งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทะ ไฟฟ้า. กระทะไฟฟ้าเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ สำหรับปรุงอาหาร กระทะไฟฟ้าเป็น อุปกรณ์ที่ให้ความ ร้อนที่อาศัย ลวดความร้อน เช่นเดียวกับ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทะ ไฟฟ้า. กระทะไฟฟ้าเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ สำหรับปรุงอาหาร กระทะไฟฟ้าเป็น อุปกรณ์ที่ให้ความ ร้อนที่อาศัย ลวดความร้อน เช่นเดียวกับ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทะ ไฟฟ้า

2 กระทะไฟฟ้าเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ สำหรับปรุงอาหาร กระทะไฟฟ้าเป็น อุปกรณ์ที่ให้ความ ร้อนที่อาศัย ลวดความร้อน เช่นเดียวกับ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

3 แต่มีลักษณะ โครงสร้างที่แตกต่าง กันและการนำไปใช้ งานที่ต่างกัน ยังมีกระทะไฟฟ้าอีก มากมาย หลายยี่ห้อมีแบบปรับ ความร้อนได้และแบบ ปรับความร้อนไม่ได้

4 ส่วนประกอบของ กระทะไฟฟ้า 1. หูจับฝาปิดกระทะ 2. ฝาครอบกระทะ 3. หูจับตัวครอบกระทะ 4. โครงภายนอกกระทะ 5. ตัวกระทะ 6. หลอดแสดงการทำงาน 7. ปุ่มปรับความร้อน 8. สายไฟฟ้า 5. ตัวกระทะ

5 (5). ตัวกระทะ ( ต่อ )( ต่อ ) ตัวกระทะทำมาจาก อลูมิเนียมหล่อ เพื่อให้ นำความร้อนได้ดี เป็น โลหะเบาไม่เป็นสนิม และเป็นที่ใส่อาหารใน การปรุงอาหาร

6 9. ฝาปิดก้นกระทะ ที่ก้นของกระทะจะมี แผ่นปิดสามารถถอด ออกได้ เพื่อตรวจสอบ วงจร และลวดความร้อนของ กระทะ เมื่อเกิดปัญหา ในการใช้งาน

7 10. อุปกรณ์ให้ความร้อน ลวดความร้อนจะถูกหล่อ ติดอยู่ที่ก้นของกระทะ ลวดความร้อนนั้นทำด้วย ลวดนิโครมใส่ไว้ในท่อ เหล็ก มีผงแมกนีเซียมออกไซด์ ลงไปในท่อ และมีขั้วต่อ สายออกมาจากภายนอก 2 ขั้ว

8 11. อุปกรณ์คุม อุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ทำหน้าที่ในการปรับ ระดับความร้อนในการ ใช้งาน และรักษาระดับ ความร้อนให้คงที่โดยจะ มีเทอร์โมสตัทตัด กระแสไฟฟ้าเมื่อ ถึงระดับอุณหภูมิมิที่ตั้ง ไว้

9 12. สายไฟฟ้า สายไฟ ทำหน้าที่เป็น ตัวนำไฟฟ้าเข้าสู่ กระทะไฟฟ้าเป็นสายที่ ใช้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ให้ความร้อน โดยเฉพาะ

10 การทำงานของ กระทะไฟฟ้า

11 เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหล ผ่านลวดความร้อนจะทำ ให้มีความร้อนเกิดขึ้น โดย ปริมาณความร้อนจะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับ อุณหภูมิ ที่ตั้งไว้ สำหรับ ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะ ส่งผ่านมายังตัวกระทะ เกือบทั้งหมด

12 หลักการใช้งาน กระทะไฟฟ้า 1. ก่อนทำความสะอาด กระทะ ต้องถอดปลั๊ก ไฟ ออก ก่อนเสมอ 2. ไม่ควรแช่กระทะ ไฟฟ้าลงในน้ำ 3. เช็ดปลั๊กเสียบให้แห้ง ทุกครั้ง หลังจากทำ ความสะอาดกระทะ ไฟฟ้าเสร็จ

13 4. ควรล้างผิวกระทะให้ สะอาดไม่ควรใช้ฝอย เหล็กขัดจากนั้นเช็ดให้ แห้งแล้วนำมาเสียบ ปลั๊กไฟทิ้งไว้ 2-3 นาที 5. ไม่ควรใส่น้ำเกิดขีดที่ ระบุไว้ อาจทำให้น้ำเดือด ล้นออกมาทำให้เกิด อันตรายและทำความ สะอาดยาก

14 เมื่อมีปัญหา กระทะไฟฟ้าไม่ร้อนอาจ เกิดจาก - ลวดความร้อนขาด - สายหลุด หลวม

15 กระทะไฟฟ้าช็อตหรือมี กระแสไฟฟ้ารั่ว ที่ตัวกระทะอาจเกิด จาก - ฉนวนที่ขั้ว เสียบเสื่อม - มีความชื้นที่ ขั้วเสียบ - ลวดความร้อน เกิดการลัดวงจร

16 ขอจบการนำเสนอ นางสาวภัทราพร สิทธิวงค์ ปวส.2/1 การบัญชี เลขที่ 28


ดาวน์โหลด ppt กระทะ ไฟฟ้า. กระทะไฟฟ้าเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ สำหรับปรุงอาหาร กระทะไฟฟ้าเป็น อุปกรณ์ที่ให้ความ ร้อนที่อาศัย ลวดความร้อน เช่นเดียวกับ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google