งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอน ที่ ๒ สำน วน คำ พังเพ ย สุภาษิ ต ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอน ที่ ๒ สำน วน คำ พังเพ ย สุภาษิ ต ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตอน ที่ ๒ สำน วน คำ พังเพ ย สุภาษิ ต ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๑

3 นิดจ๋า ยังมีอีกไหม จ๊ะ มีจ้ะ นี่เพิ่งค้นคว้าได้เพียงครึ่ง เดียวนะจ๊ะ เนื้อหาเกี่ยวกับยาหรือการ รักษาโรค  ลางเนื้อชอบ ลางยา หมายความว่า อย่างไรคะพี่เก๋ ของสิ่งเดียวกัน คนหนึ่งชอบ แต่อีกคนไม่ชอบ ความหมายตรงก็ คือ ยาอย่างเดียวกันใช้ได้กับคน หนึ่ง แต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่ง

4 ยังมีอีกนะ คำว่า ยาหม้อใหญ่ ความหมายว่า น่าเบื่อ น่าเอือมระอา เนื้อหา เกี่ยวกับ ธุรกิจ ดีดลูกคิด รางแก้ว หมายถึงอะไร คะพี่นิด คิดถึงผลที่จะได้ทางเดียว ไม่ ยอมเสียเปรียบใคร

5 หมดแล้วยังคะพี่ นิด มีอีกค่ะ คำว่า หมูไปไก่ มา หมายถึง ถ้อยทีถ้อย อาศัยกัน ให้สิ่งของ แลกเปลี่ยนหรือ ตอบแทนซึ่งกันและกัน เนื้อหาที่เกี่ยวกับ กฎหมาย ก็มีนะ ดูหน้าต่อไป ค่ะ 

6 น้องอย่าเพิ่งหลับนะ เนื้อหาที่ เกี่ยวกับกฎหมาย มีคำว่า บ้านเมืองมีขื่อมีแป และเจ้าถ้อย หมอความ บ้านเมืองมีขื่อมี แป หมายถึง บ้านเมืองหรือประเทศ ย่อมมีกฎหมาย คุ้มครอง ส่วนคำว่า เจ้าถ้อยหมอ ความ หมายถึง ผู้ที่มักใช้ โวหารพลิกแพลงไปในทาง กฎหมาย

7 สำนวนที่เกี่ยวกับ อาหาร มีคำว่า ขนมผสมน้ำยา และคำว่า หุงข้าวประชดหมา พี่นิดขา พูดถึงอาหารน้องหิว ข้าวแล้วล่ะค่ะ เดี๋ยวก่อน ! ขนมผสมน้ำยา หมายถึง พอดีกัน จะว่าข้าง ไหนดีกว่ากันไม่ได้

8 ทำไม ! ต้องหุง ข้าวประชดหมา ด้วยล่ะคะ ไม่เห็น เข้าใจเลยค่ะ ก็เป็นสำนวนนี่จ้ะ คำ ว่าหุงข้าวประชดหมานี่นะ หมายความว่า ทำประชด หรือแดกดัน ซึ่งรังแต่จะ เสียประโยชน์ มักพูดเข้าคู่ กับ ปิ้งปลาประชดแมว เป็น “ หุงข้าวประชดหมา ปิ้ง ปลาประชดแมว ”

9 ต่อไป เป็นสำนวนเกี่ยวกับ ศาสนา มีคำว่า ชายสามโบสถ์ และ วันพระไม่มีหนเดียว ชายสามโบสถ์ หมายถึง ผู้ที่ บวชแล้ว สึกถึง สามหน ใช้พูด เป็นเชิงตำหนิว่า เป็นคนที่ไม่น่า คบ วันพระไม่มีหน เดียว หมายถึง วันหน้ายังมี โอกาสอีก คำพูดนี้ใช้พูด เป็นเชิงอาฆาต

10 เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น กินน้ำพริกถ้วยเดียว กินเหมือนหมู อยู่เหมือนหมา กินน้ำพริก ถ้วยเดียว จำเจอยู่กับเมียคนเดียว กินเหมือนหมู อยู่ เหมือนหมา เละเทะ ไม่มีระเบียบ

11 สำนวนเกี่ยวกับงานในไร่ นา มี วัวหายล้อมคอก และ ทำนาบนหลังคน วัวหายล้อมคอก คือ ของหายแล้วจึงคิดป้องกัน เรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไข ส่วนคำว่า ทำนาบนหลังคน หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น

12 เนื้อหาของสำนวน คำพังเพย และภาษิตที่ยกมานี้ เป็นเพียงส่วน หนึ่งเท่านั้น ยังมีคำคมที่ใช้มา ตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งมีเนื้อหา แตกต่างไปจากนี้อีกเป็นจำนวน มาก แต่ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นสิ่ง ที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์มาก เวลาพูด ออกมาแล้วเข้าใจได้ง่ายและ เข้าใจกันโดยทั่วไป จึงคงอยู่ได้ ในภาษา และถ่ายทอดต่อกันมา จนถึงปัจจุบัน

13 เป็นไงจ๊ะ วันนี้พอ ก่อนนะ พรุ่งนี้เรามา ห้องสมุดอีกนะจ๊ะ จ้ะ ! พรุ่งนี้เรามาค้นหา เกี่ยวกับสำนวน คำ พังเพย และภาษิตของ ภาคต่าง ๆ กันนะจ้ะ น้องขอมา ด้วยนะคะ

14 พบกันอีก ชั่วโมงหน้านะคะ


ดาวน์โหลด ppt ตอน ที่ ๒ สำน วน คำ พังเพ ย สุภาษิ ต ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google