งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการให้นมแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการให้นมแม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการให้นมแม่
Sub NICU โดย วรรณา สุธรรมา

2 การให้นมมารดา และการสร้างสายสัมพันธ์
นโยบายส่งเสริมนมแม่ของกระทรวง โรงพยาบาลส่งเสริมนมแม่

3 บริบทของหน่วยงาน หอผู้ป่วยบริบาลทารกที่เจ็บป่วยต้องดูแลใกล้ชิด
มีทารกที่มีปัญหาน้ำหนักตัวน้อย หายใจเร็ว การดูดกลืนไม่ดี มีทารกที่ถูกแยกจากมารดานาน พัฒนาการช้า

4 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการมาให้นม
ภาวะทางร่างกายของมารดา(เจ็บแผล อ่อนเพลีย ซีด เวียนศีรษะ) ภาวะทางจิตใจของมารดา(เศร้า โดดเดี่ยว ไร้คุณค่า) ความเชื่อ ค่านิยม ของครอบครัว มารดาบ้านไกล มาเยี่ยมไม่บ่อย ไม่มีห้องให้มารดาเฝ้าตลอด ปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว

5 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการมารับบุตรกลับบ้าน
ตามแล้วไม่มารับ ตามมาฝึกเลี้ยงบุตรแล้วมาไม่ได้ ไม่มา มารับบุตรกลับแล้วไม่สามารถดูแลได้ดี เด็กกลับมา admit ด้วยภาวะแทรกซ้อน

6 ผลกระทบที่ทารกได้รับ
ทารกไม่ได้รับนมมารดา ทารกไม่ได้รับสารอาหารบางตัวที่มีอยู่ในนมมารดาเท่านั้น ไม่เกิดสายสัมพันธ์ มารดาทารก พัฒนาการไม่ค่อยดี(น้ำหนักขึ้นช้า ร้องไห้มาก หลับน้อย) มีผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์เมื่อโตขึ้น

7 แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้น
มีความสะดวก มีคำแนะนำ เข้าถึงได้ง่าย สบายกาย สบายใจ ไม่รู้สึกถูกบังคับ ให้โอกาส มีทางเลือก ไม่กระทบเศรษฐกิจ

8 การปรับเปลี่ยน เก้าอี้สนามที่สามารถเอนหลังได้มากและมีพื้นที่กว้าง
หมอนวางแขนกันเมื่อย มีห้องให้นมที่มิดชิดและเป็นส่วนตัว การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพมารดา ใกล้ชิดพยาบาลสามารถแนะนำได้สะดวก ห้องพักในโรงพยาบาล

9 หอผู้ป่วยSub NICU

10

11

12

13 มีห้องให้นมที่มิดชิดและเป็นส่วนตัว

14 เก้าอี้สนามที่สามารถเอนหลังได้มากและมีพื้นที่กว้าง

15 หมอนวางแขนกันเมื่อย

16

17 การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพมารดา

18 บอร์ดความรู้ต่าง ๆ

19 ใกล้ชิดพยาบาลสามารถแนะนำได้สะดวก

20 การให้ทางเลือก กรณีที่มารดาต้องการอยู่ให้นมบุตรสามารถทำได้หลายกรณี
ไป - กลับ(บ้านใกล้) มีห้องพักให้ เบิกข้าวให้ สามมื้อ ตอนกลางวันสามารถอยู่ให้นมบุตรได้ตลอดเวลา ประมาณ น ให้ไปพักผ่อนที่ห้องพัก (สามารถพักได้มากที่สุด 3 คน)

21 ผลที่ได้รับ ทารกมีโอกาสได้รับนมมารดา ส่งเสริมพัฒนาการทารก ส่งเสริมสายใยรัก มารดาไม่เครียด ไม่ปวดหลัง สามารถงีบหลับได้บางครั้ง น้ำนมไหลได้ดีขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างมารดาด้วยกัน

22 ผลที่ได้รับ เพิ่มพูนความรู้จากบอร์ดด้านข้าง
ผ่อนคลายความเครียดจากหนังสือและรูปภาพ มีกำลังใจในการเลี้ยงดูบุตร สามารถสังเกตความผิดปกติของบุตรขณะดูดนม โดยมีพยาบาลอยู่ให้คำปรึกษาตลอด มีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรเมื่อรับกลับบ้าน

23 การใช้ประโยชน์ของห้องให้คุ้มค่า คุ้มทุน(เริ่มปฏิบัติ)
ปรับใช้เป็นห้องให้สุขศึกษาและคำแนะนำก่อนรับบุตรกลับบ้าน ปรับใช้เป็นห้องประเมินพัฒนาการเด็กที่เคย admit และมา FU โดยมารดาพามาเยี่ยม ปรับใช้เป็นห้องส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ (โยคะแบบง่าย พักผ่อนยามว่าง)

24 การใช้ประโยชน์ของห้องให้คุ้มค่า คุ้มทุน(โครงการในอนาคต)
ปรับใช้เป็นห้องนวดกระตุ้นพัฒนาการ และการจัดกระดูกและกล้ามเนื้อ(มีพยาบาลที่ได้รับการอบรมมณีเวช) ปรับใช้เป็นห้องให้คำปรึกษากรณี unwanted child, มารดา HIV (มีพยาบาลปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา) ปรับใช้เป็นห้องตรวจหูทารก


ดาวน์โหลด ppt การปรับเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการให้นมแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google