งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Project ภาค เรียน 1/48  จัดทำตลอดภาค เรียน  บูรณาการเพียง 3 รายวิชา  THEME “SMEs”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Project ภาค เรียน 1/48  จัดทำตลอดภาค เรียน  บูรณาการเพียง 3 รายวิชา  THEME “SMEs”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  Project ภาค เรียน 1/48  จัดทำตลอดภาค เรียน  บูรณาการเพียง 3 รายวิชา  THEME “SMEs”

2 อะไรคือ “SMEs” “SMEs” ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า " วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม " ในปัจจุบันมีบทบาทแสดงความสำคัญต่อระบบ เศรษฐกิจและสังคมไทยมาแต่อดีต เพราะเป็นกิจการที่ สร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ทั้งในแง่ ของการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ใน บทบาทที่หลากหลาย คือ เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย สินค้าและผู้ให้บริการ

3  ความสำคัญ ของ “SMEs”  ความสำคัญ ของ “SMEs” ช่วยการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเงินตราต่างประเทศ ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิต เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน และสร้างเสริม ประสบการณ์ ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาค การผลิตอื่น ๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ

4 เงินทุนที่ใช้สำหรับธุรกิจขนาด กลางและย่อม ขนาดกลางขนาด ย่อม * กิจการการผลิต ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท * กิจการบริการ ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท * กิจการการค้า * ค้าส่ง ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท * ค้าปลีก ไม่เกิน 60 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ล้านบาท

5 จำนวนการจ้างงานสำหรับกิจการ แต่ละประเภท ขนาดกลางขนาด ย่อม * กิจการการผลิต ไม่เกิน 200 คน ไม่เกิน 50 คน * กิจการบริการ ไม่เกิน 200 คน ไม่เกิน 50 คน * กิจการการค้า * ค้าส่ง ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 25 คน * ค้าปลีก ไม่เกิน 30 คน ไม่เกิน 15 คน

6 ธุรกิจ “SMEs” ต่าง ๆ ธุรกิจเสริมสวยสุนัข ที่พักแรมแบบประหยัด (Guest Houses) ธุรกิจนวดแผนไทย ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ต ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ ธุรกิจซักอบรีด ธุรกิจรับจัดดอกไม้สด ธุรกิจเดย์สปา

7 เว็บไซด์เกี่ยวกับ “SMEs” http://www.smethai.go.th http://www.sme.go.th http://www.ismed.or.th http://www.otopweb.com http://www.thaitambon.com http://www.depthai.go.th/th/newDep/1pr oducts.asp http://www.tisi.go.th/otop/otop.thml http://www.sme.go.th/websme/otop/defa ult.asp

8 ตัวอย่างกิจการ “SMEs” 1. การผลิต - ภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) - ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) - เหมืองแร่ (Mining)

9 2. กิจการค้า - การค้าปลีก (Retail) - การค้าส่ง (Wholesale)

10 3. กิจการบริการ บริษัททัวร์ ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ ร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ตคาร์เฟ่ ร้านเสริมสวย ฯลฯ

11 แผนธุรกิจ (Business Plan) ประวัติโดยย่อของกิจการ การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ แผนการตลาด แผนการจัดการและกำลังคน แผนการผลิตปฏิบัติการ แผนการเงิน แผนการดำเนินงาน และแผนฉุกเฉิน *** ตัวอย่างแผนธุรกิจค้นคว้าได้ใน www.ismed.or.th***


ดาวน์โหลด ppt  Project ภาค เรียน 1/48  จัดทำตลอดภาค เรียน  บูรณาการเพียง 3 รายวิชา  THEME “SMEs”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google