งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เรือง โรจน์สระบุรี เรื่อง ระบบการจัดการ ของหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เรือง โรจน์สระบุรี เรื่อง ระบบการจัดการ ของหน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เรือง โรจน์สระบุรี เรื่อง ระบบการจัดการ ของหน่วยงาน

2 รูปภาพรถขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

3 รูปภาพรถขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

4 รูปภาพพนักงานเก็บขน พนักงานเก็บขนทุกคน ต้องแต่งกายให้ ถูกต้องตามกฏ กระทรวง มีอุปกรณ์ติดรถใน กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง, ถุงแดงใน กรณีถุงแตกรั่ว, คีมคีบ กรณีขยะติดเชื้อหลุด จากถุง เป็นต้น ถังใส่ขยะติดเชื้อ กรณี ถุงใส่ขยะที่เป็นน้ำแตก รั่ว

5 รูปภาพพนักงานเก็บขน

6 ใบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ สีขาว สำหรับกรม อนามัย สีเหลือง สำหรับ เตาเผา สีฟ้า สำหรับ โรงพยาบาล สีน้ำตาลอ่อน สำหรับ บริษัทเก็บขน

7 ระบบกำกับ พนักงานเก็บขนรับขยะจากจุดกำเนิดพร้อมลง ลายมือชื่อรับรอง เจ้าหน้าที่ของจุดกำเนิดขยะติดเชื้อลงลายมือ ชื่อรับรองการส่งมอบ เตาเผาตรวจเอกสารและน้ำหนักพร้อมลง ลายมือชื่อรับขยะติดเชื้อ นำใบกำกับสีเหลือง เก็บไว้ พนักงานเก็บขนรวบรวมเอกสารส่งบริษัท และ บริษัทจะนำเอกสารมาแยกดังนี้ ส่งกรม อนามัย ส่งให้ โรงพยาบาล พร้อมบิล เรียกเก็บเงิน บริษัทเก็บไว้ เป็นหลักฐาน และตรวจสอบ ต่อไป

8


ดาวน์โหลด ppt ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เรือง โรจน์สระบุรี เรื่อง ระบบการจัดการ ของหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google