งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องถ่ายเอกสารมี วิวัฒนาการมาจากระบบการใช้ กล้องถ่ายภาพ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเครื่องใช้สำนักงานที่ได้รับความ นิยมและมีความจำเป็นต่อหน่วยงาน เป็นในด้านการทำสำเนาเอกสารให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องถ่ายเอกสารมี วิวัฒนาการมาจากระบบการใช้ กล้องถ่ายภาพ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเครื่องใช้สำนักงานที่ได้รับความ นิยมและมีความจำเป็นต่อหน่วยงาน เป็นในด้านการทำสำเนาเอกสารให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครื่องถ่ายเอกสารมี วิวัฒนาการมาจากระบบการใช้ กล้องถ่ายภาพ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเครื่องใช้สำนักงานที่ได้รับความ นิยมและมีความจำเป็นต่อหน่วยงาน เป็นในด้านการทำสำเนาเอกสารให้ มีความชัดเจน เครื่องถ่ายเอกสารที่ มีทั้งแบบถ่ายเอกสารธรรมดาและ แบบย่อขยาย มีทั้งชนิดสีขาว - ดำ และสีธรรมชาติ ความหมายและความสำคัญ

3 หลักการใช้กระแสไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการทำงานโดยต้นฉบับที่ จะใช้ถ่ายเอกสารนั้น เมื่อได้รับ แสงจากหลอดไฟพลังงานสูง ภาพ ต้นฉบับก็จะถูกสะท้อนแสงไปยัง ลูกกลิ้งที่มีประจุไฟฟ้าอยู่ และ เนื่องจากพื้นผิวของลูกกลิ้งเป็น ตัวนำแสงซึ่งมีความไวต่อแสง สว่าง บริเวณที่สัมผัสแสงสว่างก็จะ สูญเสียประจุไฟฟ้าสถิตไป หลักการทำงานของ เครื่องถ่ายเอกสาร ต่อหน้า ถัดไป

4 เนื่องจากการ สะท้อนแสงจาก ต้นฉบับทำให้ คงเหลือประจุไฟฟ้า สถิตที่ลูกกลิ้งตาม รูปแบบที่เป็นสีเข้ม ของต้นฉบับ และ ประจุไฟฟ้าที่ เหลืออยู่บนลูกกลิ้งนี้ เองที่จะดูดผงหมึก เข้าไปติดและพิมพ์ ลงบนกระดาษ

5 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบแห้ง ใช้ผงหมึก ( ผงคาร์บอนและเรซิน ) ผสม กับสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำผงหมึกให้ ไปติดลูกกลิ้ง ได้แก่ ผงเหล็กกล้า ผง แก้ว และเม็ดทรายหรือซิลิกา เมื่อผง หมึกถูกดูดไปเกาะติดที่ลูกกลิ้งแล้ว สารตัวนำผงหมึกเหล่านี้ก็จะถูกนำ กลับมาใช้ใหม่ ประเภทของเครื่องถ่ายเอกสาร

6 2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบ เปียก ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน โดยปกติใช้สารไอโซดีเคน เป็น ตัวนำหมึกไปติดที่ลูกกลิ้ง ใน กระบวนการถ่ายเอกสารระบบเปียก นี้ กระดาษจะถูกทำให้ชื้นด้วยสาร ไอโซดีเคนก่อนที่จะนำหมึกไปติดที่ ลูกกลิ้ง จากนั้นความร้อนหรือ อากาศก็จะถูกใช้เป็นตัวช่วยให้ กระดาษแห้งหลังจากถ่ายทอดภาพ จากต้นฉบับได้แล้ว

7 1. วางต้นฉบับที่จะถ่ายเอกสารคว่ำ หน้าลงบนแผ่นกระจกของ เครื่องถ่ายเอกสาร 2. กดปุ่มเลือกขนาดของขนาดของ กระดาษที่ต้องการเป็นสำเนา 3. หากต้องการสำเนามากกว่า 1 ฉบับ ให้กดปุ่มตัวเลขเลือก จำนวนสำเนาที่ต้องการ 4. กดปุ่มถ่ายเพื่อให้ได้สำเนาตามที่ ต้องการ ขั้นตอนการถ่ายเอกสาร ต่อหน้า ถัดไป

