งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าพัฒนามาจากเครื่องพิมพ์ดีด ธรรมดา พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน เครื่องเดียวกัน มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เนื่องจากควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าพัฒนามาจากเครื่องพิมพ์ดีด ธรรมดา พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน เครื่องเดียวกัน มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เนื่องจากควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าพัฒนามาจากเครื่องพิมพ์ดีด ธรรมดา พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน เครื่องเดียวกัน มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เนื่องจากควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ตั้งแต่ การแก้คำผิดอัตโนมัติ พิมพ์กึ่งกลาง ขีดเส้นใต้ มี ระบบบันทึกรูปแบบการพิมพ์ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นกั้นหน้าและกั้นหลัง ตั้งระยะจัดหลักเลข ฯลฯ และ สามารถจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำภายในเครื่อง หรือจะเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ โดยเครื่อง พิมพ์ดีดจะทำหน้าที่เป็นทั้งคีย์บอร์ดและพริ้นเตอร์ใน ตัวเอง ขณะเดียวกันก็สามารถออนไลน์ไปอีกแห่งได้

3 1. ก้านคลาย กระดาษ 2. แผงนำตัวพิมพ์ หรือสเกลวัดตัวอักษร หรือระดับบรรทัด 5. คานเว้น วรรค 4. ปุ่ม ลูกบิด 3. แท่นรับ กระดาษ

4 1. จานพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าจะต้องมี จานพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ สับเปลี่ยนในการพิมพ์งาน โดยทั่วไปจานพิมพ์ดีดจะ ทำด้วยพลาสติกและมีขนาดมาตรฐานเดียวกัน 2. ตลับหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1. ชนิดทำจากผ้า 2. ชนิดพลาสติกคาร์บอน

5 ตลับหมึกพิมพ์ชนิดทำจากผ้ามีราคาถูก สามารถ พิมพ์ดีดได้มากตามความต้องการ หรือพิมพ์จนกว่า ผ้าหมึกจะซีดจาง แล้วจึงเปลี่ยนใหม่ก็ได้ เพราะแกน ผ้าหมึกจะหมุนกลับไปมา ทำให้สามารถพิมพ์ได้ หลายครั้ง แต่มีข้อจำกัดคือ เวลาพิมพ์ผิดไม่สามารถ ใช้เทปลบคำผิดได้ ต้องใช้น้ำยาลบคำผิดหรือยางลบ แทน ทำให้งานที่พิมพ์ออกมาขาดความสวยงาม

6 ตลับหมึกพิมพ์ชนิดพลาสติกคาร์บอนจะมีราคา แพงกว่าตลับหมึกพิมพ์ที่ทำจากผ้า และเมื่อใช้ หมดแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เนื่องจาก เนื้อพลาสติกคาร์บอนจะถูกพิมพ์ลงไปที่กระดาษ แต่ มีข้อดีคือ งานที่พิมพ์ออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ไม่เห็นรอยลบ เพราะเมื่อพิมพ์ผิดสามารถ ลบคำผิดด้วยเทปลบคำผิดได้

7 เทปลบคำผิดเป็นวัสดุที่ใช้ลบตัวอักษรที่ใช้กับผ้า หมึกพิมพ์ชนิดพลาสติกคาร์บอน มี 2 ชนิด คือ 1. ชนิดดูดคำผิด จะมีแถบแสดงเป็นสีเหลือง ตัว เทปลบจะดูดหมึกพิมพ์ตัวอักษรที่พิมพ์ผิดในกระดาษ ขึ้นมาทำให้ไม่เห็นรอยลบ งานที่พิมพ์จึงสะอาด เรียบร้อยและสวยงาม 2. ชนิดปิดคำผิด จะมีแถบแสดงเป็นสีฟ้า และมี ราคาถูกกว่าชนิดดูดคำผิด แต่มีข้อเสียคือ งานพิมพ์ที่ ลบด้วยเทปปิดคำผิดถ้าเก็บไว้นาน ๆ สีขาวที่ปิดทับ ตัวอักษรผิดนั้นจะหลุดออกมาทำให้มองเห็นคำผิด เดิม

8 1. ใส่จานพิมพ์ภาษาไทย ตั้งระบบภาษา โดยกดแป้น Code + ให้ ไฟ T/E ติด 2. ใส่จานพิมพ์ภาษาอังกฤษ ตั้งระบบภาษา โดยกดแป้น Code + ให้ไฟ T/E ดับ

9 1. ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องแต่ละชนิดจาก คู่มือการใช้เครื่อง 2. ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งที่ทำความสะอาดเครื่อง 3. ใช้ผ้าแห้งสะอาดทำความสะอาดเครื่อง ห้ามใช้น้ำ ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเครื่อง 4. วางเครื่องในสถานที่ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม และ ป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องถึงเครื่องโดยตรง 5. ระวังอย่าให้วัสดุที่เป็นโลหะหรือของเหลว เช่น คลิป หนีบกระดาษ ลวดเสียบ น้ำ ตกหล่นเข้าไปในเครื่อง เพราะจะทำให้เครื่องเสียหายได้

10 6. อย่าพิมพ์ดีดโดยไม่มีกระดาษพิมพ์ เพราะจะทำ ให้ลูกยางใหญ่และจานพิมพ์ชำรุด 7. ระมัดระวังการใส่และถอดจานพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์ เทปลบคำผิดให้ถูกต้องเรียบร้อย 8. ควรมีผู้ใช้ประจำคนเดียวโดยมอบให้ดูแลรักษา และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 9. ปิดสวิตช์เครื่อง ถอดปลั๊ก และใช้ผ้าคลุมเครื่อง ทุกครั้งที่เลิกใช้งานเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและ ความชื้น 10. อย่าแก้ไขซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดด้วยตนเอง ถ้ามีปัญหาควรเรียกช่าง ผู้ชำนาญมาซ่อม แก้ไข

11


ดาวน์โหลด ppt เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าพัฒนามาจากเครื่องพิมพ์ดีด ธรรมดา พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน เครื่องเดียวกัน มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เนื่องจากควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google