งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

2 จุดประสงค์ 1. อธิบายความหมายของการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 2. ยกตัวอย่างผู้ให้บริการอีเมลต่างๆได้ 3. สามารถรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์( )ได้ 4. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้ 5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

3 การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
รู้จักกับ อีเมลแอดเดรส อีเมลแอดเดรส คือ ตำแหน่งที่อยู่ของตู้รับจดหมายของผู้รับและผู้ส่ง โดย อีเมลแอดเดรสประกอบด้วย 4 ส่วนที่สำคัญ ดังนี้ 1 2 3 4 1. ice_edu53 คือ ชื่อของคุณ สามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ 2. เครื่องหมาย สำหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ domain name 3. ชื่อโดเมนเนม คือ ที่อยู่ของเว็บไซต์หรือปผู้ให้บริการอีเมลที่เราใช้งาน 4. ประเภทของโดเมนเนม เพื่อบอกว่าเป็นองค์กรประเภทใดและประเทศไหน ซึ่งมีหลาย ประภท เช่น

4 รหัสบอกประเภทขององค์กร
ประเภทของโดเมนเนม รหัสบอกประเภทขององค์กร ความหมาย .com (commercial) บริการด้านการค้า .edu (education) สถานศึกษา .org (organization) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร .gov (government) หน่วยงานรัฐบาล .net (network) หน่วยงานบริการเครือข่าย รหัสประเทศ .ca (Canada) ประเทศแคนาดา .au (Australia) ประเทศออสเตรเลีย .jp (Japan) ประเทศญี่ปุ่น .uk (United Kingdom) ประเทศอังกฤษ .th (Thailand) ประเทศไทย

5 ประเภทของ Web Base Mail เช่น อีเมล์ของ hotmail.com, chaiyo.com หรือ .in.th ซึ่งหากต้องการใช้งานอีเมล์เหล่านี้ จะต้องใช้งานโดยผ่านทางหน้าเว็บเพจเท่านั้น ข้อดีคือ สามารถไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไหนเปิดอ่านอีเมล์นั้นก็ได้ โดยการเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นั้น ไม่ต้องทำการตั้งค่าต่าง ๆ ให้ยุ่งยาก แต่อาจจะช้าและเสียเวลานาน ในการอ่านหรือรับส่งอีเมล์ ข้อดีของบริการอีเมล์แบบ Web Base Mail คือ ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการอ่านหรือรับส่งอีเมล์ ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์

6 ประเภทของ POP Mail เช่น yahoo.com จะมีบริการการอ่านอีเมล์แบบ POP Mail ได้ด้วย ซึ่งโดยส่วนมากก็มักจะใช้งานในลักษณะของ เว็บเมล์ได้ด้วย หากเราเลือกใช้งานอีเมล์ที่มีบริการ POP Mail ก็จะทำให้สามารถตั้งโปรแกรมสำหรับ รับ-ส่งอีเมล์ทั่ว ๆ ไปเช่น Outlook ให้ทำการอ่านอีเมล์แบบนี้ได้ และจะเป็นการสะดวกมากกว่าการใช้งานแบบ Web Base Mail มากครับ แต่ก็ต้องทำการตั้งค่าต่าง ๆ ของโปรแกรมที่ใช้รับ-ส่งอีเมล์ก่อน จึงจะใช้งานได้ โดยที่เมื่อทำการต่อหรือเปิดโปรแกรม สำหรับการอ่านอีเมล์ โปรแกรมจะต้องทำการ ดาวน์โหลด อีเมล์ทั้งหมดมาเก็บไว้ใน ฮาร์ดดิสก์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน ทำให้เปลืองพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ไปบางส่วน แต่ว่าการอ่าน จะสามารถทำได้รวดเร็วและสะดวกกว่าการใช้ Web Base Mail

7 กระบวนการทำงานของ e-mail

8 กระบวนการทำงานของอีเมล์
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.  การส่งอีเมล์ การส่งอีเมล์นั้นเราจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าไปใช้งานเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถส่งอีเมล์ได้ โดยโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งอีเมล์เรียกว่า SMTP(Simple ail Transfer Protocol)            2.  การเดินทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเราเขียนหรือพิมพ์อีเมล์เสร็จแล้ว คอมพิวเตอร์จะส่งอีเมล์ไปให้ SMTP เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ก็จะตรวจสอบชื่อ-ที่อยู่ของผู้รับ แล้วจัดส่งอีเมล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับ อีเมล์จะรออยู่ที่เมล์เซิร์ฟเวอร์จนกระทั่ง ผู้รับมารับไป

9 กระบวนการทำงานของอีเมล์
3. ผู้รับปลายทาง ผู้รับปลายทางจะมีชื่อ-ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถขอรับบริการขอที่อยู่ได้ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP ทุกแห่ง อีเมล์จะอยู่ที่เมล์บ็อกซ์ตามจำนวนวัน เวลาที่ได้รับ รอจนกว่าผู้รับเรียกอีเมล์ไปอ่านและลบออก อีเมล์จึงจะหายไป เราสามารถพิมพ์อีเมล์ไปบนกระดาษทางเครื่องพิมพ์ หรือเก็บอีเมล์ไว้บนฮาร์ดดิสก์ไว้อ่านทีหลังได้

10 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google