งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการกำจัด โรคหัด Started. DMSc: เริ่มศึกษาปี 2536 สายพันธุ์ไวรัสหัดที่พบแพร่กระจายใน ประเทศไทย ( พ. ศ. 2536-2555*) 2536 25412544255025512553 D5 G2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการกำจัด โรคหัด Started. DMSc: เริ่มศึกษาปี 2536 สายพันธุ์ไวรัสหัดที่พบแพร่กระจายใน ประเทศไทย ( พ. ศ. 2536-2555*) 2536 25412544255025512553 D5 G2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการกำจัด โรคหัด Started

2 DMSc: เริ่มศึกษาปี 2536 สายพันธุ์ไวรัสหัดที่พบแพร่กระจายใน ประเทศไทย ( พ. ศ. 2536-2555*) 2536 25412544255025512553 D5 G2 Year เพียง 1 ราย D9 2554 D8 2555 * ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555

3 D8 13 จังหวัด D9 14 จังหวัด G2 3 จังหวัด D5 8 จังหวัด สายพันธุ์ไวรัสหัดที่พบแพร่กระจายในประเทศ ไทย ( พ. ศ.2536-2555*) 30 จังหวัด Measles genotype D5 D8 D9 G2 * ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555

4 Morbidity rate (/100,000)* < 2.00 2.00 – 4.99 5.00 – 9.99 10.00 – 19.99 20.00+ *Bureau of Epidemiology, Ministry of public Health, Thailand ค่าเฉลี่ยอัตราป่วยโรคหัดต่อแสนประชากรรายจังหวัด ตั้งแต่พ. ศ. 2548 - 2554 ปี 2548- 2553 ปี 2554- 2555**  พบ 15 จังหวัดที่มีอัตราป่วยฯสูงสุด (10.00 ถึง 28.39) มีข้อมูลสายพันธุ์ไวรัสหัดเพียง 3 จังหวัด (20% จาก 15 จังหวัด )  ทั่วประเทศมีข้อมูลสายพันธุ์ไวรัสหัด จาก 30 จังหวัด (38.96% จาก 77 จังหวัด )  ข้อมูลใหม่จาก 13 จังหวัด ( แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ นครราชสีมา อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์และ มหาสารคาม ) ** ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555

5 หัดไทย........เที่ยวไกล.......รอบโลก China Luxemburg Moscow Genotype D9

6 Genotype D8 Finland Australia

7 LKA NPL THA THA&NPL Genotype D8 Measles D8 circulating in SEAR, 2010-2012

8 Blast results from MeaNS and GenBank Similar strains of D8 viruses that circulating in Thailand has been reported from all WHO regions We could not trace route of transmission of the D8 but has been reported as imported strain in some countries.

9 Epidemiology Molecular Molecular epidemiology Measles Elimination

10 Major Global Measles D5 Virus Transmission Pathways 2006-08* Suspected transmission pathways Transmission pathways with Epi links Acknowledgement: Data provided by WHO Measles/Rubella Laboratory Network and Measles surveillance programmes Key D5 D5 Endemic Apr 06 Feb 08 Apr 08 Jul 07 Apr 07 Jan 07 >May 06 D5 >Nov 06 Feb 08 *As of May 2008 10

11 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายไวรัสระบบ ประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต  โทร. 02-5890022 ต่อ 99312, 98362 ศูนย์ประสานงานทางห้องปฏิบัติการ  โทร.02-5890022 ต่อ 99248, 99614

12


ดาวน์โหลด ppt โครงการกำจัด โรคหัด Started. DMSc: เริ่มศึกษาปี 2536 สายพันธุ์ไวรัสหัดที่พบแพร่กระจายใน ประเทศไทย ( พ. ศ. 2536-2555*) 2536 25412544255025512553 D5 G2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google