งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตาอบไมโครเวฟ ประกอบด้วย : แมกนีตรอน ส่วนควบคุมแมกนีตรอน ( โดยทั่วไปใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ) ท่อน้ำคลื่น หรือ เวฟไกด์ (waveguide) ช่องสำหรับอบอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตาอบไมโครเวฟ ประกอบด้วย : แมกนีตรอน ส่วนควบคุมแมกนีตรอน ( โดยทั่วไปใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ) ท่อน้ำคลื่น หรือ เวฟไกด์ (waveguide) ช่องสำหรับอบอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เตาอบไมโครเวฟ ประกอบด้วย : แมกนีตรอน ส่วนควบคุมแมกนีตรอน ( โดยทั่วไปใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ) ท่อน้ำคลื่น หรือ เวฟไกด์ (waveguide) ช่องสำหรับอบอาหาร

3 เตาอบไมโครเวฟ ให้ความร้อนกับอาหารโดยการ แผ่คลื่นย่าน ความถี่ไมโครเวฟ โดยปกติจะใช้ ช่วงความถี่ 2450 เมกะเฮิรตซ์ ( หรือ ความยาวคลื่น 12.24 เซนติเมตร ) ผ่านเข้าไปในอาหาร. โมเลกุล ของน้ำ ไขมัน และ น้ำตาล ที่อยู่ใน อาหารจะดูดซับพลังงานของคลื่นที่ผ่านเข้าไปและ เกิดเป็นความร้อนขึ้น ในกระบวนการที่เรียกว่า การ เกิดความร้อนในสารไดอีเล็กตริก (dielectric heating)

4 เนื่องจากโมเลกุลส่วนใหญ่นั้นเป็นโมเลกุลที่มี ขั้วไฟฟ้า คือ มีประจุบวก และ ประจุลบที่ขั้วตรงกันข้าม เมื่อคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งเป็นสนามไฟฟ้าผ่านเข้าไป โมเลกุลเหล่านี้ก็จะถูกเหนี่ยวนำและหมุนขั้วเพื่อปรับ เรียงตัวตามสนาม สนามคลื่นไฟฟ้าของคลื่นนี้เป็นสนามที่ เปลี่ยนแปลงสลับไปมาจึงส่งผลให้โมเลกุลเหล่านี้หมุน กลับไปมา ทำให้เกิดความร้อนขึ้น

5 ช่องสำหรับอบอาหารนั้นจะถูกล้อมไว้ด้วย ลูกกรงฟาราเดย์ เพื่อกักไม่ให้คลื่นหลุดลอดออกมา สู่ภายนอก ประดูตู้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นกระจก ซึ่งจะมี ชั้นที่เป็นลูกกรงทำด้วยสารตัวนำไฟฟ้าสำหรับกัน คลื่น เนื่องจากข่ายลูกกรงนี้มีขนาดความกว้างของ ช่องเล็กกว่า ความยาวของคลื่น คือ 12 เซนติเมตร คลื่นไมโครเวฟจึงไม่สามารถลอดผ่านออกมาได้ ในขณะที่ แสงสว่างผ่านลอดออกมาได้เนื่องจาก แสงมีความยาวคลื่นที่สั้นกว่ามาก

6 การเลือกซื้อเตาอบไมโครเวฟ 1. เลือกซื้อเตาอบไมโครเวฟที่สามารถ อบ เกรียม ละลายน้ำแข็ง และมีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในอาหาร 2. เตาอบไมโครเวฟขนาดเล็กจะใช้พลังงาน น้อย ให้เลือกซื้อเตาอบไมโครเวฟที่มีขนาดและขีด ความสามารถสอดคล้องกับการใช้งาน 3. เตาอบไมโครเวฟที่สามารถทำให้อาหารร้อน และสุกเกรียมได้ จะดีกว่าเตาอบไมโครเวฟที่ทำให้ร้อนได้เพียง อย่างเดียว 4. แต่ถ้าหากความจุใกล้เคียงกัน ควรเลือกซื้อ รุ่นกินกำลังไฟ ( วัตต์ ) น้อยกว่า

