งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mind map Mind map แนวคิดนี้ได้เริ่ม จาก ลีโอนาร์โด ดาวินชี ต่อมา ในปี พ. ศ 2517 โทนี บูซาน จึง เสนอเทคนิคการจดบันทึกแบบ ใหม่ที่ใช้ความสามารถของสมอง ทั้งสองซีกร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mind map Mind map แนวคิดนี้ได้เริ่ม จาก ลีโอนาร์โด ดาวินชี ต่อมา ในปี พ. ศ 2517 โทนี บูซาน จึง เสนอเทคนิคการจดบันทึกแบบ ใหม่ที่ใช้ความสามารถของสมอง ทั้งสองซีกร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Mind map Mind map แนวคิดนี้ได้เริ่ม จาก ลีโอนาร์โด ดาวินชี ต่อมา ในปี พ. ศ 2517 โทนี บูซาน จึง เสนอเทคนิคการจดบันทึกแบบ ใหม่ที่ใช้ความสามารถของสมอง ทั้งสองซีกร่วมกัน เรียกว่า Mind mapping

3 Mind map มีหลักสำคัญคือ การใช้ภาพ สัญลักษณ์ร่วมกันใน การจดบันทึก โดยภาพจะช่วยให้ หน้ากระดาษดูสนุก น่าสนใจ ส่วนสีสันนั้นทำให้สะดุดตาและจำ ง่ายขึ้น การคิดเป็นภาพและสี แสดงว่าเราเริ่มใช้สมองซีกขวา เข้ามาช่วยซีกซ้ายทำงานแล้วเรา จะต้องฝึกคิดเป็นสัญลักษณ์ เช่น ความสุข เลียนแบบศักยภาพสมอง … จำลองเป็น mind map

4 กฎของ Mind map - เริ่มเขียนแก่นแกนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ เพราะ จุดเด่นที่ต้องตาโดนใจในหน้ากระดาษ จะ อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ โดยให้มีขนาดพอเหมาะ กับหน้ากระดาษ - แก่นแกนที่ไร้กรอบจะ ดูเด่น เจริญตาและจำ ง่ายนอกจากนั้น เวลาแตกกิ่งแก้วก็จะสามารถเกาะ เกี่ยวกับแก่นแกนได้อย่างกลมกลืน ไม่มีกล่องหรือ กรอบมากั้นทำให้ความคิดไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นถ้าเขียนเรื่องราวที่มีขอบเขตอยู่แล้ว เช่น เขตจังหวัด ป้ายประกาศ ประเทศ เหล่านี้สามารถ ล้อมกรอบได้ - นำประเด็นหลักของเรื่องมาแตกกิ่งแก้วหรือ ประเด็นที่สำคัญออกไปรอบแก่นแกน โดยจะเริ่ม ตรงไหนก่อนก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักเริ่มจากมุมบน ค่อนไปทางซ้ายตามเข็มนาฬิกา เวลาแตกกิ่งดูให้ สมดุลอย่าให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง กิ่งแก้วที่ดี ควรเป็นคำที่สะท้อนความคิดหรือข้อมูลได้อย่าง ชัดเจน ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัว CAPITAL

5 กฎของ Mind map ( ต่อ ) - เหตุที่ต้องให้กิ่งแก้วต่อตรงออกมาจากแก่นแกน ก็เพื่อเน้นความสำคัญของประเด็นหลัก และการ เชื่อมโยง - ส่วนเส้นกับคำนั้นหากคิดคำได้ก็เขียนคำลงไป ก่อนแล้วลากเส้นเชื่อมกับแก่นแกน - การเขียนตัวหนาก็จะช่วยให้เด่นและจำง่าย - การต่ออย่างไม่ขาดสายของเส้นใน Mind map สำคัญมากเพราะแทนการเชื่อมโยงความคิด - หลังจากแตกกิ่งแก้วหรือประเด็นที่สำคัญได้ครบ แล้ว ให้ลงรายละเอียดประเด็นย่อยในกิ่งก้อย ที่ แยกแขนงออกมาจากกิ่งแก้วแต่ละกิ่งโดยทั้งคำ / ภาพและเส้นในกิ่งก้อย ให้ใช้สีเดียวกับกิ่งแก้วที่ แตกแขนงออกมา เพื่อให้จำง่าย

6 กฎของ Mind map ( ต่อ ) - ขนาดของคำและเส้นอาจเล็กลงตามระยะทางที่ ห่างจากแก่นแก้ว ดังนั้นโอกาสที่เราจะต่อเติมกิ่ง ก้านของ Mind map จึงไม่มีวันสิ้นสุด และควร ใช้ภาพแทนคำให้มากที่สุด - คำหรือภาพที่สำคัญ น่าสนใจให้ล้อมกรอบหรือ ทำให้เด่นขัดขึ้น เส้นล้อมภาพหรือคำใน Mind map จะช่วยให้จำแม่นขึ้น คำหรือภาพใดที่ สัมพันธ์กัน อาจใช้ลูกศรหรือรหัสเติมแต้มลงไป เพื่อเกี่ยวโยงเรื่องราว ข้อมูล ความคิดที่สัมพันธ์ กัน แต่ไม่ควรล้อมกรอบเสียทุกคำทุกกิ่งจนดูสับสน

7 ประโยชน์ของ Mine Mapping  ช่วยความจำ  ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์  ทำให้เห็นภาพรวม

8 สรุป ก่อนที่จะทำ Mind map ได้ เราต้องจับ ใจความสำคัญของเนื้อหา รู้ว่าความคิดใดบ้างที่ ตรงประเด็น และความคิดทั้งหลายสัมพันธ์กัน อย่างไร จากนั้นจึงใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำ Mind map อีกที ดังนั้นเมื่อเราทำ Mind map ก็เท่ากับเราทำ ความเข้าใจเนื้อหาไปด้วย

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Mind map Mind map แนวคิดนี้ได้เริ่ม จาก ลีโอนาร์โด ดาวินชี ต่อมา ในปี พ. ศ 2517 โทนี บูซาน จึง เสนอเทคนิคการจดบันทึกแบบ ใหม่ที่ใช้ความสามารถของสมอง ทั้งสองซีกร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google