งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย มาตรฐานการ เรียนรู้ เกม ความรู้ พยัญชนะ ท้ายพยางค์ แบบทดสอบ หลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย มาตรฐานการ เรียนรู้ เกม ความรู้ พยัญชนะ ท้ายพยางค์ แบบทดสอบ หลังเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย มาตรฐานการ เรียนรู้ เกม ความรู้ พยัญชนะ ท้ายพยางค์ แบบทดสอบ หลังเรียน

3 กติกา

4 กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร ไปกันเลย เริ่มเล่น

5 ก. นาค ง. อสุรี ข. วิทยา ค. อบรม

6 ข. กุ้งเต้น ง. มุ่งมั่น ก. อ่อนหวาน ค. มองมด ๒. ข้อใดออกเสียงพยางค์ ท้ายเหมือน “ เก่งกาจ ” ?

7 ก. ข้ามขอบฟ้า ค. ฉันท่องจำ ข. เห็นเธอข้ามคลอง ง. หนักนิดเบาหน่อย

8 ก. ปองพลอ่านหนังสือเร็วมาก ข. เนติพงษ์สวมรองเท้าใหม่ ค. นวลพรรณได้รับรางวัลเรียนดี ง. นวลน้องร้องเพลงเก่ง

9 ๕. ข้อใดที่มีพยัญชนะท้าย พยางค์เดียวกับข้อความนี้ “ ฉันออกกำลังกาย ” ก. เดินสายขายตั๋ว ข. ทำท่าเอียงอาย ค. ความหวังมลาย ง. เพื่อนบอกนายนั่ง

10 ก. เธออ่านหนังสือเร็วมาก ง. รักพงษ์นงนาง ค. นวลขวัญหมั่นเรียน ข. เนติพงษ์สวมรอง

11 ก. ป้องอ่านหนังสือเร็ว ง. น้องพงษ์ร้องเพลงเก่ง ค. นวลพรรณได้รับรางวัลเรียนดี ข. ก้องและป้องสองพี่น้อง

12 ๘. ข้อใดสัมพันธ์กันกับ ข้อความนี้ “ ฉันหิวมาก ” ก. ฉันเกาหัว ข. ฉันผิวปาก ค. ฉันแปลกใจง. ฉันยากจน

13 ๙. ข้อใดเป็น “ แม่ กก ” ทั้งหมด ก. เสียงดัง กรุ๋งกริ๋ง ข. เมฆหมอก นอกโลก ค. ยักยอก เงินตรา ง. นกน้อยบิน สูง

14 ๑๐. ข้อใดมี “ แม่กด ” ทั้งหมด ก. มดคือสัตว์ ข. สาธิตรักน้อย ค. ชาติศาสน์กษัตริย์ ง. ฉันนัดคนรัก

15 ก. พระคุณและบุญญา ข. นวลพรรณวรรณศิลป์ ค. จากกุศลผลบุญ ง. นพอนันท์พัลลภ

16 ก. ปรับปล่อยลอยลับ ข. สมภพนพคุณ ค. พับเพียบเรียบร้อย ง. นพนอบลอบรับ

17 ก. มดเอ๋ยเคยรำเค็ญ ข. น้อยคุยยุ้ยเฉยเมย ค. ประกายหมายมั่น ง. ขายปลายข้าว

18 ก. วอนเวียนวน ข. วุ่นวายวกวน ค. วาวแววแว่ว ง. ว่องไววู่วาม

19 ก. อบอุ่นสุนทรี ข. สาธิตปรบมือ ค. นับสิบหยิบของ ง. ฉันกับมานพ

20 ก. สมรู้ร่วมคิด ข. กล้อมแกล้ม ค. มีดคมกริบ ง. อ๋อมแอ๋มกับเพื่อน

21 ก. โชคลาภ ข. ยีราฟ ค. เดินตุบตับ ง. ภาพพับนับสิบ

22 ก. ลิงก๋องหางต่องแต่ง ข. ฟ้าสางนางไม้ ค. ครบเครื่องเรื่องราว ง. ลางเนื้อชอบลางยา

23 ก. ปราดเปรื่อง ข. ราดหน้า ค. บัณฑิตมิตรแท้ ง. เจ็บปวดดรวดร้าว

24 ก. กาลเวลา ข. ศาลยุติธรรม ค. ปลาวาฬ ง. การรักษาศีล

25 ดูเฉลยดี ไหมคะ

26 เฉลย ๑. ก ๒. ค ๓. ข ๔. ค ๕ ง ๖. ค ๗. ง ๘. ข ๙. ข ๑๐. ค ๑๑. ข ๑๒. ง ๑๓. ข ๑๔. ค ๑๕. ง ๑๖. ข ๑๗. ง ๑๘. ก ๑๙. ค ๒๐. ง คุณเป็นคนเก่ง ม๊าก.... มาก..... ค่ะ คุณหยุดได้แล้วค่ะ

27 คุณได้หยุด เดี๋ยวนี้ค่ะ

28 สวัสดีค่ะ คนเก่ง พบกันที่เกม ใหม่นะคะ

29


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย มาตรฐานการ เรียนรู้ เกม ความรู้ พยัญชนะ ท้ายพยางค์ แบบทดสอบ หลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google