งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานเอดส์ในแม่และเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานเอดส์ในแม่และเด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานเอดส์ในแม่และเด็ก
มณี บำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

2 หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ เอชไอวี
รายการ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ หญิงหลังคลอด ติดเชื้อ เอช ไอ วี ๓๓ ๑.๕๖ ๒๑ ๑.๒๐ - ครรภ์แรก ๑๑ ๓๓.๓๓ ๒๓.๘๑ - ครรภ์ที่ 2 ๑๕.๑๕ ๑๐ ๔๗.๖๒ - ครรภ์ที่ 3 ขึ้นไป - ครรภ์แรกผลเลือดลบแต่ครรภ์ที่ 2 หรือ 3 บวก ๑๒ ๓๖.๓๗ ๒๘.๕๗

3 หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ เอชไอวี
รายการ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ สาเหตุตั้งครรภ์ซ้ำ ๑๐ ๓๐.๓๐ ๔๗.๖๒ -สามีใหม่ ๖๐.๐ ๑๐๐.๐ - สามีคนเดิม ๔๐.๐ ต้องการมีบุตร คุมกำเนิดผิดพลาด ๔.๐๐

4

5 งานบริการฝากครรภ์คู่
รายการ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ฝากครรภ์ รายใหม่ ๑,๘๐๘ ๑,๕๕๒ รับบริการปรึกษาเป็นคู่ ๘๒๖ ๔๕.๖๙ ๘๑๒ ๕๓.๓๕ สามีที่ไม่ตรวจเลือด ๓๕ ๔.๒๔ ๑๒ ๑.๔๘ ตรวจเลือดพร้อมกัน ๗๙๑ ๙๕.๗๖ ๘๐๐ ๙๘.๕๒

6 งานบริการฝากครรภ์คู่
รายการ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ผลเลือดลบทั้งคู่ ๗๘๓ ๙๘.๙๙ ๗๘๐ ๙๗.๕ ผลเลือดบวกทั้งคู่ ๐.๒๕ ๒๓.๘๑ ผล สามีบวก ภรรยาลบ ๐.๕๑ ๔๗.๖๒ ผล ภรรยาบวก สามีลบ ๑๒ ๑.๕๐ ฟังผลพร้อมกัน ๗๔๗ ๙๔.๔๔ ๗๖๔ ๒๘.๕๗ ฟังผลทีละคน ๔๔ ๕.๕๖ ๓๖ ๔.๕๐

7

8 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
รายการ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ เด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ๓๔ ๒๒ ได้รับยาต้านไวรัส ๓๓ ๙๗.๐๕ ๑๐๐ ได้รับนมผสม ๓๒ ๙๔.๑๑

9 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
รายการ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ เด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี อายุ ๑๘ เดือน ๑๘ ๒๒ ได้รับการเจาะเลือด ๑๑ ๖๑.๖๖ ๑๖ ๗๒.๗๒ ผลเลือด บวก ๑๒.๕ ผลเลือดลบ ๑๐๐ ๑๔ ๘๗.๕

10

11 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
หญิงคลอดติดเชื้อ HIV สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด การติดตามเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด สาเหตุ การปิดบังผลเลือด ระบบการส่งต่อ ทำไม่ได้

12 สิ่งที่ต้องทำต่อไป ป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ เน้นกลุ่มเยาวชน ควบคู่กับงานป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เน้นการเสริมแรงผู้หญิงในกลุ่มผู้ติดเชื้อ

13 นั่งเรือชมธรรมชาติที่เกาะช้าง
สวัสดี นั่งเรือชมธรรมชาติที่เกาะช้าง


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานเอดส์ในแม่และเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google