งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com LOGO การติดต่อสื่อสารผ่าน อินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com LOGO การติดต่อสื่อสารผ่าน อินเตอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com LOGO การติดต่อสื่อสารผ่าน อินเตอร์เน็ต

2 จุดประสงค์ 1. อธิบายความหมายของการติดต่อสื่อสาร ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 2. ยกตัวอย่างผู้ให้บริการอีเมลต่างๆได้ 3. สามารถรับ - ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E- mail) ได้ 4. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต ได้ 5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย

3  รู้จักกับ อีเมลแอดเดรส  อีเมลแอดเดรส คือ ตำแหน่งที่อยู่ของ ตู้รับจดหมายของผู้รับและผู้ส่ง โดย อีเมลแอดเดรสประกอบด้วย 4 ส่วนที่ สำคัญ ดังนี้ ice_edu53@hotmail.com การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 1 4 3 1. ice_edu53 คือ ชื่อของคุณ สามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ ได้ 2. เครื่องหมาย "@" สำหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ domain name 3. ชื่อโดเมนเนม คือ ที่อยู่ของเว็บไซต์หรือปผู้ให้บริการ อีเมลที่เราใช้งาน 4. ประเภทของโดเมนเนม เพื่อบอกว่าเป็นองค์กร ประเภทใดและประเทศไหน ซึ่งมีหลาย ประภท เช่น 2

4 ประเภทของโดเมนเนม

5 ประเภทของ e-mail  Web Base Mail เช่น อีเมล์ของ hotmail.com, chaiyo.com หรือ email.in.th ซึ่งหากต้องการใช้งานอีเมล์ เหล่านี้ จะต้องใช้งานโดยผ่านทางหน้าเว็บ เพจเท่านั้น ข้อดีคือ สามารถไปใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ไหนเปิดอ่านอีเมล์นั้นก็ได้ โดยการเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นั้น ไม่ต้อง ทำการตั้งค่าต่าง ๆ ให้ยุ่งยาก แต่อาจจะ ช้าและเสียเวลานาน ในการอ่านหรือรับส่ง อีเมล์ ข้อดีของบริการอีเมล์แบบ Web Base Mail คือ ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม ต่าง ๆ ในการอ่านหรือรับส่งอีเมล์ ทำให้ไม่ เปลืองพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์

6 ประเภทของ e-mail  POP Mail เช่น yahoo.com จะมีบริการ การอ่านอีเมล์แบบ POP Mail ได้ด้วย ซึ่ง โดยส่วนมากก็มักจะใช้งานในลักษณะของ เว็บเมล์ได้ด้วย หากเราเลือกใช้งานอีเมล์ที่ มีบริการ POP Mail ก็จะทำให้สามารถตั้ง โปรแกรมสำหรับ รับ - ส่งอีเมล์ทั่ว ๆ ไปเช่น Outlook ให้ทำการอ่านอีเมล์แบบนี้ได้ และจะเป็นการสะดวกมากกว่าการใช้งาน แบบ Web Base Mail มากครับ แต่ก็ต้อง ทำการตั้งค่าต่าง ๆ ของโปรแกรมที่ใช้รับ - ส่งอีเมล์ก่อน จึงจะใช้งานได้ โดยที่เมื่อทำ การต่อหรือเปิดโปรแกรม สำหรับการอ่าน อีเมล์ โปรแกรมจะต้องทำการ ดาวน์โหลด อีเมล์ทั้งหมดมาเก็บไว้ใน ฮาร์ดดิสก์ ของ เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน ทำให้เปลืองพื้นที่ ของฮาร์ดดิสก์ไปบางส่วน แต่ว่าการอ่าน จะสามารถทำได้รวดเร็วและสะดวกกว่า การใช้ Web Base Mail

7 กระบวนการทำงานของ e-mail

8 กระบวนการทำงานของอีเมล์  แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. การส่งอีเมล์ การส่งอีเมล์นั้นเราจะต้อง เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าไปใช้ งานเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถส่งอีเมล์ได้ โดยโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งอีเมล์เรียกว่า SMTP(Simple ail Transfer Protocol) 2. การเดินทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเรา เขียนหรือพิมพ์อีเมล์เสร็จแล้ว คอมพิวเตอร์จะส่งอีเมล์ไปให้ SMTP เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ก็จะตรวจสอบชื่อ - ที่ อยู่ของผู้รับ แล้วจัดส่งอีเมล์ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับ อีเมล์จะรออยู่ที่เมล์ เซิร์ฟเวอร์จนกระทั่ง ผู้รับมารับไป

9 กระบวนการทำงานของอีเมล์ 3. ผู้รับปลายทาง ผู้รับปลายทางจะมีชื่อ - ที่ อยู่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถขอรับบริการ ขอที่อยู่ได้ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP ทุกแห่ง อีเมล์จะอยู่ที่เมล์บ็อกซ์ตาม จำนวนวัน เวลาที่ได้รับ รอจนกว่าผู้รับ เรียกอีเมล์ไปอ่านและลบออก อีเมล์จึงจะ หายไป เราสามารถพิมพ์อีเมล์ไปบน กระดาษทางเครื่องพิมพ์ หรือเก็บอีเมล์ไว้ บนฮาร์ดดิสก์ไว้อ่านทีหลังได้

10 www.themegallery.com LOGO


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com LOGO การติดต่อสื่อสารผ่าน อินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google