งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทเครื่องกรอง น้ำ 1. เครื่องกรองน้ำแบบ ไส้กรอง 2. เครื่องกรองน้ำแบบ สารกรอง 3. เครื่องกรองน้ำแบบ ผสมผสาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทเครื่องกรอง น้ำ 1. เครื่องกรองน้ำแบบ ไส้กรอง 2. เครื่องกรองน้ำแบบ สารกรอง 3. เครื่องกรองน้ำแบบ ผสมผสาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทเครื่องกรอง น้ำ 1. เครื่องกรองน้ำแบบ ไส้กรอง 2. เครื่องกรองน้ำแบบ สารกรอง 3. เครื่องกรองน้ำแบบ ผสมผสาน

3 ประเภทเครื่องกรองน้ำ ( ต่อ ) 1. เครื่องกรองน้ำแบบไส้ กรอง ใช้วัศดุ เช่น กระดาษ ผ้า และ แท่งเซรามิก ซึ่งจะมีความละเอียด ของรูพรุแตกต่างกันไป

4 2. เครื่องกรองน้ำแบบสาร กรอง 1. สารกรองคาร์บอน เป็นสาร กรองที่นำมาใช้ในการกรอง สี กลิ่น คลอรีนเป็นหลักใหญ่ ประเภทเครื่องกรองน้ำ ( ต่อ )

5 ประเภทเครื่องกรองน้ำ ( ต่อ ) 2. สารกรองเรซิน สารกรอง ประเภทนี้จะมีอยู่ ๒ประเภทคือเป็น แบบไออ้อนบวก และไออ้อนลบ โดยจะใช้นำมากรองความกระด้าง ออกจากน้ำ

6 ประเภทเครื่องกรองน้ำ ( ต่อ ) 3. เครื่องกรองน้ำแบบ ผสมผสาน นำระบบข้างต้น 2 ระบบกับ แสง อุลตราไวโอเล็ต, ระบบโอโซนฯลฯ มาผสมผสานด้วยกัน ซึ่งระบบ เหล่านี้จะ เน้นเรื่องการฆ่า เชื้อจุลินทรีย์เป็น ส่วนใหญ่

7 หลักการทำงานของ เครื่องกรองน้ำ

8 การบำรุงรักษา เครื่อง กรองน้ำ การบำรุงรักษาเรซิน การบำรุงรักษา คาร์บอนกัมมันต์ การบำรุงรักษาทราย กรอง


ดาวน์โหลด ppt ประเภทเครื่องกรอง น้ำ 1. เครื่องกรองน้ำแบบ ไส้กรอง 2. เครื่องกรองน้ำแบบ สารกรอง 3. เครื่องกรองน้ำแบบ ผสมผสาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google