งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case Manageme nt พิมพ์ศิริ เลี่ยวศรีสุข สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case Manageme nt พิมพ์ศิริ เลี่ยวศรีสุข สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case Manageme nt พิมพ์ศิริ เลี่ยวศรีสุข สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี

2 แม่ติดเชื้อ ANC (+ พ่อ ) LR PP คลินิกโรคติดเชื้อ ( อังคาร เช้า ) ลูก PCR x 2 ครั้ง Anti HIV อายุ 1 ปี 6 เดือน คลินิกภูมิคุ้มกัน ( อังคาร พุธ บ่าย )

3 กลุ่มเป้าหม าย เด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อ - คลอดที่โรงพยาบาลราช วิถี - คลอดที่โรงพยาบาลอื่นๆ เด็กติดเชื้อเอช ไอวี ปัญหา : การประสานงาน การติดตามแม่และเด็ก

4 พ.ศ.พ.ศ. กิจกรรม % loss follo w up 2532- 2535 70 2536 โครงการศึกษาวิจัย ร่วมกับ หลายหน่วยงาน 50 2538 โครงการ CARE กรมอนามัย 30 2539– 2540 พัฒนาบุคลากร ปรับระบบ 30

5 พ.ศ.พ.ศ. กิจกรรม % loss follo w up 2541- ปัจจุบัน - ทบทวนข้อมูล / ปัญหาจากเวช ระเบียน - Pre-clinic conference โดย ทีมสหวิชาชีพ - One stop service - ติดตามผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด - Hot line Home visit 2.5

6 ทบทวนเวชระเบียน - ปัญหาทางสุขภาพ : ประเมินสุขภาพทั่วไป ประเมินความจำเป็นในการส่งตรวจเฉพาะ ทาง ( ข้อมูลตาม HIVQUAL) - ทบทวน Routine lab : CD4 VL Blood chemistry X-ray - ปัญหาการกินยา adherence - ปัญหาทางสังคม - จัดเตรียมเอกสาร : ใบ lab การขออนุมัติ ส่ง lab จาก สปสช. สรุปรายการยา ARV ให้เภสัช - จัดเตรียมและ Update file ข้อมูลผู้ป่วย เพื่อ conference

7 รูป เด็ก ขวัญอายุ 16 ปี 2 เดือน พ่อ แม่ เสียชีวิต ลุง ป้า ดูแล รพ. เจ้าพระยาอภัย ภูเบศรฯ refer มา เนื่องจาก resistance Disclosure step E แจ้งผลการติดเชื้อ HIV แก่เด็ก 16 มกราคม 2551 Vaccine ครบ ResistanceM41L,K70R,V75M,V108I,Y181C*,M184V*,T215F*,K219E, L10V,K20R,M36I 268,000 copies/ml5.43 Log copies/ml.18 ก. ค.49 IDV Kaletra18 ก. ค.49 TDM 18 ส. ค.49 IDV 0.96 ( ปกติ 0.1 – 10 )LPV 30.36 ( ปกติ 0.1 – 4 ) 4.81 17 ต. ค.49 43 copies/ml.1.64 Log copies/ml.17 ต. ค.49 3TC IDV Kaletra 24 เม. ย.50 < 400 copies/ml.15 ส. ค.50 < 40 copies/ml. 2 ก. ค.51 3 TC TDF LPV/r 26 พ. ย.51 ResistanceNo relevant mutations detectied 16,937 copies/ml.4.23 Log copies/ml.22 ก. ค.52 3 TC 23 ธ. ค.52 ddI 3TC LPV/r24 ส. ค.53( น้ำหนัก 3 9.3 กก. ) < 40 copies/ml. 1 มิ. ย.54 < 40 copies/ml. 28 ธ. ค.54 < 40 copies/ml. 1 มี. ค.55 < 40 copies/ml. 1 มิ. ย.55 Plan 5 ก. ย.55 CD4HIV-NAT 152 Adherencepill count100 %PP100 % Pre – clinic Conference

8 Operating pattern: Multidisciplinary PhysicianPhysician Medical technologist Patient NurseNurse PsychologistPsychologist PharmacistPharmacist Social worker ActivisActivis

9 การบริการ HIV Clinic one stop service 1. ผู้ป่วยยื่นใบนัด - ชั่ง น. น. วัดปรอท - เจาะเลือด - นับเม็ดยา - ประเมินปัญหาด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม - ให้การปรึกษา 2. พบแพทย์ 3. พบพยาบาลเพื่อเข้าระบบนัด และให้การปรึกษา 4. รอรับยาและปรึกษาเรื่องยา 6. กลับบ้าน 5. ส่งตรวจเฉพาะทาง


ดาวน์โหลด ppt Case Manageme nt พิมพ์ศิริ เลี่ยวศรีสุข สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google