งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผงวงจรหลักและการรับส่ง ข้อมูล (BUS) ง 31101 เทคโนโลยีสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผงวงจรหลักและการรับส่ง ข้อมูล (BUS) ง 31101 เทคโนโลยีสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผงวงจรหลักและการรับส่ง ข้อมูล (BUS) ง 31101 เทคโนโลยีสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

2 วันนี้เราจะเรียนอะไร ?  1. แผงวงจรหลัก  2. การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ

3 จุดประสงค์  อธิบายการทำงานของระบบบัสพื้นฐานได้  อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบบัสได้  นำความรู้และประโยชน์เรื่องบัสไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4 แผงวงจรหลัก

5 การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วย ต่างๆ

6

7 สายส่งข้อมูล สายแพ IDE

8 สายส่งข้อมูล สาย Sata

9

10 การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วย ต่างๆ  BUS หมายถึง ช่องทางการ ติดต่อสื่อสารขนถ่ายข้อมูลจาก หน่วยประมวลผลกลางไปยัง อุปกรณ์อื่นๆ เช่น หน่วยความจำ หลัก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ บัส เปรียบเสมือนช่องทางจราจรที่ยิ่งมี มากก็ยิ่งระบายได้มากและหมดเร็ว ซึ่งหน่วยประมวลผลกลางจะมีบัส ต่างๆ ดังนี้

11 โครงสร้างของบัส

12

13 การทำงานของระบบบัสพื้นฐาน  1. บัสรองรับข้อมูล / บัส ตำแหน่ง / บัสที่อยู่ (ADDRESS BUS) คือ บัสที่ตัวซีพียู เลือกว่า จะส่งข้อมูลหรือรับข้อมูลจาก อุปกรณ์ไหนไปที่ใด โดยจะส่ง สัญญาณออกมาทาง Address bus โดยจะทำการกำหนด ตำแหน่งหน่วยความจำบน Address bus ที่เรียกว่า หมายเลข Address

14 การทำงานของระบบบัสพื้นฐาน  2. บัสข้อมูล (Data bus) เป็นบัส ที่หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ใช้ เป็นเส้นทางผ่านและควบคุมการ ส่งถ่ายข้อมูลจากหน่วยประมวลผล กลางไปยังอุปกรณ์ภายนอก หรือ รับข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกเข้า มาทำการประมวลผลที่หน่วย ประมวลผลกลาง โดยการส่งข้อมูล จะส่งไปยังตำแหน่งที่ระบุโดย Address Bus

15 การทำงานของระบบบัสพื้นฐาน  3. บัสควบคุม (CONTROL BUS) เป็นบัสที่รับสัญญาณการ ควบคุมจากตัวซีพียู เพื่อบังคับ ว่าจะอ่านข้อมูลเข้ามา หรือจะ ส่งข้อมูลออกไป จากตัวซีพียู โดยระบบภายนอกจะตอบรับต่อ สัญญาณควบคุมนั้น

16 ระบบ BUS  ระบบ BUS ทางกายภาพ คือสาย ทองแดงที่วางตัวอยู่บนแผงวงจรของ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ ต่างๆ ความกว้างของระบบบัส จะนับขนาด ข้อมูลที่วิ่งอยู่โดยจะมีหน่วยเป็น บิต (BIT) บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ บัสจะมีความ กว้างหลายขนาด ขึ้นอยู่กับรุ่นของ เครื่องพีซี เช่น บัสขนาด 8 บิต 16 บิต และ 32 บิต โดยปัจจุบันจะกว้าง 16 บิต บัสยิ่งกว้างจะทำให้การส่งถ่ายข้อมูลจะทำ ได้ครั้งละมากๆ จะมีผลทำให้คอมพิวเตอร์ เครื่องนั้นทำงานได้เร็วตามไปด้วย

17 สถาปัตยกรรมของระบบบัส

18 1. ระบบบัสแบบ พีซีไอ (PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNECT : PCI)  ระบบบัสแบบนี้ มีชิปเซตเป็นตัวควบคุม โดยเฉพาะ ทำให้มีความเร็วในการติดต่อ กับอุปกรณ์ต่างๆได้สูงขึ้น เป็นบัสแบบ 32 บิต จึงมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลเท่ากับ 133 MB/ วินาที ซึ่งระบบบัสนี้จะใช้ เชื่อมต่อกับสล็อต PCI ซึ่งเป็นช่องใส่ อุปกรณ์ ได้แก่ การ์ดเสียง โมเด็ม และ การ์ดแลน

19 ระบบบัสแบบ PCI

20 ตัวอย่าง การ์ดเสียง

21 ตัวอย่าง การ์ดแลน

22 ตัวอย่าง โมเด็ม

23 2. ระบบบัสแบบเอพีจี (Accelerated Graphic Port: AGP)  เป็นระบบบัสความเร็วสูง พัฒนานำมาใช้กับการ์ด แสดงผล เพื่อรองรับงานสื่อประสม ซึ่งบัสชนิดนี้จะ เชื่อมต่ออยู่กับสล็อต APG สำหรับการ์ดแสดงผล โดยเฉพาะ

24 การ์ดจอ

25 3. ระบบบัสแบบพีซีไอเอกเพรส (Peripheral Component Interconnect Express : PCI Express)  เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความเร็ว ในการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้น และระบบบัสแบบ PCI และ AGP ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการ อย่างเต็มที่ เนื่องจาก PCI มีความเร็วที่ต่ำไป ส่วน AGP ใช้ได้กับสล็อตการ์ดแสดงผลเพียงอย่างเดียว และมีได้ 1 สล็อตเท่านั้นจึงได้มีการพัฒนาระบบบัส แบบใหม่ คือ PCI Express ขึ้นมา ซึ้งเป็นบัสที่มี ความเร็วสูงและมีอัตรารับ - ส่งข้อมูลสูง

26

27 Assignment ^.^  จงบอกการทำงานของระบบบัส พื้นฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง และ นักเรียนจะนำความรู้เรื่องบัสไปใช้ ประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง  ส่งงานที่ e-mail : pto.om01@hotmail.com  ตั้งชื่อเรื่องว่า work02_412 ตาม ด้วยเลขที่ และ


ดาวน์โหลด ppt แผงวงจรหลักและการรับส่ง ข้อมูล (BUS) ง 31101 เทคโนโลยีสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google