งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๖. พยัญชนะ ท้ายพยางค์ มาตรากบ หรือแม่กบ มาตรากบ หรือ แม่กบ คือ พยางค์ที่มีตัว บ สะกด หรือ ตัว อื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือน ตัว บ สะกด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๖. พยัญชนะ ท้ายพยางค์ มาตรากบ หรือแม่กบ มาตรากบ หรือ แม่กบ คือ พยางค์ที่มีตัว บ สะกด หรือ ตัว อื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือน ตัว บ สะกด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๖. พยัญชนะ ท้ายพยางค์ มาตรากบ หรือแม่กบ

3 มาตรากบ หรือ แม่กบ คือ พยางค์ที่มีตัว บ สะกด หรือ ตัว อื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือน ตัว บ สะกด

4 ได้แ ก่ตัว บ ป พ ภ

5 ตัวอ ย่าง ประสบ อ่านว่า ประ - สบ พิราบ อ่านว่า พิ - ราบ สังเขป อ่านว่า สัง - เขบ สาปแช่ง อ่านว่า สาบ - แช่ง

6 ภาพ อ่านว่า พาบ ศพ อ่านว่า สบ ลาภ อ่านว่า ลาบ โลภ อ่านว่า โลบ ศัพท์ อ่านว่า สับ

7 เมื่อศึกษาแล้วมาเล่น เกมกันเถอะ ยีราฟ อ่านว่า ยี - ร้าบ สรรพ อ่านว่า สับ กาพย์ อ่านว่า กาบ ไปได้ เลย

8 กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร เริ่มเล่น ไปกันเลย

9 ค. บ ผ ฝ พ ก. บ ป พ ภ ข. บ ผ พ ภ ๑. พยัญชนะท้ายพยางค์ข้อใดออก เสียง “ แม่กบ ” ทั้งหมด ง. บ ฝ พ ภ

10 ๒. ข้อใดพยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กบ ” ทั้งหมด ข. รูปภาพ ง. สับสน ก. ราชา ศัพท์ ค. ประคบ

11 ๓. ข้อใดออกเสียงพยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กบ ” ทั้งหมด ก. ทะเลสาป ข. แมลงสาบ ค. นกพิราบ ง. มอบราบ คาบ

12 ๔. ข้อใดออกเสียงพยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กบ ” ทั้งหมด ง. คบเพลิง ค. รอบ ครอบ ข. ปราบปราม ก. ประสบการ ณ์

13 ๕. ข้อใดออกเสียงพยัญชนะ ท้ายพยางค์ “ แม่กบ ” ก. อาชีพ รีบ ร้อน ข. นอบน้อม ล้อม จับ ค. พับเพียบ นับ สิบ ง. กาพย์กลอน อธิป

14 ๖. ข้อใด พยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กบ ” ต่างข้ออื่น ก. กรอบแก รบ ข. คับแคบ ค. ราบเรียบ ง. เทพพระ เจ้า

15 ๗. ข้อใดพยัญชนะท้าย พยางค์ แม่กบ ต่างข้ออื่น ก. มหรรณพ ข. โชค ลาภ ค. ราช ปรารภ ง. วัลลภ

16 ข. สังเขป ง. สาปแช่ง ค. รูปภาพ ๘. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กบ ” ต่างจากข้ออื่น ก. ทะเลสาป

17 ๙. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ “ แม่กบ ” ต่างจากข้ออื่น ก. ซากศพ ข. นพพล ค. กรุงเทพ ง. ประทีป

18 ๑๐. ข้อใดมีพยัญชนะท้าย พยางค์ “ แม่กบ ” ต่างข้ออื่น ก. ไตรภพ ข. แมลงสาบ ค. ลพบรี ง. สรรพสิ่ง

19 ไชโย ! สุดยอด ของคนเก่งชนะ ครั้งที่ ๕มาแล้ว ฮาฮ่า ดู เฉลย

20 ก. ก ๒ ข ๓ ง ๔ ค ๕ ค ๖ ง ๗ ก ๘ ค ๙ ง ๑๐ ข ขอพัก ก่อน

21 ท่านได้หยุด เดี๋ยวนี้ค่ะ ไปแม่ กง ดีกว่า

22 โอ๊ย ! แย่มากเอาใหม่ซิ คะเราทำได้


ดาวน์โหลด ppt ๖. พยัญชนะ ท้ายพยางค์ มาตรากบ หรือแม่กบ มาตรากบ หรือ แม่กบ คือ พยางค์ที่มีตัว บ สะกด หรือ ตัว อื่นซึ่งทำหน้าที่ เหมือน ตัว บ สะกด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google