งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๘. พยัญชนะท้ายพยางค์แม่ กม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๘. พยัญชนะท้ายพยางค์แม่ กม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๘. พยัญชนะท้ายพยางค์แม่ กม

2 มาตรากม หรือแม่กม คือพยางค์ที่มี ม ทำหน้าที่เป็นตัวสะกด เช่น

3 คม ดม อม กลม สม ขนม พรมปอม ผสม สนิม เล็ม เข็ม เกษม มรสุม โครม โดม กวม เกมส์ มอมแมม สุมทุม หนุ่ม กลุ่ม ฯลฯ

4 กติกา เริ่มเล่น ไปกันเลย กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร

5 ๑.ข้อใดกล่าวถึงพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม ผิด
ก.พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม มีพยัญชนะอื่นสะกดด้วย ข. พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กมใช้สะกดในคำเป็น ค. แม่กง เรียกว่า ตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา ง. แม่กงมี พยัญชนะ ง อยู่ตัวเดียว

6 ๒.ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม
ก. หนามแหลมบ่มีคนเสี้ยม ข. น้ำมาปลากินมด ค. น้ำลดมดกินปลา ง. เอาจมูกคนอื่นมาหายใจ

7 ๓.ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์แม่กม ๑ พยางค์
ก. หวานนอกขมใน ข. คนล้มอย่าข้าม ค. งมเข็มในมหาสมุทร ค. ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม้รอด

8 ๔.คำประพันธ์ในข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม สัมผัสใน ๒ พยางค์
๔.คำประพันธ์ในข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม สัมผัสใน ๒ พยางค์ ก. อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ข. ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก ค. สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก ง. จึงคอยชักเชือดฟันให้บรรลัย

9 ๕.คำประพันธ์ในข้อใดที่ไม่มีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม
ก. เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย ข. เสียงย่อมยอยศใคร ทั่วหล้า ค. สองเขือพี่หลับใหล ลืมตื่น ฤๅพี่ ง. สองพี่คิดเองอ้า อย่าได้ถามเผือ

10 ๖.ประพันธ์ในข้อใดที่มีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม
ก. จากเม็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเลือกดีเพาะ ข. ถึงคราวเหมาะเจาะมาเป็นกล้าได้ ค. ชื่นใจชมรมณีย์สีเขียวใบ ง. ต้นแน่ในหนึ่งแปลงแพ่งพึงตา

11 ๗.คำประพันธ์ในข้อใดที่มีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม
ก. แม่มีวิธีสอน ข. ไม่ตึงหย่อนแสนหรรษา ค. โอนอ่อนผ่อนวาจา ง. กล่อมเกลาลูกผูกครองธรรม

12 ๘.คำประพันธ์ในข้อใดที่มีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม
ก. ฝึกลูกให้แข็งแกร่ง ข. ทั้งเข้มแข็งแม่น้อมนำ ค. ฝังแน่นในความจำ ง. เหมือนมนตราพาชีพยืน

13 ๙..คำประพันธ์ในข้อใดที่มีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม
ก. จำจากใช่จากด้วย ชังสมร แม่นา ข. จากแม่รักฤๅรอน ขาดได้ ค. เด็ดบัวแม่เด็ดอร ยังเยื่อ ใยนา ง. ไปบ่ลืมน้องได้ อย่าร้อนรนทรวง

14 ๑๐.คำประพันธ์ในข้อใดที่ไม่มีพยัญชนะท้ายพยางค์ แม่กม
ก. ชวนคิดชวนไตร่ตรอง ข. นราผอง ณ ยามตรม ค. ตกอับทุกข์ทับถม ง. บ่ ฝังจมเสมอไป

15 ไชโยถึงเส้นชัยแล้ว คุณยอดคนจริง ๆ ชนะครั้งที่ ๗ แล้วคะ ฮิ ฮิ
ตรวจดูเฉลยหน่อยค่ะ

16 เฉลย ๑. ก ๒. ก ๓ ก ๔. ค ๕. ก ๖. ค ๗. ง ๘. ข ๙. ง ๑๐. ก ไปต่อ แม่เกย เลยดีไหมคะ

17 ฮา...ฮา.... ! คุณแพ้เสียแล้วเกมนี้
ลองอีกทีซิค่ะ คุณทำได้


ดาวน์โหลด ppt ๘. พยัญชนะท้ายพยางค์แม่ กม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google