8 5. ก่อนการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ผู้ใช้ ควรศึกษารายละเอียด วิธีใช้และคำแนะนำต่าง ๆ จากคู่มือ ของเครื่อง 6. การติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ไม่ ควรตั้งในที่ที่มีฝุ่นมาก ๆ เพราะจำทำให้ฝุ่นเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดการขัดข้อง 7. การใช้เครื่องถ่ายเอกสารควรระวัง รวดเย็บกระดาษจะตกเข้า ไปในเครื่อง 8. ควรตรวจดูผงหมึกให้มีปริมาณ เพียงพอในการใช้งาน ต่อหน้า ถัดไป

9 9. กระดาษที่นำมาใช้ถ่ายเอกสาร จะต้องไม่มีความชื้น 10. ปิดสวิตซ์ไฟหลังจากเลิกใช้งาน ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้ หากไม่ได้ใช้งาน เพราะจะทำให้ เครื่องร้อน 11. ใช้ผ้าคลุมเครื่องเพื่อป้องกันฝุ่น ละอองเข้าเครื่อง 12. ควรคลี่กระดาษก่อนเข้าเครื่องและ ไม่ใส่กระดาษลงไปใน ถาดป้อนกระดาษ เกินขีดจำกัด เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด

10 1. ก๊าซโอโซนจะถูกปล่อย ออกมาในกระบวนการถ่ายเอกสาร โดยทั่วไปโอโซนเป็นก๊าซทำความ ระคายเคือง แต่การสัมผัสก๊าซนี้ เป็นเวลานานอาจทำอันตรายต่อ ระบบหายใจและระบบประสาทได้ อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร ต่อหน้า ถัดไป

11 2. ฝุ่นผงหมึก ซึ่ง ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็น อันตราย รวมไปถึงสารที่อาจก่อ มะเร็ง และสารที่เป็นสาเหตุของ ภูมิแพ้ 3. แสงเหนือม่วง มักทำ อันตรายต่อตา การสัมผัสแสงจ้าที่ เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานานจะ เป็นสาเหตุของอาการปวดตาและ ปวดศีรษะ

12 ก่อนทำความสะอาดหรือทำการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาใด ๆ จะต้องปิด สวิทช์หลักไปที่ตำแหน่งปิด ( ศูนย์ ) แล้วปฏิบัติดังนี้ การดูแล รักษา ต่อหน้า ถัดไป 1. ทำความสะอาดฝาคอบต้นฉบับ และกระจกโดยเปิดฝาคอบ ต้นฉบับ และใช้ผ้านุ่ม ที แอลกอฮอล์เช็ดด้านใต้ของฝาปิด และเช็ดต้นฉบับ 2. เวลาเช็ดอย่าใช้ทินเนอร์หรือสาร ทำลายอื่น ๆ

13 3. ทำความสะอาดชาร์จเจอร์หลักโดย ระวังอย่าให้เส้นลวดของ ชาร์จเจอร์หลักขาด 4. ตั้งเครื่องในตำแหน่งที่อุณหภูมิไม่ ร้อนหรือไม่ชื้นจนเกินไป 5. ทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก ด้วยแอลกอฮอล์ให้สะอาด 6. ไม่เปิด - ปิดเครื่องบ่อย ๆ ควรเตรียม เอกสารที่จะถ่ายให้พร้อม ในครั้งเดียว 7. รอให้เครื่องคลายความร้อน ปิด สวิทช์ ถอดปลั๊ก แล้วใช้ผ้า คลุมเครื่องทุกครั้ง

14


ดาวน์โหลด ppt เครื่องถ่ายเอกสารมี วิวัฒนาการมาจากระบบการใช้ กล้องถ่ายภาพ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเครื่องใช้สำนักงานที่ได้รับความ นิยมและมีความจำเป็นต่อหน่วยงาน เป็นในด้านการทำสำเนาเอกสารให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google