งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินประโยชน์ของ ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - ออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์ ในบริบทภาคอุตสาหกรรม ไทย ศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินประโยชน์ของ ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - ออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์ ในบริบทภาคอุตสาหกรรม ไทย ศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินประโยชน์ของ ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - ออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์ ในบริบทภาคอุตสาหกรรม ไทย ศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( สศอ.) 9 มิถุนายน 2551 OIE : OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS

2 Trade Value between ASEAN and Australia Million USD 10,042 M 8,163 M 6,677 M

3 Trade Value between ASEAN and New Zealand Million USD 578 M 380 M 323 M

4 ภาพรวมการค้าระหว่างไทย - ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นตลาด ขนาดเล็ก ไทยมีการค้าด้วยค่อนข้างน้อย คิดเป็น 2.8% ของมูลค่าการค้าของไทย ในปี 2550 (8,700 ล้าน USD ) ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นตลาด ขนาดเล็ก ไทยมีการค้าด้วยค่อนข้างน้อย คิดเป็น 2.8% ของมูลค่าการค้าของไทย ในปี 2550 (8,700 ล้าน USD ) ไทย - ออสเตรเลียและไทย - นิวซีแลนด์ ได้ลงนามความตกลงการค้า เสรีระหว่าง กัน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นปี 2548 (2005) ไทย - ออสเตรเลียและไทย - นิวซีแลนด์ ได้ลงนามความตกลงการค้า เสรีระหว่าง กัน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นปี 2548 (2005) OIE : OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS

5 Million USD

6 ภาคส่งออก : อัตราการใช้สิทธิ ประโยชน์จาก TAFTA ขนาดวงกลมแทนมูลค่าการส่งออกภายใต้การใช้สิทธิประโยชน์ ในปี 2548 ( รวม 2, ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) อัตราภาษีที่ลดอาจจะยังไม่มากและไม่จูงใจพอ มีการใช้สิทธิประโยชน์ปานกลาง มีการใช้สิทธิประโยชน์สูง

7 มูลค่าภาษีที่ผู้นำเข้า ออสเตรเลียประหยัดได้

8 ภาคนำเข้า : อัตราการใช้สิทธิ ประโยชน์จาก TAFTA ขนาดวงกลมแทนมูลค่าการส่งออกภายใต้การใช้สิทธิประโยชน์ ในปี 2548 ( รวม ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) อัตราภาษีที่ลดอาจจะยังไม่มากและไม่จูงใจพอ มีการใช้สิทธิประโยชน์ต่ำ แม้ว่าจะได้รับการลดภาษีลงมาก มีการใช้สิทธิประโยชน์ปานกลาง

9 มูลค่าภาษีที่ผู้นำเข้าไทย ประหยัดได้จาก TAFTA

10 OIE : OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS Ministry of Industry Office of Industrial Economics


ดาวน์โหลด ppt การประเมินประโยชน์ของ ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - ออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์ ในบริบทภาคอุตสาหกรรม ไทย ศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google