งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลิฟต์ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ ในแนวดิ่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพใน การเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของระหว่าง ชั้นในอาคาร ลิฟต์ในปัจจุบันใช้ พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลิฟต์ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ ในแนวดิ่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพใน การเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของระหว่าง ชั้นในอาคาร ลิฟต์ในปัจจุบันใช้ พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลิฟต์ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ ในแนวดิ่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพใน การเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของระหว่าง ชั้นในอาคาร ลิฟต์ในปัจจุบันใช้ พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการทำงาน เนื่องจากในปัจจุบันที่ดินมีราคาแพงมาก ขึ้น ฉะนั้นในการที่จะใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า มากที่สุดวิธีการหนึ่งคือ การสร้างอาคาร ให้มีความสูงหลายๆ ชั้น เมื่ออาคารมี ความสูงหลายชั้น การที่จะทำให้คนที่ เข้ามาใช้อาคารเกิดความ สะดวกสบาย ในการเดินทางติดต่อกันระหว่างชั้น จึง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

3

4 ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บรรทุกของ

5 ลิฟต์บรรทุกรถยนต์ ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้

6 ลิฟต์ส่งอาหารลิฟต์แก้ว

7 การใช้งาน ของลิฟต์

8 1. ลิฟต์โดยสาร (Passenger) เป็น ลิฟต์ที่พบเห็นทั่วไปตามอาคารต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม เป็นต้น ลิฟต์ชนิดนี้ใช้สำหรับขนส่ง ผู้โดยสารเป็นหลัก 2. ลิฟต์บรรทุกของ (Freight) เป็น ลิฟต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อขนส่ง ของที่มีน้ำหนักมาก และเหมาะต่อการ ขนส่งสินค้า เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือโกดังสินค้าจะมีลักษณะพิเศษ คือมี ขนาดประตูเปิดกว้างกว่าลิฟต์โดยสารและ มีขนาดบรรทุกที่มากกว่าลิฟต์โดยสาร 3. ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ (Bed) เป็น ลิฟต์ที่ใช้ในโรงพยาบาลมีลักษณะพิเศษคือ มีด้านลึก ยาวกว่าด้านกว้าง และประตูลิฟต์ เป็นแบบ 2 บานเปิดไปในทิศทางเดียวกัน

9 4. ลิฟต์บรรทุกรถยนต์ (Automobile) เป็นลิฟต์ขนาดใหญ่ที่ รถยนต์สามารถขับเข้าไปได้ บานประตูลิฟต์ เป็นลักษณะบานเลื่อนขึ้น - ลง ซึ่งมักถูกติดตั้ง ในอาคารจอดรถ หรือจุดที่ต้องเคลื่อนย้าย รถยนต์ขึ้น - ลง 5. ลิฟต์ส่งอาหาร (Dumbwaiter) เป็น ลิฟต์ขนาดเล็กที่ไม่สามารถขนส่งคนได้ แต่ ใช้ส่งของในร้านอาหาร โรงแรม 6. ลิฟต์แก้ว เป็นลิฟต์ที่มีความสวยงาม มากที่สุด เป็นลิฟต์ที่ใช้ในการโดยสาร ตาม สถานที่ที่เป็นสถานที่นัดพบและสถานที่ที่ ต้องการความเป็นพิเศษต่างๆ

10 ส่วนประกอบของลิฟต์

11 1. เครื่องจักรขับ ลิฟต์ 2. ชุดลูกถ่วง 3. รางลิฟต์ 4. ตู้โดยสาร 5. บัฟเฟอร์ 6. ตู้คอนโทรล 7. ประตูหน้าชั้น 8. สลิงลิฟต์ 9. ปุ่มกด 10. สายเคเบิล

12

13 1. กดปุ่มหน้าชั้นเฉพาะทิศทางที่จะไป ( ขึ้นหรือลง ) เท่านั้นโดยกดให้ ไฟติด เพียงครั้งเดียวการกดย้ำ หลายๆ ครั้ง นอกจากจะไม่ทำให้ลิฟต์เร็วขึ้น ยังมีผลทำ ให้ปุ่มกดชำรุดเร็วกว่ากำหนด 2. ห้ามใช้ของแข็งหรือของมีคมกดปุ่ม เรียกลิฟต์ 3. เมื่อประตูลิฟต์เปิดอยู่ต้องดูให้แน่ใจ ว่ามีลิฟต์จอดอยู่ ก่อนที่จะก้าวเข้าไปในลิฟต์ 4. เมื่อเข้าลิฟต์แล้วให้รีบเดินเข้าไปด้าน ในและพยายามยืนโดยการกระจายน้ำหนัก ให้ทั่วห้องโดยสารอย่ายืนขวางประตูหรือยืน รวมกัน 5. กดปุ่มเฉพาะชั้นที่ต้องการจะไป เท่านั้น

14 6. กรณีที่มีการล้างหรือทำความสะอาด พื้นบริเวณหน้าลิฟต์ ต้องทำด้วยความ ระมัดระวังไม่ให้น้ำไหลลงลิฟต์เพราะว่าจะ ทำให้เกิดความเสียหายได้ และใช้ผ้าชุบน้ำ หมาดๆ เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์และ พื้นผิวในห้องโดยสารเท่านั้น 7. ห้ามใช้ลิฟต์ในระหว่างการปรับปรุง ซ่อมแซมและต้องมีป้ายประกาศให้ชัดเจน 8. ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะเกิดไฟไหม้ 9. ห้ามสูบบุหรี่ในลิฟต์ ควรหลีกเหลี่ยงการใช้ลิฟต์ใน ขณะที่เกิดพายุฟ้าคะนอง หรือฝนตก หนักหรือขณะเกิดแผ่นดินไหวเพราะ ลิฟต์อาจค้างได้

15 การบำรุงรักษาลิฟต์

16 - ตรวจเช็คการทำงานของวงจรเซฟตี้ ทั้งหมด - ตรวจเช็คสวิทซ์หน้าคอนแทค และ กลไกของดอร์ล็อค - ตรวจเช็คระดับชั้น ( การจอดเสมอ ระดับขั้นหรือไม่ ) - ตรวจการทำงานของชุดเซฟตี้ชูส์ / ไลท์เรย์ - ตรวจระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน / กระดิ่ง อินเตอร์คอมฯ / แบตเตอรี่ - ตรวจผ้าเบรคและระยะการทำงานของ เบรค - ตรวจสัญญาณบอกชั้น ทิศทางการขึ้น ลง และสัญญาณเสียงแจ้งเตือน - ตรวจการทำงานของปุ่มกดหน้าชั้น สัญญาณบอกชั้น - ตรวจเช็คอุณหภูมิมอเตอร์ และพัดลม ระบายอากาศ - ตรวจเช็ค และทดสอบการทำงานของ ชุดกัฟเวอเนอร์

17


ดาวน์โหลด ppt ลิฟต์ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ ในแนวดิ่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพใน การเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของระหว่าง ชั้นในอาคาร ลิฟต์ในปัจจุบันใช้ พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google