งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตาไฟฟ้า (HOT PLATE) เตาไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้สำหรับหุงต้มหรือ ปรุงอาหาร มีทั้งแบบธรรมดาให้ความร้อนได้ ระดับเดียว และแบบปรับความร้อนได้หลาย ระดับ เตาปิ้งย่างไฟฟ้านี้จะมีแรงดันไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตาไฟฟ้า (HOT PLATE) เตาไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้สำหรับหุงต้มหรือ ปรุงอาหาร มีทั้งแบบธรรมดาให้ความร้อนได้ ระดับเดียว และแบบปรับความร้อนได้หลาย ระดับ เตาปิ้งย่างไฟฟ้านี้จะมีแรงดันไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เตาไฟฟ้า (HOT PLATE) เตาไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้สำหรับหุงต้มหรือ ปรุงอาหาร มีทั้งแบบธรรมดาให้ความร้อนได้ ระดับเดียว และแบบปรับความร้อนได้หลาย ระดับ เตาปิ้งย่างไฟฟ้านี้จะมีแรงดันไฟฟ้า 220 v 50 Hz กำลังไฟฟ้า 1400 w และฐานปิ้งย่างเคลือบ ด้วยเทฟล่อนทำให้อาหารไม่ติด ทำความ สะอาดง่าย มีปุ่มปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ ซึ่ง ด้ามจับจะทำจากไม้ ยกเคลื่อนย้ายสะดวกมี ถาดเก็บน้ำมันจากการปิ้งอาหาร / ย่างของ อาหาร

3 ส่วนประกอบของเตาไฟฟ้า 1. เตาไฟฟ้าแบบให้ความร้อนระดับ เดียวมีส่วนประกอบดังนี้ 1) กระเบื้องฉนวนทนความ ร้อน เป็นแผ่นกระเบื้องที่มีคุณสมบัติความ ร้อนสูงมากๆ ได้ มีช่องลึกวนบนแผ่น กระเบื้อง เพื่อไว้วางลวดความร้อน 2) โครงเตาไฟฟ้า ทำด้วยเหล็ก แผ่นพ่นหรือเคลือบสีที่ทนความร้อนได้เป็น ส่วนที่ยึดกระเบื้องฉนวนและหลักต่อทาง ไฟฟ้าของเตา 1. เตาไฟฟ้าแบบให้ความร้อนระดับ เดียว มีส่วนประกอบดังนี้ 1) กระเบื้องฉนวนทนความ ร้อน เป็นแผ่นกระเบื้องที่มีคุณสมบัติความ ร้อนสูงมากๆ ได้ มีช่องลึกวนบนแผ่น กระเบื้อง เพื่อไว้วางลวดความร้อน 2) โครงเตาไฟฟ้า ทำด้วยเหล็ก แผ่นพ่นหรือเคลือบสีที่ทนความร้อนได้เป็น ส่วนที่ยึดกระเบื้องฉนวนและหลักต่อทาง ไฟฟ้าของเตา

4 3) ลวดความร้อน เป็นแบบเปลือย ทำด้วยลวดนิโครม ขดเป็นสปริง วาง ในช่องของกระเบื้องฉนวน 4) ปลอกกระเบื้อง มีคุณสมบัติกัน ความร้อนได้ใช้สำหรับร้อย ลวดความร้อนช่วงระหว่างรูของ กระเบื้องฉนวนกับหลักต่อสายไฟ

5 5 ) หลักต่อสายไฟฟ้า ติดตั้งอยู่ภายใน เตาไฟฟ้า ลักษณะเป็นแผ่นเหล็ก 2 แผ่น แต่ละแผ่นจะมีรูยึดสายไฟทั้งสองด้าน มี กระเบื้องปิดหน้าหลัง หลักต่อสายไฟฟ้านี้ ทำหน้าที่ต่อปลายเส้นลวดความร้อนกับ สายไฟฟ้าที่นำกระแสไฟฟ้าจากวงจร ภายนอกเข้ามายังเตาไฟฟ้า 6) สายไฟ ปลั๊ก และปลอกสาย โดย ปกติสายไฟที่ใช้กับเตาไฟฟ้าจะมีฉนวนหุ้ม ลวดตัวนำภายใน 2 ชั้น ฉนวนที่หุ้มสายไฟ จะต้องทนต่อความร้อนได้ดี เหนียวแน่น และฉีกขาดง่าย

