งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า : ลำโพง รายวิชา วิทยาศาสตร์ นางสาวชมพู่ เนตรกอบเกื้อ การบัญชี ปวส. 2/1 เลขที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า : ลำโพง รายวิชา วิทยาศาสตร์ นางสาวชมพู่ เนตรกอบเกื้อ การบัญชี ปวส. 2/1 เลขที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า : ลำโพง รายวิชา วิทยาศาสตร์ นางสาวชมพู่ เนตรกอบเกื้อ การบัญชี ปวส. 2/1 เลขที่ 7

2 เสียงของลำโพงออกมาได้ อย่างไร ? เสียงเป็นคลื่นตามยาว เสียงแหลม และทุ้มขึ้นกับความถี่ ส่วนเสียงดังหรือ ค่อยขึ้นอยู่กับขนาดแอมพลิจูดของ คลื่นนั้น ส่วนสำคัญที่สุดของเครื่องเล่นก็คือ ลำโพง โดยหน้าที่สำคัญสุดของ ลำโพงคือ เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้า ที่ได้มาจากเครื่องขยายเป็น สัญญาณเสียง ลำโพงที่ดีจะต้องสร้าง เสียงให้เหมือนกับต้นฉบับเดิมมาก ที่สุด โดยมีการผิดเพี้ยนน้อยที่สุด

3 ลำโพงประเภทต่าง ๆ เราจะแบ่งลำโพงโดยใช้ความถี่ ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ วูฟเฟอร์ (Woofers) ทวีทเตอร์ (Tweeters) มิดเรนส์ (Midrange)

4 วูฟเฟอร์ เป็นลำโพงที่มีขนาด ใหญ่สุด ออกแบบมาเพื่อให้เสียงที่ มีความถี่ต่ำ ทวีทเตอร์ เป็นลำโพงที่มีขนาด เล็กสุด ออกแบบมาเพื่อให้เสียงที่ มีความถี่สูง มิดเรนส์ เป็นลำโพงขนาด กลาง ถูกออกแบบมาเพื่อให้เสียง ในช่วงความถี่กลางๆ คือไม่สูง หรือไม่ต่ำ

5 วิธีใช้ระบบลำโพง

6 1. ลำโพงเต็มขอบเขต : ลำโพงเสริมจะรวม เต็มขอบเขตสามารถผลิตแถบความถี่ของ เสียงแทบทั้งหมด ยกเว้นความถี่เสียงต่ำ 2. LED แสดงกระแสไฟฟ้า : เมื่อเปิดระบบ ลำโพงไฟเขียวจะสว่างขึ้นใน LED โดยทาง ลูกบิดปรับระดับเสียงใหญ่ของลำโพงเสริม ข้างขวา 3. ลูกบิดปรับระดับเสียง / สวิทช์เปิดปิด : ทำ หน้าที่ปรับระดับเสียงใหญ่และสวิทช์ เปิดปิด ด้วย เมื่อไฟเขียวสว่างขึ้น สามารถปรับระดับเสียงให้ดังขึ้นได้โดยหมุน ไขทางเข็ม นาฬิกา 4. ช่องสายเข้าข้างซ้าย : ช่องต่อสายเข้า ลำโพงเสริมข้างซ้าย สามารถต่อได้กับ ลำโพงเสริมข้าง ขวาโดยทางลำโพงข้างซ้าย ซึ่งต่อมาจากลำโพงขวา

7 5. สายเคเบิลลำโพงซ้าย : เป็นสายเคเบิลที่ต่อ จากลำโพงขวาไปที่ลำโพงเสริมข้างซ้าย ให้ อ้างอิงรูปภาพ 1-2, 1-3 และ 1-4รูปภาพ 1-21-31-4 6. สายเคเบิลลำโพงขวา : ถ่ายทอด กระแสไฟฟ้าและข้อมูลสัญญาณซ้ายและขวา จากซับวูเฟอรไปลำโพงขวา สำหรับตัวต่อ DIN ต่อกับเต้าเสียบซับวูเฟอร์ ลูกศรของตัวต่อ DIN ต้องหันทางเหนือ ให้อ้างอิงรูปภาพ 1-2, 1-3 และ 1-4รูปภาพ 1-21-31-4 7. เสียง 3 ชั้น : ถ้าหมุนลูกบิดปรับทางเข็ม นาฬิกาเครื่องจะเพิ่มกำลังแก่ความถี่ของ สัญญาณเสียง เสียงจึงจะสว่างขึ้น 8. ระดับเสียงของซับวูเฟอร์ ( ระดับเสียง a.k.a วูเฟอร์ ) : ถ้าหมุนลูกบิดไปทางเข็ม นาฬิกา เครื่องจะเพิ่มระดับเสียงหรือระดับความ ต่ำของ เสียงที่มาจากซับวูเฟอร์เมื่อเปรียบเทียบ กับลำโพง เสริม ( หมายเหตุ : ลูกบิดปรับระดับ เสียงจะส่งอิทธิพลต่อทั้งซับวูเฟอร์และลำโพง เสริม )

