งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ประโยชน์ในการต้มน้ำให้ร้อน และ จัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงาน ไฟฟ้าสูงตัวหนึ่งเช่นเดียวกับเตารีดไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ประโยชน์ในการต้มน้ำให้ร้อน และ จัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงาน ไฟฟ้าสูงตัวหนึ่งเช่นเดียวกับเตารีดไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ประโยชน์ในการต้มน้ำให้ร้อน และ จัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงาน ไฟฟ้าสูงตัวหนึ่งเช่นเดียวกับเตารีดไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงานเดียวกันคือ ให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความร้อนที่ อยู่ภายในอุปกรณ์ แล้ว นำความร้อนนั้นไป ใช้ประโยชน์ ซึ่งกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า โดยทั่วไปจะมีขนาดที่ใช้กำลังไฟฟ้า ระหว่าง 500-1,300 วัตต์ ดังนั้นหากเรา รู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็จะช่วยประหยัด พลังงานไฟฟ้าลงได้

3 ส่วนประกอบและการทำงาน ส่วนประกอบหลัก ของกระติกน้ำร้อน ไฟฟ้า ประกอบด้วย ขดลวดความร้อน (Heater) อยู่ด้านล่าง ของตัวกระติก และ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ (Thermostat) เป็น อุปกรณ์ควบคุม การ ทำงาน

4 หลักการทำงานของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความร้อน จะเกิดความร้อน ความร้อนจะถ่ายเทไปยังน้ำ ภายในกระติก ซึ่งจะทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น จนถึงจุดเดือดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะตัด กระแสไฟฟ้าในวงจรหลักออกไปแต่ยังคงมี กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความร้อน บางส่วน โดยไหลผ่านหลอดไฟสัญญาณอุ่น ในช่วงนี้จะเป็นการอุ่นน้ำ เมื่ออุณหภูมิของน้ำ ร้อนภายในกระติกลดลงจนถึงจุดๆ หนึ่ง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะทำงานโดยปล่อย ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความร้อน เต็มที่ทำให้น้ำเดือดอีกครั้ง

5 การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน - ควรเลือกซื้อรุ่นที่มีฉนวนกันความ ร้อนที่มีประสิทธิภาพ - ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ หรือไม่สูงกว่าระดับที่กำหนดไว้เพราะ นอกจากไม่ประหยัดพลังงานยังก่อให้เกิด ความเสียหายต่อกระติก - ระวังอย่าให้น้ำแห้งหรือ ปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีด กำหนด เพราะเมื่อน้ำแห้ง จะ ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรใน กระติกน้ำร้อน เป็นอันตราย อย่างยิ่ง

6 การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน ( ต่อ ) - อย่านำสิ่งใดๆ มาปิด ช่องไอน้ำออก - ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ - ไม่ควรตั้งไว้ในห้องที่มีการ ปรับอากาศ

7 การดูแล รักษา - หมั่นตรวจดูสายไฟฟ้าและขั้วปลั๊ก ซึ่งมัก เป็นจุดที่ขัดข้องเสมอ - ควรต้มน้ำที่สะอาดเท่านั้น มิฉะนั้นผิวใน กระติกอาจเปลี่ยนสี เกิดคราบสนิม และ ตะกรัน - หมั่นทำความสะอาดตัวกระติกด้านใน อย่า ให้มีคราบตะกรัน เพราะจะเป็นตัวต้านทานการ ถ่ายเทความร้อนจากขดลวดความร้อนไปสู่น้ำ เพิ่มเวลาการต้มน้ำและสูญเสียพลังงานโดย เปล่าประโยชน์

8 - เมื่อไม่ต้องการใช้กระติก ควรล้างกระติก ด้านในให้สะอาดแล้วคว่ำกระติกลงเพื่อให้น้ำ ออกจากตัวกระติกแล้วใช้ผ้าเช็ดด้านในให้ แห้ง การดูแล รักษา ( ต่อ ) - ตัวและฝากระติก ใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาด แล้วเช็ดอย่างระมัดระวัง - ฝาปิดด้านใน ใช้น้ำหรือน้ำยาล้าง จานล้างให้สะอาด

9 การดูแล รักษา ( ต่อ ) - ตัวกระติกด้านใน ใช้ฟองน้ำชุบน้ำเช็ดให้ ทั่วแล้วล้างให้สะอาดด้วยน้ำ โดยอย่าราด น้ำลงบนส่วนอื่นของตัวกระติกนอกจาก ภายในกระติกเท่านั้น อย่าใช้ของมีคมหรือ ฝอยขัดหม้อขูดหรือขัดตัวกระติกด้านใน เพราะจะทำให้สารเคลือบหลุดออกได้

10


ดาวน์โหลด ppt กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ประโยชน์ในการต้มน้ำให้ร้อน และ จัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงาน ไฟฟ้าสูงตัวหนึ่งเช่นเดียวกับเตารีดไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google