งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑๐. พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่เกอว มาตราเกอว หรือแม่เกอว คือ พยางค์ที่มีตัว ว สะกด ตัวอย่าง คิ้ว เกี่ยว ดาว เอว คาว จาว เหลียว เขียว เคียว เกี่ยว เปรียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑๐. พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่เกอว มาตราเกอว หรือแม่เกอว คือ พยางค์ที่มีตัว ว สะกด ตัวอย่าง คิ้ว เกี่ยว ดาว เอว คาว จาว เหลียว เขียว เคียว เกี่ยว เปรียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑๐. พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่เกอว

3 มาตราเกอว หรือแม่เกอว คือ พยางค์ที่มีตัว ว สะกด ตัวอย่าง คิ้ว เกี่ยว ดาว เอว คาว จาว เหลียว เขียว เคียว เกี่ยว เปรียว สาว แกว เรียว แพรว พราว เดียว

4 ๑. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง ๒. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ ๓. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ ๔. หากคุณอยากดูอะไรให้คลิกจุดนั้น เริ่มเล่น ไปกันเลย

5 ก. เสียงหวิด แวว ว่า ข. แมวขาวหิว ข้าวแล้ว ค. ดองเปรี้ยว ดองเค็ม ง. เฒ่าหัวงู ๑. พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใด สะกด แม่เกอว ทั้งหมด

6 ง. วุ่นวี่วุ่นวาย ค. ว่องไว วุ่นวาย ข. วนวอนว่อน วับ ก. วิวแวววาว ว่าว ๒. พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใด สะกด แม่เกอว ทั้งหมด

7 ๓. สำนวนในข้อใดไม่มีพยัญชนะ ท้ายพยางค์สะกดแม่เกอว ก. สาวไส้ให้กา กิน ข. หาเหาใส่หัว ค. หุงข้าว ประชดหมา ง. ปิ้งปลา ประชดแมว

8 ๔. สำนวนข้อใดที่มีพยัญชนะท้าย พยางค์ สะกด แม่เกอว ก. นับสิบไม่ถ้วน ข. รกคนดีกว่ารก หญ้า ค. รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่า แบกหาม ง. รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

9 ๕. สำนวนข้อใดมีพยัญชนะท้าย พยางค์ สะกด แม่เกอว ๒ พยางค์ ก. ย้อมแมว ขาย ข. นกยูงมีแวว ที่หาง ค. รักวัวให้ผูกรัก ลูกให้ตี ง. มือใครยาว สาวได้สาวเอา

10 ๖. ข้อใดไม่มี พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่เกอว ทั้งหมด ข. หนาว แล้ว ค. แมว เหมียว ง. วอนเว้า ก. เดี๋ยวเดียว

11 ๗. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ สะกด แม่เกอว ทั้งหมด ก. เกี๊ยวปู ข. เจี้ยว จ้าว ค. ข้าวสุก ง. เลี้ยวลด

12 ๘. พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่เกอว ในข้อใดเป็นชื่อสัตว์ ก. แมว วัว ข. ข้าว เหนียว ค. เขียว ขาว ง. แวววาว

13 ๙. พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่เกอว ในข้อใดเป็นชื่ออาหาร ก. แมว วัว ข. ข้าว เหนียว ค. เขียว ขาว ง. แวววาว

14 ๑๐. พยัญชนะท้ายพยางค์ สะกด แม่เกอว ข้อใดเป็นคำวิเศษณ์ ง. แวววาว ค. เขียว ขาว ก. แมว วัว ข. ข้าว เหนียว

15 ไชโย ไชโย สุด ยอด คุณชนะมา ๙ ครั้งแล้วค่ะ ไปดู เฉลย

16 เฉลย ๑. ข ๒. ก ๓. ข ๔. ง ๕. ง ๖. ง ๗. ข ๘ ก ๙. ข ๑๐ ค ไปพักก่อนดีไหมคะ

17 มาถึงจุดนี้เก่ง มาก สุดยอด คนเลยค่ะ คุณ ผ่านเกณฑ์ ประเมินแล้ว

18 ไปทำแบบทดสอบ หลังเรียนดีกว่า

19 ฮา... ฮา....! คุณ แพ้เสียแล้วเกมนี้ ลองอีกทีซิค่ะคุณ ทำได้


ดาวน์โหลด ppt ๑๐. พยัญชนะท้าย พยางค์ แม่เกอว มาตราเกอว หรือแม่เกอว คือ พยางค์ที่มีตัว ว สะกด ตัวอย่าง คิ้ว เกี่ยว ดาว เอว คาว จาว เหลียว เขียว เคียว เกี่ยว เปรียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google