งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นวิวัฒนาการ ทางเทคโนโลยีของมนุษย์ที่ใช้ ความร้อนจากไฟฟ้าหุงข้าวให้สุก อย่างอัตโนมัติ และรักษาอุณหภูมิ ของข้าว หม้อหุงข้าวได้พัฒนารูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นวิวัฒนาการ ทางเทคโนโลยีของมนุษย์ที่ใช้ ความร้อนจากไฟฟ้าหุงข้าวให้สุก อย่างอัตโนมัติ และรักษาอุณหภูมิ ของข้าว หม้อหุงข้าวได้พัฒนารูปแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นวิวัฒนาการ ทางเทคโนโลยีของมนุษย์ที่ใช้ ความร้อนจากไฟฟ้าหุงข้าวให้สุก อย่างอัตโนมัติ และรักษาอุณหภูมิ ของข้าว หม้อหุงข้าวได้พัฒนารูปแบบ ต่างๆ ดังนี้ - ระบบไอน้ำ - ระบบเปิด - ปิดอัตโนมัติ - ระบบที่สามารถประกอบ อาหารได้ เช่น ต้มและนึ่ง เป็น ต้น

3 หม้อหุงข้าวมีหลายขนาด ให้เลือกตาม ความต้องการ หม้อหุงข้าวที่ใช้ในบ้านใช้กับ แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 0.27 ลิตร 0.6 ลิตร 1.8 ลิตร 2 ลิตร

4 อุปกรณ์ของหม้อหุงข้าว ไฟฟ้า 1. อุปกรณ์ให้ความร้อน 2. อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ

5 1. อุปกรณ์ให้ความร้อน แผ่นความร้อนจะอยู่ที่ ก้นของหม้อทำหน้าที่ ให้ความร้อนในการหุง ข้าว แผ่นความร้อนที่ ใช้นี้เป็นแบบปิด (Closing Heating Element) ด้าน บน ด้าน ล่า ง

6 แผ่นความร้อนหม้อหุงข้าวมี 2 แบบ คือ 1. แผ่นความร้อนแบบกึ่งปิด มีลักษณะเป็น วงแหวนทำจากลวดนิโครมชนิดแบนพันรอบ แผ่น ไมก้า ประกบทับอีกทีหนึ่ง 2. แผ่นความร้อนแบบปิด จะทำด้วยลวด นิโครมที่มีลักษณะ คล้ายสปริง หุ้มด้วย ผง ฉนวน หล่อด้วยอลูมิเนียม มีขั้วต่อสายออกมา สองขั้ว ในปัจจุบัน หม้อหุงข้าวรุ่นใหม่จะ ใช้แผ่นความ ร้อนแบบปิด

7 2. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เทอร์โมสตัท (Thermostat) เป็นแบบแม่เหล็กจะ ยึดติดอยู่ที่ก้นของตัว หม้อชั้นนอก ทำหน้าที่ควบคุม อุณหภูมิในการหุงข้าว ให้พอดี ไม่ให้ร้อน มากจนเกินไป

8 โครงสร้างของ เทอร์โมสตัท 1. คานบังคับ 2. หน้าสัมผัส 3. สวิตช์ 4. ชุด แม่เหล็ก

9 หลักการทำงานของหม้อหุง ข้าวไฟฟ้า เริ่มต้นจากการเสียบปลั๊กเพื่อให้ กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่แผ่นความร้อน ความร้อนที่ได้รับจะถ่ายเทไปยังแผ่นนึ่ง และส่งต่อไปยังหม้อหุงข้าวชั้นในเพื่อทำ ให้ข้าวสุก เมื่อข้าวสุก ชุดควบคุมอุณหภูมิจะทำการ ตัดกระแสไฟฟ้าไปที่วงจรการอุ่นข้าว ซึ่ง เป็นวงจรขนาดเล็กเกิดความร้อนน้อยจึง เหมาะสำหรับอุ่น

10 ส่วนประกอบของหม้อหุงข้าว ไฟฟ้า 1. ที่จับฝาหม้อ ภายนอก 2. ฝาปิดหม้อ 3. หูจับหม้อชั้นนอก 4. หม้อชั้นใน 5. หม้อชั้นนอก 6. ชุดควบคุมแสดง การทำงาน

11 วิธีการใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1. เมื่อซาวข้าวเสร็จแล้วเติมน้ำตามปริมาณที่ พอเหมาะในการหุง 2. เช็ดทำความสะอาดหม้อในให้แห้ง ไม่มี เศษข้าวอยู่ที่ก้นหม้อและรอบ ๆ ตัวหม้อ เช็ด แผ่นความร้อนให้แห้ง 3. วางหม้อในลงในหม้อชั้นนอก ขอบหม้อไม่ ค้ำกันและปิดฝาหม้อ 4. เสียบปลั๊กไฟ กดปุ่มหุงต้ม (COOK) จะมีไฟ ขึ้น แสดงว่าหม้อหุงข้าวกำลังทำงาน เมื่อข้าว สุกสวิตซ์จะดีดขึ้นเอง ไฟจะสว่างที่ปุ่มอุ่น (warm) ถอดปลั๊กออก แต่ยังไม่ควรเปิดฝา หม้อ ควรรออีก 10-15 นาที เพื่อให้ข้าวที่หุง นุ่มมากขึ้น

12 การบำรุงรักษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1. อย่ากดสวิทช์หุงเมื่อไม่มีหม้อ ในและข้าวที่หุงอยู่ ถึงแม้หม้อ ข้าวจะมีระบบนิรภัยไว้แล้ว 2. อย่าใช้วัตถุมีคม ถูหรือขัดหม้อ ชั้นใน เพราะจะทำให้สารที่ เคลือบหม้อหลุดไปได้ 3. อย่าเสียบปลั๊กหรือจับหม้อ ชั้นนอกขณะที่มือเปียก เพราะ อาจเกิดอันตรายจาก กระแสไฟฟ้ารั่ว 4. ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง หลังจากการใช้งาน

13 5. ก่อนหุงข้าวเช็ดหม้อ ใน และแผ่นก่อนการ ใช้งานเช็ดหม้อชั้นใน และแผ่นความร้อนให้ แห้งสะอาดเสียก่อน 6. เมื่อกดสวิตช์หุง ถ้า กดไม่ติดห้ามใช้วัสดุใด ค้ำหรือกดคาไว้

14 7. ระวังอย่าให้บริเวณก้น หม้อ และบริเวณขอบ หม้อถูกกระแทกบุบ เพราะจะทำให้การวาง หม้อในไม่สนิทแนบ แผ่นความร้อน 8. การใช้หม้อหุงข้าว ครั้งต่อไป ควรรอประมาณ 10 นาที เพื่อให้หม้อหุงข้าว มีอุณหภูมิกลับสู่ปกติ ก่อน

15 9. ไม่ควรนำทับพีไว้ ในหม้อข้าวอาจทำให้ สารที่เคลือบอยู่ในหม้อชั้นในได้รับความ ร้อนจะละลายเจือปนกับข้าว 10. ไม่ควรนำถุงอาหาร ไปอุ่นในหม้อข้าว เพราะจะทำให้เสียพลังงาน ความร้อนและ สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ทำให้หม้อหุงข้าว เสื่อมเร็ว

16


ดาวน์โหลด ppt หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นวิวัฒนาการ ทางเทคโนโลยีของมนุษย์ที่ใช้ ความร้อนจากไฟฟ้าหุงข้าวให้สุก อย่างอัตโนมัติ และรักษาอุณหภูมิ ของข้าว หม้อหุงข้าวได้พัฒนารูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google