งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FEED BACK ของสถานประกอบการที่มีต่อ นักศึกษาฝึกคู่ขนาน โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ - นักศึกษามีความกระตือรือล้น ในการทำงานและ ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุดีมาก - นักศึกษาที่ฝึกงานคู่ขนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FEED BACK ของสถานประกอบการที่มีต่อ นักศึกษาฝึกคู่ขนาน โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ - นักศึกษามีความกระตือรือล้น ในการทำงานและ ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุดีมาก - นักศึกษาที่ฝึกงานคู่ขนาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FEED BACK ของสถานประกอบการที่มีต่อ นักศึกษาฝึกคู่ขนาน โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ - นักศึกษามีความกระตือรือล้น ในการทำงานและ ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุดีมาก - นักศึกษาที่ฝึกงานคู่ขนาน มีความขยันอดทนดี มาก - นักศึกษาให้ความร่วมมือ ขยันทำงาน มีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ดีมาก โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล - มีความคล่องตัว กล้าแสดงออก พูดจาดี รู้จัก กาลเทศะ ทำงานเสร็จเร็วก่อนเวลา และมีข้อผิดพลาดน้อย สาขาธุรกิจสถานพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า - ปฏิบัติงานได้ดี มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งหน้าที่ ขยันและใฝ่รู้ อยู่เสมอ - มีพฤติกรรมบริการที่ดี กล้าแสดงออก มั่นคงในอารมณ์ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อ ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2 โรงพยาบาลรามาธิบดี - ทำหน้าที่ให้การบริการส่วนหน้าของงานเวช ระเบียนได้ดีมาก - เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำหน้าที่ผู้ ให้บริการได้ดีมาก โรงพยาบาลตากสิน - มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ - มีความตั้งใจที่จะทำงานสูง ตรงต่อเวลา

3 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ - นักศึกษามีความตั้งใจในการทำงานดี มี ความประพฤติเรียบร้อย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - ปฏิบัติงานได้ดี มีความรับผิดชอบ สาขา คอมพิวเตอร์ สาขาบัญชี กรมเทคโนโลยี การสื่อสารกรมอิเล็คทรอนิกส์ ทหารอากาศ - นักศึกษาเป็นเด็กที่เรียบร้อย รักงานที่ทำ หรือได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี กองบัญชาการตำรวจนครบาล - นักศึกษามีความตั้งใจในการทำงานดี มี ความประพฤติเรียบร้อย

4 FOURSONINN HOTEL - นักศึกษามีความรับผิดชอบดีมาก ใช้ ภาษาได้ดี บริษัทธีรภา 2002 จำกัด - นักเรียนมีมารยาทที่ดี สามารถใช้ภาษา ได้ดี บริษัทนารายณ์ภัณฑ์ จำกัด - ตรงต่อเวลาดีมาก โรงแรมลีลาอินน์ สุขุมวิท - นักศึกษาฝึกคู่ขนานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นที่พอใจ สาขาภาษาต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt FEED BACK ของสถานประกอบการที่มีต่อ นักศึกษาฝึกคู่ขนาน โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ - นักศึกษามีความกระตือรือล้น ในการทำงานและ ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุดีมาก - นักศึกษาที่ฝึกงานคู่ขนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google