งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จักรเย็บผ้า จักรเย็บผ้าเป็นเครื่องมือในการตัดเย็บที่มี ราคาแพงสุด และมีความสำคัญ โดยช่วยให้ การเย็บผ้าได้รวดเร็ว สวยงาม และประณีต จักร เย็บผ้ามีอยู่หลายชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จักรเย็บผ้า จักรเย็บผ้าเป็นเครื่องมือในการตัดเย็บที่มี ราคาแพงสุด และมีความสำคัญ โดยช่วยให้ การเย็บผ้าได้รวดเร็ว สวยงาม และประณีต จักร เย็บผ้ามีอยู่หลายชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จักรเย็บผ้า จักรเย็บผ้าเป็นเครื่องมือในการตัดเย็บที่มี ราคาแพงสุด และมีความสำคัญ โดยช่วยให้ การเย็บผ้าได้รวดเร็ว สวยงาม และประณีต จักร เย็บผ้ามีอยู่หลายชนิด บางชนิดสามารถปักลาย ซิกแซกและถักรังดุมได้ ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพ และสิทธิภาพการทำงานของจักร ถ้าเป็นจักร ธรรมดาใช้สำหรับเย็บเส้นได้อย่างเดียว ไม่ สามารถเย็บซิกแซกได้ ราคาประมาณ 1,000 บาท แต่ก็สามารถใช้การได้ดีสำหรับจักรที่มี ประสิทธิภาพการใช้งานได้หลายอย่าง เช่น จักรเย็บไฟฟ้าจะมีราคาตั้งแต่ 2,500 บาทถึง ราคา 45,500 บาท

3 ส่วนประกอบของจักรเย็บ ผ้า ► แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ► 1. ส่วนประกอบของหัวจักร หัวจักร คือ ส่วน เครื่องจักรที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ สปริงกระตุกด้าย ที่ คล้องด้ายสำหรับคล้อง ที่บังคับด้ายบน แกน ใส่หลอดด้าย ที่ยกตีน หมุดรัดเข็มจักร ตีนผี ห่วงสำหรับคล้องด้าย ไส้กระสวย ฝาครอบ กระสวย ที่บังคับฝีเข็ม แกนกรอด้าย วงล้อ ประคับ หมุดที่บังคับ มอเตอร์กระสวย ฟันจักร ► 2. ส่วนประกอบของตัวจักร คือ ที่วางเท้า ขา จักร วงล้อพานจักร

4

5 การใช้จักรเย็บผ้า การฝึกบังคับจักร ควรปฎิบัติในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 1. นั่งให้ตัวตรง วางเท้าตรงที่วางเท้าของจักร เย็บผ้า 2. มือขวาหมุนวงล้อประดับเข้าหาตัว 3. ขณะที่หมุนวงล้อประดับหมุน ที่วางเท้าจะ เคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้ฝึกถีบจักรโดยใช้แรงจาก ปลายเท้าและส้นเท้า ให้วงล้อประดับหมุนเข้า หาตัว โดยจังหวะการหมุนสม่ำเสมอ 4. การบังคับจักรเย็บผ้าให้หยุด ควรค่อยๆ ชะลอ ความเร็ว ถ้าผู้ฝึกปฏิบัติโดยใช้วิธีกดเท้า ฝีเข็ม จะถอยหลัง ด้ายเย็บเป็นปมพันกัน อาจทำให้ เข็มหักได้

6 การบำรุงรักษาจักรเย็บ ผ้า ► จักรเย็บผ้าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้งานตัดเย็บ เสื้อผ้า การบำรุงรักษาจักรให้อยู่ในสภาพดีจะ ช่วยให้อายุการใช้งานของจักรได้ยาวนาน และคงทนถาวร ซึ่งควรปฏิบัติ ดังนี้ ► 1. หยอดน้ำมันจักรอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ► 2. ถ้าไม่ใช้จักรเป็นระยะเวลานาน ควรจะใช้ จาระบีใส ทาทุกส่วนที่เป็นโลหะ ให้ทั่ว เพื่อ ป้องกันสนิมและคลุมจักรให้มิดชิด ► 3. ไม่เก็บจักรในที่ชื้น หรือห้องที่ชื้น เพราะจะ ทำให้เป็นสนิมได้ง่าย ► 4. ทำความสะอาดจักรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้แปรง นุ่มๆ ปัดบริเวณฟันจักรหมุด รัดเข็มและบริเวณหัวจักรส่วนอื่นๆ

7 จัดทำโดย นางสาวพรทิพย์ ชัยปรีชา ชั้น ปวส. 2/1 แผนกการบัญชี เลขที่ 24 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt จักรเย็บผ้า จักรเย็บผ้าเป็นเครื่องมือในการตัดเย็บที่มี ราคาแพงสุด และมีความสำคัญ โดยช่วยให้ การเย็บผ้าได้รวดเร็ว สวยงาม และประณีต จักร เย็บผ้ามีอยู่หลายชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google