งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตารีด คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถ หยิบยกได้ ให้ความร้อนแผ่น ฐานด้วยไฟฟ้าและใช้สำหรับ รีดวัสดุสิ่งทอให้เรียบ ปัจจุบันมี การนำเอาสารเคลือบ เทฟลอนมาเคลือบแผ่นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตารีด คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถ หยิบยกได้ ให้ความร้อนแผ่น ฐานด้วยไฟฟ้าและใช้สำหรับ รีดวัสดุสิ่งทอให้เรียบ ปัจจุบันมี การนำเอาสารเคลือบ เทฟลอนมาเคลือบแผ่นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตารีด คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถ หยิบยกได้ ให้ความร้อนแผ่น ฐานด้วยไฟฟ้าและใช้สำหรับ รีดวัสดุสิ่งทอให้เรียบ ปัจจุบันมี การนำเอาสารเคลือบ เทฟลอนมาเคลือบแผ่นฐาน เพื่อเพิ่มความลื่นและใช้งานได้ สะดวก

2 เตารีดไฟฟ้าแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1. เตารีดไฟฟ้าแบบธรรมดา (Electric Iron) 2. เ เ เ เตารีดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Electric Irons) 3. เตารีดไอน้ำ (Electric Steam Iron)

3 ส่วนประกอบต่างๆ ของเตา รีด 1. มือ จับ 2. สายไฟ 3. ปุ่มควบคุม เทอร์โมสตัด ( ปุ่มปรับความร้อน ) 4. หลอดไฟ 5. ฝาครอบ 6. พื้นเตารีด 7. เนมเพลท

4 1. มือจับ (Handled) มือ จับเป็นส่วนที่ป้องกันไม่ให้ ความร้อนแพร่กระจายมาที่ มือขณะที่รีดผ้า มือจับทำ ด้วยพลาสติกทนความร้อน

5 2. ฝาครอบ (Cover) ฝาครอบทำหน้าที่ในการปกปิด ชิ้นส่วนที่อยู่ข้างในและป้องกัน ไม่ให้ผู้ใช้สัมผัส ซึ่งจะทำ ให้ เกิดอันตรายได้ ฝาครอบทำด้วย เหล็กชุมโครมเมียม

6 3. เหล็กกดทับแผ่นความร้อน (Pressure Plate) เหล็กกดแผ่นความร้อนทำหน้าที่กด แผ่นความร้อนให้แน่นกับพื้นเตารีด เพื่อให้ความร้อนจากแผ่นความร้อน ผ่านไปยังพื้นเตารีด เวลารีดผ้าจะ ทำให้ผ้าเรียบขึ้น

7 4. หน้าสัมผัส (Contact) หน้าสัมผัสจะยึดติดอยู่กับแผ่น รีด หน้าสัมผัสทำหน้าที่เป็น สวิตช์อัตโนมัติตัดต่อ กระแสไฟฟ้า ที่ไหลผ่านไปยัง แผ่นความร้อน

8 5. ไบ- เมทอล ไบ-เมทอลติดอยู่ที่พื้นของเตา รีดทำหน้าที่ควบคุมความร้อน ของเตารีดที่ตั้งไว้เมื่อความ ร้อนได้ถึงที่ตั้งไว้

9 6. แผ่นความร้อน (Heating Element) แผ่นความร้อนในเตารีดมี 2 แบบ 6.1. แผ่นความร้อนแบบกึ่งปิด (Semi Closing Heating Element) 6.2. แผ่นความร้อนแบบปิด (Closing Heating Element)

10 แผ่นความร้อนแบบกึ่งปิด จะเป็นขดลวดนิโครมชนิดแบน วางอยู่ที่แผ่นไมกาทั้งด้านหน้า และด้านหลัง และมีขั้วต่อไฟฟ้า 2 ขั้วเพื่อต่อกับวงจรไฟฟ้า ภายในเตารีด

11 แผ่นความร้อนแบบปิด แผ่นความร้อนที่ใช้จะหล่อติด อยู่กับพื้นของเตารีด เมื่อแผ่น ความร้อนขาดจะต้องเปลี่ยนทั้ง พื้นเตารีด

12 7. พื้นเตารีด พื้นเตารีดทำมาจากเหล็กชุบ โครมเมียม ทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการรับความร้อน จาก แผ่นความร้อนไปยังผ้าที่รีด 7. พื้นเตารีด พื้นเตารีดทำมาจากเหล็กชุบ โครมเมียม ทำหน้าที่เป็น ตัวกลางในการรับความร้อน จาก แผ่นความร้อนไปยังผ้าที่รีด

13 8. แผ่นตั้งเตารีด (Heel Plate) แผ่นตั้งเตารีดทำมาจาก โลหะอลูมิเนียม ทำหน้าที่ ป้องกันความร้อนจากพื้นเตา รีด 8. แผ่นตั้งเตารีด (Heel Plate) แผ่นตั้งเตารีดทำมาจาก โลหะอลูมิเนียม ทำหน้าที่ ป้องกันความร้อนจากพื้นเตา รีด

14 9. หลอดไฟ (Indicator Lamp) และฝาครอบท้าย เตารีด (End Cover) หลอดจะประกอบอยู่ที่ฝาครอบท้าย เตารีดที่ฝาครอบเตารีดจะมีขั้วโลหะ ต่อกับหลอดไฟอยู่ 2 ขั้ว ต่อกับหลักที่ต่อลวดความต้านทาน

15 10.ลวดความต้านทาน (Lamp Resister) ลวดความต้านทานนี้จะต่ออยู่กับ แผ่นความร้อน ซึ่งถ้าแผ่นความ ร้อนมีกระแสไหลผ่านลวดความ ต้านทานจะมีกระแสไหลผ่านด้วย

16 หลักการทำงานของเตารีด ไฟฟ้า เต้าเสียบเสียบเต้ารับแล้ว กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดให้ ความร้อน จะถ่ายเทความร้อนให้กับ แผ่นทับผ้า ทำให้แผ่นทับผ้าร้อน การตั้งอุณหภูมิให้มี ความร้อนมาก หรือน้อยเท่าไร ขึ้นอยู่ชนิดของผ้าที่ จะรีด

17 วิธีใช้ 1. ก่อนอื่นควรตรวจสอบดูว่าเตา รีดอยู่ในสภาพพร้อม ที่จะใช้งานหรือไม่ 2. ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้ เหมาะสมกับชนิดของผ้า 3. อย่าพรมน้ำจนเปียกแฉะ ควร พรมน้ำพอสมควร 4. ดึงเต้าเสียบออกก่อนจะรีดเสร็จ ประมาณ 2-3 นาที 5. ควรรีดผ้าคราวละมากๆ ติดต่อกันจนเสร็จ

18 การบำรุงรักษา 1. เต้าเสียบของเตารีดไฟฟ้า ต้อง ไม่แตกร้าว 2. ตรวจสอบสายไฟที่ต่อที่ตัวเตา รีด ต้องให้แน่น 3. เมื่อเลิกใช้งาน ต้องถอดปลั๊ก เสียบออกทันที 4. เมื่อเลิกใช้งาน ต้องถอดปลั๊ก เสียบออกทันที 5. การใช้งานอย่าวางเตารีดใกล้ สิ่งที่จะติดไฟง่าย


ดาวน์โหลด ppt เตารีด คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถ หยิบยกได้ ให้ความร้อนแผ่น ฐานด้วยไฟฟ้าและใช้สำหรับ รีดวัสดุสิ่งทอให้เรียบ ปัจจุบันมี การนำเอาสารเคลือบ เทฟลอนมาเคลือบแผ่นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google