งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๘. พยัญชนะท้าย พยางค์แม่ กม มาตรากม หรือแม่กม คือพยางค์ที่มี ม ทำ หน้าที่เป็นตัวสะกด เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๘. พยัญชนะท้าย พยางค์แม่ กม มาตรากม หรือแม่กม คือพยางค์ที่มี ม ทำ หน้าที่เป็นตัวสะกด เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๘. พยัญชนะท้าย พยางค์แม่ กม

3 มาตรากม หรือแม่กม คือพยางค์ที่มี ม ทำ หน้าที่เป็นตัวสะกด เช่น

4 คม ดม อม กลม สม ขนม พรมปอม ผสม สนิม เล็ม เข็ม เกษม มรสุม โครม โดม กวม เกมส์ มอมแมม สุมทุม หนุ่ม กลุ่ม ฯลฯ

5 กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร เริ่มเล่น ไปกันเลย

6 ก. พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม มี พยัญชนะอื่นสะกดด้วย ๑. ข้อใดกล่าวถึงพยัญชนะท้าย พยางค์ แม่กม ผิด ข. พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กมใช้ สะกดในคำเป็น ค. แม่กง เรียกว่า ตัวสะกดที่ตรง ตามมาตรา ง. แม่กงมี พยัญชนะ ง อยู่ตัวเดียว

7 ก. หนามแหลมบ่มี คนเสี้ยม ข. น้ำมาปลากิน มด ค. น้ำลดมดกิน ปลา ง. เอาจมูกคนอื่น มาหายใจ ๒. ข้อใดมีพยัญชนะท้าย พยางค์ แม่กม

8 ๓. ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม ๑ พยางค์ ค. ความรู้ท่วมหัวเอา ตัวไม้รอด ข. คนล้มอย่าข้าม ค. งมเข็มใน มหาสมุทร ก. หวานนอกขมใน

9 ๔. คำประพันธ์ในข้อใดมี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม สัมผัสใน ๒ พยางค์ ก. อันความคิดวิทยา เหมือนอาวุธ ข. ประเสริฐสุดซ่อนใส่ เสียในฝัก ค. สงวนคมสมนึกใคร ฮึกฮัก ง. จึงคอยชักเชือดฟัน ให้บรรลัย

10 ๕. คำประพันธ์ในข้อใดที่ไม่มี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม ก. เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย ข. เสียงย่อมยอยศใคร ทั่วหล้า ค. สองเขือพี่หลับใหล ลืมตื่น ฤๅพี่ ง. สองพี่คิดเองอ้า อย่าได้ถามเผือ

11 ๖. ประพันธ์ในข้อใดที่มีพยัญชนะ ท้ายพยางค์ แม่กม ก. จากเม็ดพันธุ์ ข้าวเปลือกเลือกดีเพาะ ข. ถึงคราวเหมาะเจาะ มาเป็นกล้าได้ ค. ชื่นใจชมรมณีย์สี เขียวใบ ง. ต้นแน่ในหนึ่งแปลง แพ่งพึงตา

12 ๗. คำประพันธ์ในข้อใดที่มี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม ก. แม่มีวิธีสอน ข. ไม่ตึงหย่อนแสน หรรษา ค. โอนอ่อนผ่อนวาจา ง. กล่อมเกลาลูกผูก ครองธรรม

13 ๘. คำประพันธ์ในข้อใดที่มี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม ก. ฝึกลูกให้แข็งแกร่ง ข. ทั้งเข้มแข็งแม่น้อม นำ ค. ฝังแน่นในความจำ ง. เหมือนมนตราพา ชีพยืน

14 ๙.. คำประพันธ์ในข้อใดที่มี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม ก. จำจากใช่จากด้วย ชังสมร แม่นา ข. จากแม่รักฤๅรอน ขาดได้ ค. เด็ดบัวแม่เด็ดอร ยังเยื่อ ใยนา ง. ไปบ่ลืมน้องได้ อย่า ร้อนรนทรวง

15 ๑๐. คำประพันธ์ในข้อใดที่ไม่มี พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม ก. ชวนคิดชวน ไตร่ตรอง ข. นราผอง ณ ยาม ตรม ค. ตกอับทุกข์ทับถม ง. บ่ ฝังจมเสมอไป

16 ตรวจดูเฉลยหน่อยค่ะ ไชโยถึงเส้นชัยแล้ว คุณยอดคนจริง ๆ ชนะ ครั้งที่ ๗ แล้วคะ ฮิ ฮิ

17 เฉลย ๑. ก ๒. ก ๓ ก ๔. ค ๕. ก ๖. ค ๗. ง ๘. ข ๙. ง ๑๐. ก ไปต่อ แม่เกย เลยดีไหมคะ

18 ฮา... ฮา.... ! คุณแพ้เสีย แล้วเกมนี้ ลองอีกทีซิค่ะ คุณทำได้


ดาวน์โหลด ppt ๘. พยัญชนะท้าย พยางค์แม่ กม มาตรากม หรือแม่กม คือพยางค์ที่มี ม ทำ หน้าที่เป็นตัวสะกด เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google