งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project ภาคเรียน 1/48 จัดทำตลอดภาคเรียน บูรณาการเพียง 3 รายวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project ภาคเรียน 1/48 จัดทำตลอดภาคเรียน บูรณาการเพียง 3 รายวิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project ภาคเรียน 1/48 จัดทำตลอดภาคเรียน บูรณาการเพียง 3 รายวิชา THEME “SMEs”

2 อะไรคือ “SMEs” “SMEs” ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปล เป็นภาษาไทยว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" ในปัจจุบันมีบทบาทแสดงความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาแต่อดีต เพราะเป็นกิจการที่สร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ทั้งในแง่ของการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ในบทบาทที่หลากหลาย คือ เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ

3  ความสำคัญของ “SMEs” ช่วยการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม
สร้างเงินตราต่างประเทศ ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน และสร้างเสริมประสบการณ์ ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ

4 เงินทุนที่ใช้สำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม
ขนาดกลาง ขนาดย่อม * กิจการการผลิต ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท * กิจการบริการ ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท * กิจการการค้า * ค้าส่ง ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท * ค้าปลีก ไม่เกิน 60 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ล้านบาท

5 จำนวนการจ้างงานสำหรับกิจการแต่ละประเภท
ขนาดกลาง ขนาดย่อม * กิจการการผลิต ไม่เกิน 200 คน ไม่เกิน 50 คน * กิจการบริการ ไม่เกิน คน ไม่เกิน 50 คน * กิจการการค้า * ค้าส่ง ไม่เกิน คน ไม่เกิน คน * ค้าปลีก ไม่เกิน คน ไม่เกิน คน

6 ธุรกิจ “SMEs” ต่าง ๆ ธุรกิจเสริมสวยสุนัข
ที่พักแรมแบบประหยัด (Guest Houses) ธุรกิจนวดแผนไทย ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ต ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ ธุรกิจซักอบรีด ธุรกิจรับจัดดอกไม้สด ธุรกิจเดย์สปา

7 เว็บไซด์เกี่ยวกับ “SMEs”

8 ตัวอย่างกิจการ “SMEs”
1. การผลิต - ภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) - ภาคอุตสาหกรรม(Manufacturing) - เหมืองแร่(Mining)

9 2. กิจการค้า - การค้าปลีก (Retail) - การค้าส่ง (Wholesale)

10 3. กิจการบริการ บริษัททัวร์ ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ ร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ตคาร์เฟ่ ร้านเสริมสวย ฯลฯ

11 แผนธุรกิจ (Business Plan)
ประวัติโดยย่อของกิจการ การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ แผนการตลาด แผนการจัดการและกำลังคน แผนการผลิตปฏิบัติการ แผนการเงิน แผนการดำเนินงาน และแผนฉุกเฉิน *** ตัวอย่างแผนธุรกิจค้นคว้าได้ใน


ดาวน์โหลด ppt Project ภาคเรียน 1/48 จัดทำตลอดภาคเรียน บูรณาการเพียง 3 รายวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google