ASEAN-China FTA  Cumulative Rules of Origin ( CRO) www.FTAMonitoring.org

13 ยุทธศาสตร์ FTA ของไทย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ คลัง กุมภาพันธ์ 2549 www.FTAMonitoring.org << Back << Back


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ FTA ของไทย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ คลัง กุมภาพันธ์ 2549 www.FTAMonitoring.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google