งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไม... ต้องเป็น “ วัดส่งเสริม สุขภาพ ”. จำนวนวัดในเขต ๓, ๙ ( ๒, ๓๔๔ วัด ) ชบ. ๓๖๕ รย. ๒๕๖ จบ. ๓๒๐ ตร. ๑๒๗ ฉช. ๓๑๐ สป. ๑๒๐ ปจ. ๓๕๕ นย. ๑๙๖ สก. ๒๙๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไม... ต้องเป็น “ วัดส่งเสริม สุขภาพ ”. จำนวนวัดในเขต ๓, ๙ ( ๒, ๓๔๔ วัด ) ชบ. ๓๖๕ รย. ๒๕๖ จบ. ๓๒๐ ตร. ๑๒๗ ฉช. ๓๑๐ สป. ๑๒๐ ปจ. ๓๕๕ นย. ๑๙๖ สก. ๒๙๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไม... ต้องเป็น “ วัดส่งเสริม สุขภาพ ”

2 จำนวนวัดในเขต ๓, ๙ ( ๒, ๓๔๔ วัด ) ชบ. ๓๖๕ รย. ๒๕๖ จบ. ๓๒๐ ตร. ๑๒๗ ฉช. ๓๑๐ สป. ๑๒๐ ปจ. ๓๕๕ นย. ๑๙๖ สก. ๒๙๖

3 วัดส่งเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ฯ ประมาณ ๕ % ( ๑๐๐ วัด )

4 ตัวชี้วัด ปี ๒๕๕๓ จังหวัดมีวัดผ่านเกณฑ์ “ วัดส่งเสริมสุขภาพ ” ๑ อำเภอ / วัด ร้อยละ ๖๕

5 จังหวัดมีวัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริม สุขภาพ ปี ๒๕๕๒ เป้าหมาย : ๑ วัด / ๑ อำเภอ ร้อยละ ๖๕

6 ดำเนินการ ขับเคลื่อนให้ วัดผ่านเกณฑ์ “ วัดส่งเสริมสุขภาพ ”... ได้ อย่างไร - คู่มือวัดส่งเสริมสุขภาพ ( แนวคิดและการดำเนินงาน ) - อนามัยสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยในวัด

7 การสนับสนุนการ ดำเนินงาน ๑ ) ใบประกาศเกียรติคุณวัด ส่งเสริมสุขภาพ ๒ ) โล่เกียรติคุณวัดส่งเสริม สุขภาพดีเด่น ศอ. ๓ สนับสนุนการ ดำเนินงาน

8 พระแกนนำ ชุมชน คกก. วัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt ทำไม... ต้องเป็น “ วัดส่งเสริม สุขภาพ ”. จำนวนวัดในเขต ๓, ๙ ( ๒, ๓๔๔ วัด ) ชบ. ๓๖๕ รย. ๒๕๖ จบ. ๓๒๐ ตร. ๑๒๗ ฉช. ๓๑๐ สป. ๑๒๐ ปจ. ๓๕๕ นย. ๑๙๖ สก. ๒๙๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google