งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- มีตัวหม้อเป็นสเตนเลส โครงชุดหม้อด้านนอก มี รูปทรงโค้งมนสวย - ฝาแก้ว ช่วยเพิ่มความ สะดวกสบายในการทำสุ กี้ ทนความร้อนสูง ใส มองเห็นอาหารภายใน - หม้อสุกี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- มีตัวหม้อเป็นสเตนเลส โครงชุดหม้อด้านนอก มี รูปทรงโค้งมนสวย - ฝาแก้ว ช่วยเพิ่มความ สะดวกสบายในการทำสุ กี้ ทนความร้อนสูง ใส มองเห็นอาหารภายใน - หม้อสุกี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - มีตัวหม้อเป็นสเตนเลส โครงชุดหม้อด้านนอก มี รูปทรงโค้งมนสวย - ฝาแก้ว ช่วยเพิ่มความ สะดวกสบายในการทำสุ กี้ ทนความร้อนสูง ใส มองเห็นอาหารภายใน - หม้อสุกี้ เป็นสเตนเลส เงางาม แข็งแรงทนทาน ถอดล้าง ทำความ สะอาดได้

3 - ปรับระดับความร้อนได้ หลายระดับ โดยปรับที่ มิเตอร์เร่งไฟ ใช้งาน ง่าย - ใช้งานได้หลาย รูปแบบ เช่น ต้ม ตุ๋น อุ่น ทอด ผัด ฯลฯ เหมาะ สำหรับใช้ทำสุกี้ ใน ครอบครัว - สะดวกในการ เคลื่อนย้ายและทำความ สะอาดง่าย เพราะสาย ปลั๊กสามารถถอดแยก ออกจากตัวเครื่องได้

4 - สินค้าส่วนใหญ่จะรับประกัน คุณภาพ 1 ปี - กำลังไฟฟ้า 1,200 วัตต์ - แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ 220 V. / 50 Hz.

5 - ใช้ปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่ On เพื่อทำการ เปิดเครื่อง - อุปกรณ์สามารถปรับอุณหภูมิได้ง่ายและ สะดวก - ใช้น้ำทำความสะอาดเศษอาหารที่ติด ค้าง - ใช้ฟองน้ำค่อย ๆ เช็ดออก และทำ ความสะอาดอีกครั้งหนึ่งโดยใช้น้ำยาล้าง จาน

6 - อย่าจับส่วนที่มีความร้อน จับเฉพาะบริเวณ นอกตัวหม้อ หรือปุ่ม - กรุณาอย่าใช้เครื่องในที่โล่งแจ้ง - อย่าปล่อยให้สายห้อยลงพื้นหรือสัมผัสส่วน ที่ร้อน - อย่าใช้งานมากกว่าปกติ - ก่อนเลิกใช้งานควรจะหมุนปุ่มไปที่ OFF เสมอ - ควรระมัดระวังอย่างมากในขณะนำซุปที่ต้ม เดือดจัด

7 - ก่อนทำความสะอาดให้ปรับไปที่ปุ่ม OFF ก่อน และถอดปลั๊กเสียก่อน - ทำความสะอาดฐานรองโดยการใช้ผ้าน้ำ เช็ดให้สะอาด - อย่าใช้แปรงขัดทำความสะอาด - อย่าจุ่ม หรือแช่อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนปรับ อุณหภูมิลงในน้ำ

8 ข้อ 1ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 2 ข้อ 3

9 ข้อ 1 หม้อสุกี้ไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะมีกำลังไฟฟ้า กี่วัตต์ ก. 800 วัตต์ ข. 1000 วัตต์ ค. 1200 วัตต์ ง. 1400 วัตต์

10 ข้อ 2 การทำความ สะอาดหม้อ สุกี้ไฟฟ้าควรปฏิบัติ อย่างไร ก. ใช้น้ำล้างธรรมดา ข. ใช้ฝอยในการความสะอาด ค. ใช้ฟองน้ำค่อยๆ เช็ดออก หลังจากนั้นตามด้วยน้ำยาล้างจาน ง. ใช้แปรงขัดทำความสะอาด

11 ข้อ 3 ข้อใดกล่าวผิด ก. อย่าจับส่วนที่มีความร้อน จับ เฉพาะบริเวณนอกตัวหม้อ หรือปุ่ม ข. ใช้เครื่องในที่โล่งแจ้ง ค. อย่าใช้งานมากกว่าปกติ ง. ก่อนเลิกใช้งานควรจะหมุนปุ่มไปที่ OFF เสมอ

12 ผู้จัดทำ น. ส. นิภาดา พลอย สระศรี ชั้น ปวส.2/1 การ บัญชี เลขที่ 13

13 ข้อ 1ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 2 ข้อ 3

14 ข้อ 1ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 2 ข้อ 3


ดาวน์โหลด ppt - มีตัวหม้อเป็นสเตนเลส โครงชุดหม้อด้านนอก มี รูปทรงโค้งมนสวย - ฝาแก้ว ช่วยเพิ่มความ สะดวกสบายในการทำสุ กี้ ทนความร้อนสูง ใส มองเห็นอาหารภายใน - หม้อสุกี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google