8 9. ซับวูเฟอร์ : ผลิตความถี่ต่ำสุดใหม่ 10. ช่องสายเข้าสเตอริโอ : ช่องต่อสายเข้า เสียงสเตอริโอสำหรับระบบลำโพง ใช้สาย เคเบิลสเตอริโอต่อระบบลำโพงเข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์หรือเซาวด์ การ์ด ให้อ้างอิง รูปภาพ 1-2, 1-3 และ 1-4 รูปภาพ 1-21-31-4 11. ช่องสายออกลำโพงเสริม : เป็นจุดที่ต่อ ลำโพงเสริมข้างขวากับ ซับวูเฟอร์ 12. สานไฟ : เสียบปลั๊กไฟที่เต้าเสียบ ไฟฟ้ากระแสสลับมาตรฐาน 13. ช่องสายเคเบิลเข้าสเตอริโอ ( อุปกรณ์เสริม ) : ใช้สายเคเบิลสเตอริโอต่อ ระบบลำโพงกับ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ เซาวด์ การ์ด ให้อ้างอิงรูปภาพ 1-2, 1-3 และ 1-4รูปภาพ 1-21-4

9 การดูแลรักษาลำโพงหรือสายนำ สัญญาณ 1. สายลำโพงหรือสายนำสัญญาณ ควรใช้ ความยาวให้น้อยที่สุด สายลำโพงควร เผื่อไว้ประมาณ ครึ่งเมตร สำหรับการ ปรับแต่งความยาวที่เหมาะสมของสาย ลำโพงอยู่ที่ประมาณ 3-5 เมตร 2. สายลำโพงควรติดตั้งวางสายไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยอาจยึดลายพิมพ์ ตัวอักษรเป็นทิศทางใต้ 3. เพื่อให้ได้คุณภาพ สายลำโพงและสายนำ สัญญาณ ควรรับอินสายสักระยะเวลาหนึ่ง อย่างน้อย 50 ชม.

10 4. ไม่ควรรวบสายลำโพงสายสัญญาณต่าง ๆ และสาย AC จะมีสนามแม่เหล็กรบกวน การนำสัญญาณได้ 5. หลีกเลี่ยงการหักมุมหรืองอสายสัญญาณ และสายลำโพงอย่างรุนแรง 6. หมั่นถอดสายลำโพงและสายนำสัญญาณ ออกจากขั้วต่อเพื่อทำความสะอาดอย่าง สม่ำเสมอ 7. ตรวจเช็คการเชื่อมต่อของสายนำ สัญญาณและ สายลำโพงให้แน่นหนา

11 และเทคนิค สุดท้ายที่ควรรู้

12 เทคนิคการใช้สายลำโพงและ สายสัญญาณให้มีประสิทธิภาพ 1. ควรใช้สายสัญญาณและสายลำโพงให้มีความ ยาวพอเหมาะ 2. สายสัญญาณและสายลำโพงซ้ายขวาควรยาว เท่ากัน 3. ไม่ม้วนหรือขดสายสัญญาณ จะทำให้เกิดการ เหนี่ยว นำทางไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงบุคลิกเสียงได้ 1. หมั่นทำความสะอาดขั้วสายสัญญาณและสาย ลำโพงอย่างสม่ำเสมอ 2. หลีกเลี่ยงการหักมุมสายสัญญาณ 3. ให้ขั้วสัมผัสของปลั๊กและเครื่องเล่นแน่นหนา จบการนำเสนอแล้ว ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า : ลำโพง รายวิชา วิทยาศาสตร์ นางสาวชมพู่ เนตรกอบเกื้อ การบัญชี ปวส. 2/1 เลขที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google