งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทะไฟฟ้า                .

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทะไฟฟ้า                ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทะไฟฟ้า                

2 กระทะไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับปรุงอาหาร กระทะไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนที่อาศัยลวดความร้อนเช่นเดียวกับ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

3 แต่มีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันและการนำไปใช้งานที่ต่างกัน ยังมีกระทะไฟฟ้าอีกมากมาย หลายยี่ห้อมีแบบปรับความร้อนได้และแบบปรับความร้อนไม่ได้

4 ส่วนประกอบของกระทะไฟฟ้า
ส่วนประกอบของกระทะไฟฟ้า      1.หูจับฝาปิดกระทะ 2. ฝาครอบกระทะ 3. หูจับตัวครอบกระทะ 4. โครงภายนอกกระทะ 5. ตัวกระทะ 6. หลอดแสดงการทำงาน 7.ปุ่มปรับความร้อน 8. สายไฟฟ้า

5 (5). ตัวกระทะ (ต่อ) ตัวกระทะทำมาจากอลูมิเนียมหล่อ เพื่อให้นำความร้อนได้ดี เป็นโลหะเบาไม่เป็นสนิม และเป็นที่ใส่อาหารในการปรุงอาหาร

6 9. ฝาปิดก้นกระทะ ที่ก้นของกระทะจะมีแผ่นปิดสามารถถอดออกได้ เพื่อตรวจสอบวงจร และลวดความร้อนของกระทะ เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน

7 10. อุปกรณ์ให้ความร้อน ลวดความร้อนจะถูกหล่อติดอยู่ที่ก้นของกระทะลวดความร้อนนั้นทำด้วยลวดนิโครมใส่ไว้ในท่อเหล็ก มีผงแมกนีเซียมออกไซด์ลงไปในท่อ และมีขั้วต่อสายออกมาจากภายนอก 2 ขั้ว

8 11. อุปกรณ์คุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิทำหน้าที่ในการปรับระดับความร้อนในการใช้งาน และรักษาระดับความร้อนให้คงที่โดยจะมีเทอร์โมสตัทตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อ ถึงระดับอุณหภูมิมิที่ตั้งไว้

9 12. สายไฟฟ้า สายไฟ ทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเข้าสู่กระทะไฟฟ้าเป็นสายที่ใช้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนโดยเฉพาะ

10 การทำงานของกระทะไฟฟ้า

11 เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดความร้อนจะทำให้มีความร้อนเกิดขึ้น โดยปริมาณความร้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับอุณหภูมิ ที่ตั้งไว้ สำหรับความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผ่านมายังตัวกระทะเกือบทั้งหมด         

12 หลักการใช้งานกระทะไฟฟ้า 1
หลักการใช้งานกระทะไฟฟ้า 1. ก่อนทำความสะอาดกระทะ ต้องถอดปลั๊ก ไฟออก ก่อนเสมอ 2. ไม่ควรแช่กระทะไฟฟ้าลงในน้ำ 3. เช็ดปลั๊กเสียบให้แห้งทุกครั้ง หลังจากทำความสะอาดกระทะไฟฟ้าเสร็จ

13 4.ควรล้างผิวกระทะให้สะอาดไม่ควรใช้ฝอยเหล็กขัดจากนั้นเช็ดให้แห้งแล้วนำมาเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้2-3นาที 5. ไม่ควรใส่น้ำเกิดขีดที่ระบุไว้ อาจทำให้น้ำเดือดล้นออกมาทำให้เกิด อันตรายและทำความสะอาดยาก

14 กระทะไฟฟ้าไม่ร้อนอาจเกิดจาก - ลวดความร้อนขาด - สายหลุดหลวม
เมื่อมีปัญหา กระทะไฟฟ้าไม่ร้อนอาจเกิดจาก                 - ลวดความร้อนขาด                 - สายหลุดหลวม

15 กระทะไฟฟ้าช็อตหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
ที่ตัวกระทะอาจเกิดจาก                      - ฉนวนที่ขั้วเสียบเสื่อม                - มีความชื้นที่ขั้วเสียบ                - ลวดความร้อนเกิดการลัดวงจร

16 ขอจบการนำเสนอ นางสาวภัทราพร สิทธิวงค์ ปวส.2/1 การบัญชี เลขที่ 28
ขอจบการนำเสนอ นางสาวภัทราพร สิทธิวงค์ ปวส.2/1 การบัญชี เลขที่ 28


ดาวน์โหลด ppt กระทะไฟฟ้า                .

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google