งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๖.พยัญชนะท้ายพยางค์ มาตรากบ หรือแม่กบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๖.พยัญชนะท้ายพยางค์ มาตรากบ หรือแม่กบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๖.พยัญชนะท้ายพยางค์ มาตรากบ หรือแม่กบ

2 มาตรากบ หรือแม่กบ คือพยางค์ที่มีตัว บ สะกด หรือ ตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือน ตัว บ สะกด

3 ได้แก่ตัว บ ป พ ภ

4 ตัวอย่าง ประสบ อ่านว่า ประ - สบ พิราบ อ่านว่า พิ - ราบ
ประสบ อ่านว่า ประ - สบ พิราบ อ่านว่า พิ - ราบ สังเขป อ่านว่า สัง - เขบ สาปแช่ง อ่านว่า สาบ - แช่ง

5 ภาพ อ่านว่า พาบ ศัพท์ อ่านว่า สับ ศพ อ่านว่า สบ ลาภ อ่านว่า ลาบ โลภ อ่านว่า โลบ

6 เมื่อศึกษาแล้วมาเล่นเกมกันเถอะ
ยีราฟ อ่านว่า ยี - ร้าบ กาพย์ อ่านว่า กาบ สรรพ อ่านว่า สับ เมื่อศึกษาแล้วมาเล่นเกมกันเถอะ ไปได้เลย

7 กติกา 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
เริ่มเล่น ไปกันเลย กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร

8 ๑.พยัญชนะท้ายพยางค์ข้อใดออกเสียง“แม่กบ”ทั้งหมด
ข. บ ผ พ ภ ก. บ ป พ ภ ค. บ ผ ฝ พ ง. บ ฝ พ ภ

9 ๒. ข้อใดพยัญชนะท้ายพยางค์ “แม่กบ” ทั้งหมด
ก. ราชาศัพท์ ข. รูปภาพ ค. ประคบ ง. สับสน

10 ๓.ข้อใดออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กบ”ทั้งหมด
ก. ทะเลสาป ข.แมลงสาบ ง. มอบราบคาบ ค. นกพิราบ

11 ๔. ข้อใดออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กบ”ทั้งหมด
ก. ประสบการณ์ ข. ปราบปราม ง. คบเพลิง ค. รอบครอบ

12 ๕. ข้อใดออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ “แม่กบ”
ก. อาชีพ รีบร้อน ข. นอบน้อม ล้อมจับ ค. พับเพียบ นับสิบ ง. กาพย์กลอน อธิป

13 ๖. ข้อใด พยัญชนะท้ายพยางค์ “แม่กบ” ต่างข้ออื่น
ก. กรอบแกรบ ข. คับแคบ ค. ราบเรียบ ง. เทพพระเจ้า

14 ๗. ข้อใดพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กบ ต่างข้ออื่น
ก. มหรรณพ ข. โชคลาภ ค. ราชปรารภ ง. วัลลภ

15 ๘.ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ “แม่กบ”ต่างจากข้ออื่น
ก. ทะเลสาป ข. สังเขป ค.รูปภาพ ง. สาปแช่ง

16 ๙. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์“แม่กบ”ต่างจากข้ออื่น
ข. นพพล ก. ซากศพ ง. ประทีป ค. กรุงเทพ

17 ๑๐. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ “แม่กบ” ต่างข้ออื่น
ข. แมลงสาบ ก. ไตรภพ ง. สรรพสิ่ง ค. ลพบรี

18 ไชโย !สุดยอดของคนเก่งชนะครั้งที่ ๕มาแล้ว ฮาฮ่า
ดูเฉลย

19 ก. ก ๒ ข ๓ ง ๔ ค ๕ ค ๖ ง ๗ ก ๘ ค ๙ ง ๑๐ ข ขอพักก่อน

20 ท่านได้หยุดเดี๋ยวนี้ค่ะ
ไปแม่ กง ดีกว่า

21 โอ๊ย !แย่มากเอาใหม่ซิคะเราทำได้


ดาวน์โหลด ppt ๖.พยัญชนะท้ายพยางค์ มาตรากบ หรือแม่กบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google