งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.อุดรธานี
การดำเนินงานกลุ่มผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนนโยบาย ลดโรค เพิ่มสุข สาธารณสุขร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.อุดรธานี

2 ทางลาด รพ.บ้านผือ ปรับปรุงโครงสร้าง
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ ป้ายประชาสัมพันธ์ ทางลาด รพ.บ้านผือ

3 ทางลาดรพ.ศรีธาตุ

4 ที่นั่งพักสำหรับผู้สูงอายุ(เบาหวาน)นั่งรับประทานอาหาร
สมาธิบำบัด / ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

5 ห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.ศรีธาตุ

6 ป้ายประชาสัมพันธ์คลินิกผู้สูงอายุ และ70ปีไม่มีคิว
รพ.ไชยวาน รพ.กุมภวาปี รพ.บ้านผือ

7 ป้ายประชาสัมพันธ์ " เกิน 70 ปีไม่ต้องรอคิว ทำบัตรเข้าตรวจทันที "
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

8 ที่จอดรถ

9 บริการ 70ปีไม่มีคิว จุดยื่นบัตรตรวจโรค
ทุกจุดในรพ.(ห้องบัตร ห้องตรวจ ห้องยา) ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 จุดยื่นบัตรตรวจโรค

10 ขั้นตอนการทำบัตรและ บัตรทางด่วนผู้สูงอายุ

11 รพ.บ้านผือ คลินิกผู้สูงอายุ จุดซักประวัติ บัตรผู้สูงอายุ70 ปี

12 ขั้นตอนการตรวจคัดกรองและซักประวัติ คลินิกผู้สูงอายุ รพ.กุมภวาปี

13 ขั้นตอนการตรวจคัดกรองและซักประวัติ คลินิกผู้สูงอายุ รพ.ไชยวาน

14 แผนผังการให้บริการ “ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปไม่มีคิว” งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านผือ
 จุดบริการโต๊ะคัดกรอง - ดูแลซักประวัติ วัด V/S ในกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยื่นบัตร ในตะกร้าสีเขียวเป็นกลุ่มแรก - แล้วแนะนำผู้ป่วยไปยื่นบัตรที่ตะกร้าสีเขียว ที่จุดบริการโต๊ะ 1  ประชาสัมพันธ์ - คัดกรองผู้ป่วยสูงอายุ 70 ปีขึ้นไป - แจกบัตรที่มีคำว่า “ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ไม่มีคิว” (บัตรสีเขียว) - แนะนำไปยื่นบัตรในตะกร้าสีเขียว ที่จุดบริการโต๊ะคัดกรอง  จุดบริการห้องบัตร - ห้องบัตรคัดแยกบัตรประจำตัวผู้ป่วยที่แนบบัตร “ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปไม่มีคิว” ไปทำบัตรจากจุดบริการคัดกรอง - คัดแยกในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปทำบัตรตรวจโรค เป็นกลุ่มแรก - ทำบัตรตรวจโรคและปั๊มตรายาง “ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปไม่มีคิว” ลงบนใบนำทาง และแยกนำส่งไปจุดบริการโต๊ะ 1  จุดบริการโต๊ะ 1 - รับบัตรตรวจโรค แยกบัตรกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ลงบันทึกข้อมูลในระบบ Hosxp. ทันทีเมื่อรับบัตรตรวจโรคแล้ว - คัดแยกบัตรผู้ป่วยกลุ่มที่ส่งต่อไปรอตรวจกับแพทย์ ที่จุดบริการโต๊ะ 2  จุดบริการห้องยาเบอร์ 6 - ห้องยาคัดแยกใบนำทางที่มีปั๊มตรายาง “ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ไม่มีคิว” ให้บริการ จัด-จ่ายยา ในกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มแรก จนกระทั่งรับยากลับบ้าน  จุดบริการโต๊ะ 2 - จัดช่องทางด่วนให้บริการเข้าตรวจเป็นกลุ่มแรก โดยจัดห้องตรวจ3 เป็นห้องให้บริการในกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป - หลังตรวจเสร็จ แยกใบนำทางให้ผู้ป่วยไปรับยา ที่จุดบริการ ห้องยาเบอร์ 6

15 ในชุมชน 2.1 สำรวจ คัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
แบบประเมินกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน(ADL) ประเมินภาวะซึมเศร้าและประเมินภาวะสมองเสื่อม จำแนกกลุ่มตามศักยภาพ กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ซึมเศร้าและแยกตัว ลงทะเบียน ติดตามเยี่ยมให้การดูแลต่อเนื่อง

16 2. 2 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ รพสต
2.2 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ รพสต.และแพทย์รพช/รพท ที่ดูแลเครือข่าย แก่ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลติดต่อในกรณีเร่งด่วนหรือขอคำปรึกษา 2.3 ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ(Home Heath Care) เพื่อติดตามและให้การดูแลต่อเนื่อง 2.4 บริการ 1669 นำส่งโรงพยาบาล มีการประสานรับ-ส่งผู้ป่วยผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google