6 มีส่วนประกอบคล้ายกันกับแบบให้ ความร้อนระดับเดียวต่างกันที่สามารถปรับ ระดับความร้อนได้หลายระดับตาม ความต้องการของผู้ใช้ ส่วนประกอบที่ สำคัญ มีดังนี้ 1) ลวดความร้อน เตาไฟฟ้าแบบนี้ต้อง ใช้ลวดความร้อน 2 เส้น เพื่อให้สวิตซ์ ปรับระดับความร้อนสามารถตัดต่อกระแส ไฟฟ้าได้ ลวดความร้อนจะมีขนาดกำลัง ไฟไม่เท่ากัน เช่น 300 วัตต์ 600 วัตต์ 1,000 วัตต์ เป็นต้น 2. เตาไฟฟ้าแบบให้ความร้อนหลาย ระดับ มีส่วนประกอบคล้ายกันกับแบบให้ ความร้อนระดับเดียวต่างกันที่สามารถปรับ ระดับความร้อนได้หลายระดับตาม ความต้องการของผู้ใช้ ส่วนประกอบที่ สำคัญ มีดังนี้ 1) ลวดความร้อน เตาไฟฟ้าแบบนี้ต้อง ใช้ลวดความร้อน 2 เส้น เพื่อให้สวิตซ์ ปรับระดับความร้อนสามารถตัดต่อกระแส ไฟฟ้าได้ ลวดความร้อนจะมีขนาดกำลัง ไฟไม่เท่ากัน เช่น 300 วัตต์ 600 วัตต์ 1,000 วัตต์ เป็นต้น

7 2) สวิตซ์ปรับระดับความร้อน มี ส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ คอนแทค 2 ชุด ลูกเบี้ยวบังคับคอนแทค และแกน ปรับของสวิตซ์ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ ตัดต่อกระแสไฟฟ้า ที่ไหลผ่าน ลวดความร้อน เพื่อให้ผู้ใช้ปรับระดับ ความร้อนของเตาได้ ตามความ ต้องการ

8 วิธีการใช้เตาไฟฟ้า เมื่อต้องการใช้ให้เสียบปลั๊กของเตา ไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กจ่ายไฟภายในบ้าน กระแสไฟจะไหลผ่านความร้อนทำให้เกิด ความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั้ง ลวดความร้อนเป็นสีแดง จึงวางภาชนะลง บนเตาได้ สำหรับเตาไฟฟ้าแบบที่ 2 หมุน สวิตซ์ปรับระดับความร้อนได้ตามที่ ต้องการ เมื่อเลือกใช้ให้หมุนสวิตซ์กลับมา ที่ตำแหน่งหยุดใช้งาน (OFF) แล้วถอด ปลั๊กออก

9 ข้อควรระวังในการใช้เตาไฟฟ้า ขณะที่เตาไฟฟ้ากำลังทำงาน หรือ ถอดปลั๊กออกแล้วแต่เตายังมีความรู้อยู่ ระวังอย่าให้เด็กเล็กเข้าไปใกล้เตา อาจ เกิดอันตรายได้ ข้อควรระวังในการใช้เตาไฟฟ้า 1. ขณะที่เตาไฟฟ้ากำลังทำงาน หรือ ถอดปลั๊กออกแล้วแต่เตายังมีความรู้อยู่ ระวังอย่าให้เด็กเล็กเข้าไปใกล้เตา อาจ เกิดอันตรายได้ 2. ก่อนเสียบปลั๊กใช้งาน ควรสำรวจดู ส่วนประกอบต่างๆ ถ้าพบสิ่งใดชำรุดให้ ซ่อมก่อน

10 3. ไม่ใช้เครื่องใกล้กับเด็กโดยไม่มี ผู้ใหญ่ดูแล 4. ปิดสวิทซ์เสมอเมื่อไม่ใช้งาน 5. ไม่จุ่มแช่ตัวเตาหรือสายไฟลงในน้ำ 6. ไม่ควรวางสิ่งใดระหว่างอาหารกับ แผ่นเตา

11 การเลือกซื้อเตาไฟฟ้า มีสิ่งที่ ควรพิจารณาดังนี้ 1. การใช้งาน เตา ไฟฟ้าระบบดิจิตอลมักจะมีลูกเล่น มาก ฟังชั่นก์การใช้งานหลากหลายแต่ ราคาก็สูง ส่วนระบบ Manual การใช้ งานง่าย แม้จะไม่มีลูกเล่นมากนักแต่ก็มี ความทนทาน และราคาก็ต่ำกว่า จึงควร ดูความจำเป็นในการใช้งานเป็นสำคัญ 2. พื้นที่ที่นำไปติดตั้ง ดูในเรื่องทางเดินสายไฟ และพื้นผิว บริเวณที่จะติดตั้งซึ่งควรเป็นพื้นผิวที่ เรียบและทนต่อความร้อนได้ดี

12 3. การรับประกันสินค้า โดยทั่วไปแล้วเตาไฟฟ้าจะมีการรับประกัน อยู่ที่ 2 ปี ทั้งตัวเครื่องและขดลวดทำ ความร้อน 4. การบริการหลังการขาย การให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าดี หรือไม่, ระยะเวลาการส่งซ่อม และ ศูนย์บริการมีมากน้อยเพียงใด

13 จบการนำเสนอ โดย นางสาวรุจิรัตน์ ประเทืองผล ปวส. 2/1 การบัญชี เลขที่ 31


ดาวน์โหลด ppt เตาไฟฟ้า (HOT PLATE) เตาไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้สำหรับหุงต้มหรือ ปรุงอาหาร มีทั้งแบบธรรมดาให้ความร้อนได้ ระดับเดียว และแบบปรับความร้อนได้หลาย ระดับ เตาปิ้งย่างไฟฟ้านี้จะมีแรงดันไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google