งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่ Greeting 1 การทักทายตอนเช้า Good morning, Sam. Good morning, Lisa.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่ Greeting 1 การทักทายตอนเช้า Good morning, Sam. Good morning, Lisa."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตอนที่

3 Greeting 1 การทักทายตอนเช้า

4 Good morning, Sam. Good morning, Lisa.

5 How are you?I’m fine, thank you. And you?

6 I am fine.

7 vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

8 Good morning. กุ้ด มอนิ่ง สวัสดี ( ตอนเช้า )

9 How are you? ฮาว อาร์ ยู สบายดีหรือเปล่า

10 I’m fine. ไอม์ ไฟน์ ฉันสบายดี

11 Thank you. แธ้ง คิ้ว ขอบคุณ

12 Greeting2 การทักทาย ตอนบ่าย

13 Good afternoon, Mike. Good afternoon, Rose. How are you doing?

14 I’m fine. And you? I’m fine.

15 vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

16 Good afternoon. กุ้ด อาฟ เทอะนูน สวัสดี ( ตอนบ่าย )

17 How are you? ฮาว อาร์ ยู สบายดีหรือเปล่า

18 fine ไฟน์ สบายดี

19 เรียนต่อตอนที่ ได้นะคะ ออกจากหน้ารายการ คลิกกากบาทแดง มุม บนขวามสุดของ จอภาพ


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่ Greeting 1 การทักทายตอนเช้า Good morning, Sam. Good morning, Lisa.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google