งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้อง FTA ? สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ คลัง กุมภาพันธ์ 2549 www.FTAMonitoring.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้อง FTA ? สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ คลัง กุมภาพันธ์ 2549 www.FTAMonitoring.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมต้อง FTA ? สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ คลัง กุมภาพันธ์ 2549 www.FTAMonitoring.org

2 1. FTA คืออะไร ? 2. ทำไมไทยต้องทำ FTA? 3. ใครจะได้ - เสีย จาก FTA? 4. ใช้เวลาเท่าไรในการทำ FTA? 5. มีประเทศใดเข้าร่วมในการทำ FTA ในปัจจุบัน ? www.FTAMonitoring.org

3 ปลดล็อกอุปสรรคทางภาษี ไม่ใช่ภาษี การ อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน ซื้อขายสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นและมี ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของแต่ละประเทศมากขึ้น - เป็นกฎ กติกา การค้าสินค้าและ บริการการลงทุน และความ ร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ - เป็นกฎ กติกา การค้าสินค้าและ บริการ รวมถึงการลงทุน และความ ร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ - อนุญาตให้มีการเข้าสู่ตลาด ( เปิด ตลาด ) ได้ > WTO 1. FTA คืออะไร ? www.FTAMonitoring.org

4 เสริมสร้างการจัดระเบียบ / จัดสรรทรัพยากรของประเทศ / โลกให้มีประสิทธิภาพ การเจรจาภายใต้ WTO & RTA (AFTA) ค่อนข้างช้า เนื่องจากระดับความพร้อมต่างกัน  ฉันทามติบรรลุผลได้ ยาก สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป  เร่งขับเคลื่อนทำ FTA กับ หลายประเทศ คู่ค้า / คู่แข่งสำคัญของไทยได้ทำและกำลังเดินหน้าทำ FTA ระหว่างกัน กระทบ หากไทยดำเนินการล่าช้าในการทำ FTA ตลาดส่งออกของไทยไม่ขยายตัว / หดตัว   โครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศปรับตัว   ไม่ทันต่อการเปลี่ยนไปของโลก มุ่งเน้นที่วิธีการ / กระบวนการ จัดทำ FTA ให้ก่อประโยชน์ จัดการความเสี่ยง / ผลกระทบให้ต่ำที่สุด 2. ทำไมไทยต้อง ทำ FTA? www.FTAMonitoring.org

5 ผู้บริโภ ค 3. ใครได้ - เสียจาก FTA ? ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ มีสินค้า / บริการ ↑ & คุณภาพ ↑ ราคาสินค้า / บริการ ↓ ผู้ที่แข่งได้  ขยายตลาด ผู้ที่แข่งไม่ได้  ปรับตัวและ มีมาตรการรองรับ ตามสมควร www.FTAMonitoring.org

6 4. ใช้เวลาเท่าไรในการทำ FTA? 1. การเจรจาขึ้นอยู่กับทั้ง 2 ฝ่าย & ความยาก / ง่ายใน หัวข้อ / ประเด็นฯ 2. ตกลงกันได้ 3. ลงนามความตกลงฯ เรื่องง่าย มีผลทันที เรื่องยาก มีเวลาปรับตัว www.FTAMonitoring.org

7 5. ประเทศใดเข้าร่วมทำ FTA ในปัจจุบัน ? ไทย สหรัฐฯ   ทำแล้ว 6 ประเทศ : บาห์เรน จีน อินเดีย เปรู ออสเตรเลีย   และนิวซีแลนด์ และ ในกรอบ AFTA (ASEAN)   อยู่ระหว่างเจรจา 2 ประเทศ ( สหรัฐฯ และญี่ปุ่น )   และ 2 กลุ่มประเทศ (BIMST-EC และ EFTA)   ทำแล้ว 12 ประเทศ ( แคนาดา และ เม็กซิโก – ในกรอบ NAFTA อิสราเอล จอร์แดน   สิงคโปร์ ออสเตรเลีย โมรอคโค โดมินิกัน เปรู ชิลี บาห์เรน และโอมาน ) อยู่ในระหว่างเจรจา 8 ประเทศ ( ไทย ปานามา สหภาพศุลกากร แอฟริกาใต้ 5 ประเทศ –SACU และสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ )   อยู่ในชั้นตอนที่กำลังจะเจรจาอีก 5 ประเทศ ( อียิปต์ เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน   และ สวิสเซอร์แลนด์ ) ญี่ปุ่น ทำแล้ว 3 ประเทศ ( สิงคโปร์ เม็กซิโก และมาเลเซีย ) อยู่ในระหว่างเจรจา 4 ประเทศ ( ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลี ) และ 1 กลุ่มประเทศ (ASEAN) อยู่ในชั้นตอนที่กำลังจะเจรจา อีก 7 ประเทศ ( อินเดีย ชิลี สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ แคนาดา เวียดนาม และบรูไน ) www.FTAMonitoring.org

8 5. มีประเทศใดเข้าร่วมทำ FTA ใน ปัจจุบัน ? ( ต่อ ) จีน อินเดีย   ทำแล้ว 3 ประเทศ : ไทย ชิลี ปากีสถาน และ 1 กลุ่มประเทศ (ASEAN)   อยู่ระหว่างเจรจา 1 ประเทศ ( อินเดีย ) และ 2 กลุ่มประเทศ (SACU GCC) อยู่ในชั้นตอนที่กำลังจะเจรจาอีกมากกว่า 27 ประเทศ ( ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ บราซิล ไอซ์แลนด์ และประเทศในทวีป แอฟริกา )   ทำแล้ว 12 ประเทศ ( ศรีลังกา ไทย แอฟกานิสถาน สิงคโปร์ ) และ กลุ่มประเทศ (MERCOSUR) อยู่ในระหว่างเจรจา 8 ประเทศ ( จีน ญี่ปุ่น บังกลาเทศ เกาหลี ) และ 1 กลุ่มประเทศ (ASEAN)   อยู่ในชั้นตอนที่กำลังจะเจรจาอีก 5 ประเทศ ( เมอร์ริ เชียส อียิปต์ รัสเซีย ) และ 2 กลุ่มประเทศ (GCC SACU) www.FTAMonitoring.org

9 ทำไมต้อง FTA ? สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ คลัง กุมภาพันธ์ 2549 www.FTAMonitoring.org << Back << Back


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้อง FTA ? สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ คลัง กุมภาพันธ์ 2549 www.FTAMonitoring.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google