7 ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี - อย่าวางเตาไมโครเวฟใกล้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ หรือวิทยุ เพราะจะทำให้รบกวนระบบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น - ทำความสะอาดภายในเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งาน ( ขณะที่ไมโครเวฟหายร้อนแล้ว ) เพราะเศษอาหารที่ติดตามผนังจะลดประสิทธิภาพของเตาอบไมโครเวฟลง และอาจเกิดประกายไฟได้ - ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะใส่เข้าไปภายในไมโครเวฟขณะใช้งาน เนื่องจากโลหะไม่สามารถ ที่จะทำให้คลื่นของไมโครเวฟผ่านได้และก่อให้เกิดการสะท้อนของคลื่นไมโครเวฟภายในเครื่อง ซึ่งจะมีผลทำให้หัวเข็มของคลื่นไมโครเวฟชำรุดเสียหายได้

8 - อย่าอุ่นหรือต้มในเตาไมโครเวฟนานเกินไป โดยเฉพาะ ของเหลวไม่ควรเกิน 2 นาที - ห้ามใช้พลาสติกห่ออาหารที่ปรุงในเตา ควรใช้ พลาสติกที่ทำมาเฉพาะเพื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ -- - อาหารบางชนิดเช่นไข่ทั้งฟอง เวลาจะใช้ปรุง ควร เจาะไข่แดงให้แตกเสียก่อนคลุมด้วยพลาสติก -- ควรเจาะรูอาหารทุกชนิดที่มีเปลือกหุ้มหรือผิวไม่มีรู เพื่อให้ไอน้ำในอาหารระเหยง่าย ป้องกันการพองตัวและ การระเบิดของอาหาร เช่น มันฝรั่ง ตับไก่ ไข่ - ห้ามอบหรืออุ่นสมุนไพรแห้งในเตา เนื่องจากอาจลุก ติดไฟได้ง่าย - ควรใช้ที่หมุนด้านในเตาไมโครเวฟ เพื่อให้อาหาร เหลวมีการเคลื่อนไหวและร้อนเร็วขึ้น

9 วิธีทำความสะอาด โดยใช้ผ้านุ่มชุบสบู่เหลวหรือน้ำยาล้างจานผสมน้ำอุ่นเช็ด หลีกเลี่ยงการใช้ฝอยขัด, แอลกอฮอล์หรือสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด - ด่างในการทำความสะอาด - ควรตั้งเวลาให้สอดคล้องกับชนิดและปริมาณอาหาร - ควรใช้เตาไมโครเวฟเพื่อการอุ่นอาหาร ต้มน้ำเดือดปริมาณน้อย ละลายอาหารแช่แข็ง

10 ส่วนภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้มีดังนี้ ส่วนภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้มีดังนี้ - คอร์นนิ่งแวร์หรือภาชนะที่ทำจากเม็ดพลาสติกหนา - แก้วทนความร้อนสูง - เครื่องกระเบื้องเคลือบดินเผาต่าง ๆ ไม่มีลวดลายโลหะตกแต่ง - พลาสติกทนความร้อนที่ใช้กับเตา - พลาสติกที่ใช้ห่ออาหารที่ทำมาโดยเฉพาะ - อะลูมิเนียมฟอยล์ ใช้ห่อได้บางชนิด แต่ไม่ควรมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดประกายไฟได้ - กระดาษไข - จานแก้วหมุนพร้อมตัวรองจาน

11 ภาชนะที่ใช้กับเตา ไมโครเวฟไม่ได้ ภาชนะที่ใช้กับเตา ไมโครเวฟไม่ได้ - ชุดแก้วที่มีขอบลวดลายเป็น โลหะ - แก้วคริสตัล - เครืองครัวที่เป็นโลหะ

12 จัดทำโดย นางสาวเกศราภรณ์ ศิลปะขจร เลขที่ 4 ชั้น ปวส.2/1 การบัญชี


ดาวน์โหลด ppt เตาอบไมโครเวฟ ประกอบด้วย : แมกนีตรอน ส่วนควบคุมแมกนีตรอน ( โดยทั่วไปใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ) ท่อน้ำคลื่น หรือ เวฟไกด์ (waveguide) ช่องสำหรับอบอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google