งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานเอดส์ใน แม่และเด็ก มณี บำรุง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานเอดส์ใน แม่และเด็ก มณี บำรุง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานเอดส์ใน แม่และเด็ก มณี บำรุง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด

2 หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ เอชไอวี รายการปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๔ หญิงหลังคลอด ติดเชื้อ เอช ไอ วี ๓๓๑. ๕๖๒๑๑. ๒๐ - ครรภ์แรก ๑๑๓๓. ๓๓ ๕ ๒๓. ๘๑ - ครรภ์ที่ 2 ๕๑๕. ๑๕๑๐ ๔๗. ๖๒ - ครรภ์ที่ 3 ขึ้นไป ๕๑๕. ๑๕๐ ๐ - ครรภ์แรกผลเลือดลบแต่ ครรภ์ที่ 2 หรือ 3 บวก ๑๒๓๖. ๓๗๖ ๒๘. ๕๗

3 หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ เอชไอวี รายการปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๔ สาเหตุตั้งครรภ์ซ้ำ๑๐ ๓๐. ๓๐๑๐๔๗. ๖๒ - สามีใหม่ ๖๖๐. ๐ ๑๐ ๑๐๐. ๐ - สามีคนเดิม ๔๔๐. ๐ ๐ ๐ ต้องการมีบุตร ๐ ๐๐ ๐ คุมกำเนิดผิดพลาด ๔ ๔. ๐๐๐ ๐

4

5 งานบริการฝากครรภ์คู่ รายการปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๔ ฝากครรภ์ รายใหม่ ๑, ๘๐ ๘ ๑, ๕๕ ๒ รับบริการปรึกษาเป็นคู่ ๘๒๖๔๕. ๖ ๙ ๘๑๒ ๕๓. ๓ ๕ สามีที่ไม่ตรวจเลือด ๓๕๔. ๒๔๑๒ ๑. ๔๘ ตรวจเลือดพร้อมกัน ๗๙๑๙๕. ๗ ๖ ๘๐๐ ๙๘. ๕ ๒

6 รายการปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๔ ผลเลือด ลบทั้งคู่๗๘๓๙๘. ๙๙ ๗๘๐ ๙๗. ๕ ผลเลือดบวกทั้งคู่ ๒๐. ๒๕๑๒๓. ๘๑ ผล สามีบวก ภรรยาลบ ๔๐. ๕๑๗๔๗. ๖๒ ผล ภรรยาบวก สามีลบ ๒๐. ๒๕๑๒๑. ๕๐ ฟังผลพร้อมกัน ๗๔๗๙๔. ๔๔๗๖๔๒๘. ๕๗ ฟังผลทีละคน ๔๔๕. ๕๖๓๖๔. ๕๐ งานบริการฝากครรภ์คู่

7

8 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก รายการปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๔ เด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ๓๔ ๒๒ ได้รับยาต้านไวรัส ๓๓๙๗. ๐๕๒๒ ๑๐๐ ได้รับนมผสม ๓๒๙๔. ๑๑๒๒ ๑๐๐

9 รายการปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๔ เด็กที่เกิดจากแม่ติด เชื้อ เอช ไอ วี อายุ ๑๘ เดือน ๑๘๒๒ ได้รับการเจาะเลือด ๑๑๖๑. ๖๖๑๖ ๗๒. ๗๒ ผลเลือด บวก ๐๐๒ ๑๒. ๕ ผลเลือดลบ ๑๑๑๐๐๑๔ ๘๗. ๕ การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก

10

11 ปัญหา / อุปสรรคในการ ดำเนินงาน หญิงคลอดติดเชื้อ HIV สูงกว่า เป้าหมายที่กำหนด การติดตามเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด สาเหตุ การปิดบังผลเลือด ระบบการส่งต่อ ทำไม่ได้

12 สิ่งที่ต้องทำต่อไป ป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ เน้นกลุ่ม เยาวชน ควบคู่กับงานป้องกันการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เน้นการเสริมแรงผู้หญิงในกลุ่มผู้ติด เชื้อ

13 สวัสดี นั่งเรือชมธรรมชาติที่ เกาะช้าง


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานเอดส์ใน แม่และเด็ก มณี บำรุง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google