งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิว เตอร์. ประเภทของ คอมพิวเตอ ร์ แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิว เตอร์. ประเภทของ คอมพิวเตอ ร์ แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิว เตอร์

2 ประเภทของ คอมพิวเตอ ร์ แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท

3 (1) ประเภทของ คอมพิวเตอร์ จำแนกตามหลัก ประมวลผล

4 คอมพิวเตอร์แบบอนาล็อก (Analog Computer) คอมพิวเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Computer) คอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer)

5 (2) ประเภทของ คอมพิวเตอร์ตาม วัตถุประสงค์ ของการใช้งาน

6 คอมพิวเตอร์เพื่องาน เฉพาะกิจ (Special Purpose Computer) คอมพิวเตอร์เพื่องาน อเนกประสงค์ (General Purpose Computer)

7 ชนิดของ คอมพิวเตอร์ 1. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 2. มินิคอมพิวเตอร์ (mini computer) 3. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) 4. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (super computer)

8 ส่วนประกอบ ของ คอมพิวเตอร์

9 1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) เช่น - คีย์บอร์ด (keyboard) - เมาส์ (mouse) - สแกนเนอร์ (scanner)

10 2) หน่วยประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการประมวลผล ข้อมูลที่รับมาจาก ส่วนรับข้อมูล ( Input Unit) เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงาน ต่างๆภายในเครื่อง คอมพิวเตอร์

11 3.) หน่วยแสดงผล (Output Unit) เช่น - เครื่องพิมพ์ (Printer) - จอภาพ (monitor) - เครื่องฉายภาพ (LCD Projector)

12 4.) หน่วยความจำ (Memory Unit) มี 2 ประเภท คือ - หน่วยความจำชั่วคราว หรือ แรม (RAM: Random Access Memory) - หน่วยความจำถาวร หรือ หน่วยความจำหลัก ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ Hard Disk

13 การใช้งาน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. ตรวจสอบปลั๊กเสียก่อนว่า เสียบเรียบร้อยดีหรือไม่ 2. ที่จอภาพ กดสวิทซ์ เพื่อเปิดจอภาพ 3. ที่ CPU. ด้านหน้า จะมีสวิทซ์ เพื่อเปิดเครื่อง ( กดเบา ๆ ) 4. เมื่อเปิดเครื่องแล้ว รอสักครู่ ที่จอภาพจะมีข้อความเพื่อ ตรวจสอบระบบต่าง ๆ 5. จากนั้น จะมีเสียง 1 ครั้ง 6. ที่หน้าจอภาพจะขึ้นคำว่า Windows เป็นการเริ่มต้นการ ใช้เครื่อง เพราะเครื่อง จะต้องเรียกโปรแกรมควบคุมเครื่องที่ชื่อว่า Windows เสียก่อน ( จะใช้เวลาประมาณ 3 นาที ) 7. จากนั้นหน้าจอภาพจะมีโปรแกรมต่าง ๆ อยู่ด้านซ้าย และด้านล่างจะมีแถบ Task Bar ให้เราทำงานได้

14 การเลิกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. คลิกที่ปุ่ม Start 2. เลื่อนมาคลิกที่คำสั่ง Shut Down 3. คลิกปุ่ม Ok 4. รอสักครู่เครื่องจะเริ่มทำการปิด ระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ 5. จากนั้นเครื่องจะดับเอง 6. ยกเว้น จอภาพ ให้กดสวิทซ์ ปิด จอด้วย

15 1. ไม่ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่ ถ้าเราต้องการที่จะทำความ สะอาดเครื่อง ควร ปิดเครื่องทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนลงมือทำความสะอาด 2. อย่าใช้ผ้าเปียก ผ้าชุ่มน้ำ เช็ดคอมพิวเตอร์อย่าง เด็ดขาด ใช้ผ้าแห้งดีกว่า 3. อย่าใช้สบู่ น้ำยาทำความสะอาดใด ๆ กับ คอมพิวเตอร์ เพราะจะทำให้ ระบบของเครื่องเกิดความเสียหาย 4. ไม่ควรฉีดสเปรย์ใด ๆ ไปที่คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 5. ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 6. ถ้าเราจำเป็นต้องทำความสะอาดเครื่อง คอมพิวเตอร์ ต้องใช้อุปกรณ์ ทำความสะอาด ที่คู่มือแนะนำไว้เท่านั้น การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt คอมพิว เตอร์. ประเภทของ คอมพิวเตอ ร์ แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google