งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กุมภาพันธ์ 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กุมภาพันธ์ 2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กุมภาพันธ์ 2549
ทำไมต้อง FTA ? สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กุมภาพันธ์ 2549

2 4. ใช้เวลาเท่าไรในการทำ FTA?

3 อนุญาตให้มีการเข้าสู่ตลาด (เปิดตลาด) ได้ > WTO 1. FTA คืออะไร?
เป็นกฎ กติกา การค้าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุน และความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ อนุญาตให้มีการเข้าสู่ตลาด (เปิดตลาด) ได้ > WTO 1. FTA คืออะไร? ปลดล็อกอุปสรรคทางภาษี ไม่ใช่ภาษี การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน ซื้อขายสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของแต่ละประเทศมากขึ้น

4 2.ทำไมไทยต้องทำ FTA? หากไทยดำเนินการล่าช้าในการทำ FTA กระทบ
เสริมสร้างการจัดระเบียบ/จัดสรรทรัพยากรของประเทศ/โลกให้มีประสิทธิภาพ การเจรจาภายใต้ WTO & RTA (AFTA) ค่อนข้างช้า เนื่องจากระดับความพร้อมต่างกัน  ฉันทามติบรรลุผลได้ยาก สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป เร่งขับเคลื่อนทำ FTA กับหลายประเทศ คู่ค้า/คู่แข่งสำคัญของไทยได้ทำและกำลังเดินหน้าทำ FTA ระหว่างกัน หากไทยดำเนินการล่าช้าในการทำ FTA กระทบ มุ่งเน้นที่วิธีการ/กระบวนการ จัดทำ FTA ให้ก่อประโยชน์ จัดการความเสี่ยง/ ผลกระทบให้ต่ำที่สุด ตลาดส่งออกของไทยไม่ขยายตัว/หดตัว โครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศปรับตัว ไม่ทันต่อการเปลี่ยนไปของโลก

5 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ผู้ที่แข่งได้  ขยายตลาด
3. ใครได้-เสียจาก FTA ? ผู้บริโภค ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ มีสินค้า/ บริการ ↑ & คุณภาพ ↑ ราคาสินค้า/ บริการ↓ ผู้ที่แข่งได้  ขยายตลาด ผู้ที่แข่งไม่ได้  ปรับตัวและ มีมาตรการรองรับ ตามสมควร

6 4. ใช้เวลาเท่าไรในการทำ FTA?
1. การเจรจาขึ้นอยู่กับทั้ง 2 ฝ่าย &ความยาก/ง่ายในหัวข้อ/ประเด็นฯ 2. ตกลงกันได้ 3. ลงนามความตกลงฯ เรื่องยาก มีเวลาปรับตัว เรื่องง่าย มีผลทันที

7 5. ประเทศใดเข้าร่วมทำ FTA ในปัจจุบัน?
ไทย ทำแล้ว 6 ประเทศ: บาห์เรน จีน อินเดีย เปรู ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และ ในกรอบ AFTA (ASEAN) อยู่ระหว่างเจรจา 2 ประเทศ (สหรัฐฯ และญี่ปุ่น) และ 2 กลุ่มประเทศ (BIMST-EC และ EFTA) สหรัฐฯ ทำแล้ว 12 ประเทศ (แคนาดา และ เม็กซิโก – ในกรอบ NAFTA อิสราเอล จอร์แดน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย โมรอคโค โดมินิกัน เปรู ชิลี บาห์เรน และโอมาน) อยู่ในระหว่างเจรจา 8 ประเทศ (ไทย ปานามา สหภาพศุลกากร แอฟริกาใต้ 5 ประเทศ –SACU และสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์) อยู่ในชั้นตอนที่กำลังจะเจรจาอีก 5 ประเทศ (อียิปต์ เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน และ สวิสเซอร์แลนด์) ญี่ปุ่น ทำแล้ว 3 ประเทศ (สิงคโปร์ เม็กซิโก และมาเลเซีย) อยู่ในระหว่างเจรจา 4 ประเทศ (ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลี) และ 1 กลุ่มประเทศ (ASEAN) อยู่ในชั้นตอนที่กำลังจะเจรจา อีก 7 ประเทศ (อินเดีย ชิลี สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ แคนาดา เวียดนาม และบรูไน)

8 5. มีประเทศใดเข้าร่วมทำ FTA ในปัจจุบัน? (ต่อ)
จีน ทำแล้ว 3 ประเทศ: ไทย ชิลี ปากีสถาน และ 1 กลุ่มประเทศ (ASEAN) อยู่ระหว่างเจรจา 1 ประเทศ (อินเดีย) และ 2 กลุ่มประเทศ (SACU GCC) อยู่ในชั้นตอนที่กำลังจะเจรจาอีกมากกว่า 27 ประเทศ (ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ บราซิล ไอซ์แลนด์ และประเทศในทวีปแอฟริกา) อินเดีย ทำแล้ว 12 ประเทศ (ศรีลังกา ไทย แอฟกานิสถาน สิงคโปร์) และ กลุ่มประเทศ (MERCOSUR) อยู่ในระหว่างเจรจา 8 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น บังกลาเทศ เกาหลี) และ 1 กลุ่มประเทศ (ASEAN) อยู่ในชั้นตอนที่กำลังจะเจรจาอีก 5 ประเทศ (เมอร์ริเชียส อียิปต์ รัสเซีย) และ 2 กลุ่มประเทศ (GCC SACU)

9 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กุมภาพันธ์ 2549
ทำไมต้อง FTA ? สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กุมภาพันธ์ 2549 << Back


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กุมภาพันธ์ 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google