งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แต่ในเครื่องปิ้งขนมปังบางชนิดจะใช้ สปริงสวมอยู่ภายในกระบอกเรียกว่า ชุด สปริงดีดกลับ เพื่อทำหน้าที่ดีดกรอบของ หิ้งรองรับกลับขึ้นมา และบางชนิดอาจจะ ใช้สปริงซึ่งอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แต่ในเครื่องปิ้งขนมปังบางชนิดจะใช้ สปริงสวมอยู่ภายในกระบอกเรียกว่า ชุด สปริงดีดกลับ เพื่อทำหน้าที่ดีดกรอบของ หิ้งรองรับกลับขึ้นมา และบางชนิดอาจจะ ใช้สปริงซึ่งอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แต่ในเครื่องปิ้งขนมปังบางชนิดจะใช้ สปริงสวมอยู่ภายในกระบอกเรียกว่า ชุด สปริงดีดกลับ เพื่อทำหน้าที่ดีดกรอบของ หิ้งรองรับกลับขึ้นมา และบางชนิดอาจจะ ใช้สปริงซึ่งอยู่ แต่ในเครื่องปิ้งขนมปังบางชนิดจะใช้ สปริงสวมอยู่ภายในกระบอกเรียกว่า ชุด สปริงดีดกลับ เพื่อทำหน้าที่ดีดกรอบของ หิ้งรองรับกลับขึ้นมา และบางชนิดอาจจะ ใช้สปริงซึ่งอยู่ ข้างใต้ของแผงหน้าเป็นตัวดึงกรอบของ หิ้งรองรับขึ้นมาก็ได้

4 ปุ่มควบคุม การปิ้ง กระเดื่ อง ปลด ลูก สลัก กลอน สลัก กลอน ลูกสลัก กลอน หน้าสัมผัสของ ขดลวดแม่เหล็ก แผง หน้า ตัว เรือน กรอบหิ้ง รองรับ รองรับแผ่น ขนมปัง ไส้ทำ ความร้อน แถบแผ่น โลหะคู่ แขน ต่อ หน้าสัมผัสของตัวไส้ ทำความร้อน

5

6 1. ตัวไส้ทำความร้อนภายในตัวเครื่องปิ้ง ขนมปังเป็นชุดของลวด “ นิโครม ” ( สารผสม ของนิกเกิล + โครเมียม ) ชนิดแบนพันอยู่ รอบแผงฉนวนไมกากรอบของหิ้งรองรับจะมี หิ้งรองรับแผ่นขนมปัง 2 หรือมากกว่าติดอยู่

7 ซึ่งจะเป็นตัวนำแผ่นขนมปังลงไปอยู่ ระหว่างแผงปิ้งและขณะที่กรอบของหิ้ง รองรับเลื่อนตัวลงมาทำให้หน้าสัมผัสของ ตัวไส้ทำความร้อนต่อถึงกันเพื่อ กระแสไฟฟ้าจะได้ไหลเข้าสู่เครื่องได้นั้นลูก สลักกลอนก็จะทำหน้าที่ยึดตัวกรอบของหิ้ง รองรับนี้ ซึ่งจะเป็นตัวนำแผ่นขนมปังลงไปอยู่ ระหว่างแผงปิ้งและขณะที่กรอบของหิ้ง รองรับเลื่อนตัวลงมาทำให้หน้าสัมผัสของ ตัวไส้ทำความร้อนต่อถึงกันเพื่อ กระแสไฟฟ้าจะได้ไหลเข้าสู่เครื่องได้นั้นลูก สลักกลอนก็จะทำหน้าที่ยึดตัวกรอบของหิ้ง รองรับนี้ไว้กับที่

8 2. ขณะที่แผ่นขนมปังถูกวางอยู่บนหิ้ง รองรับแผ่นขนมปัง และเลื่อนตัวลงมาอยู่ ภายในเครื่องปิ้งขนมปังนั้น ( ตามทิศทาง ลูกศร ) ชุดสปริงดีดกลับจะถูกกดลงจนสุด ถึงตำแหน่งที่ลูกสลักกลอนล็อคเข้าไปอยู่ ภายในสลักกลอน

9 อันมีผลทำให้หิ้งรองรับแผ่นขนมปังถูกล็อค ไว้ให้อยู่กับที่ ซึ่งในตำแหน่งนี้เองที่หิ้งรองรับแผ่นขนมปัง อันหนึ่งจะไปผลักหน้าสัมผัสของตัวไส้ทำ ความร้อนให้สัมผัสกัน กระแสไฟฟ้าจึง สามารถไหลเข้ามาสู่ตัวไส้ทำความร้อนได้

10 3. การเลื่อนปุ่มควบคุมการปิ้งเพื่อให้ได้ ความเกรียมในระดับต่าง ๆ นั้นคือการตั้ง ระยะที่แถบแผ่นโลหะคู่จะต้องโก่งตัว เพื่อให้ แขนต่อของแถบแผ่นโลหะคู่ดันให้ หน้าสัมผัสของขดลวดแม่เหล็กสัมผัสกัน อัน เป็นผลให้ขดลวดแม่เหล็กเริ่มทำงานส่ง อำนาจแม่เหล็กไปดูดปลดลูกสลักกลอน ปล่อยให้แผ่นขนมปังถูกดีดกลับขึ้นมา

11 1. ตั้งระดับความร้อนให้พอดีกับความ ต้องการ 2. ขั้วต่อสายที่ตัวเครื่องปิ้งขนมปังและที่เต้ารับ ต้องเสียบให้แน่นสนิท 3. เ เ เ เมื่อเลิกใช้งานควรถอด ปลั๊กออกจากเต้ารับ

12 4. ขณะใช้งานควรวางบนพื้นที่ทนไฟหรือไม่ ติดไฟ 5. ติดตั้งสายดินและหมั่นใช้ไขควงลองไฟ ทดสอบไฟรั่วอยู่เสมอ 6. ดูข้อควรปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าหรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

13 1. ถ ถ ถ ถอดปลั๊กออกหลังจากการใช้งาน ทุกครั้ง 2. เ เ เ เช็ดทำความสะอาดไม่ไห้มีคราบ เกาะอยู่เสมอ

14


ดาวน์โหลด ppt แต่ในเครื่องปิ้งขนมปังบางชนิดจะใช้ สปริงสวมอยู่ภายในกระบอกเรียกว่า ชุด สปริงดีดกลับ เพื่อทำหน้าที่ดีดกรอบของ หิ้งรองรับกลับขึ้นมา และบางชนิดอาจจะ ใช้สปริงซึ่งอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google