งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

N I C U โรงพยาบาลนครพิงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "N I C U โรงพยาบาลนครพิงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 N I C U โรงพยาบาลนครพิงค์

2

3 (Box of love)

4 นวัตกรรม “กล่องดวงใจ” (Box of love) หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

5 ความเป็นมา การดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะสุดท้ายมีความละเอียดอ่อนและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนแตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยทั่วไป

6 วัตถุประสงค์ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะสุดท้าย (การจัดการกับศพ )

7 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ
บิดามารดาของผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะสุดท้าย และบุคลากรพยาบาล ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

8 แนวคิดการสร้างนวัตกรรม
การดูแลด้านร่างกาย และจิตวิญญาณโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งของทารกและครอบครัว เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทารกแรกเกิดระยะสุดท้ายโดยเฉพาะการจัดการกับศพ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและไวต่อความรู้สึกของบิดามารดา

9 การนำผลงานไปใช้/วิธีดำเนินงาน
การจัดการกับศพผู้ป่วยทารกแรกเกิดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (ซึ่งกระทำภายหลังการให้บิดามารดารวมถึงญาติเข้ามามีส่วนร่วมดูแล ทำพิธีขออโหสิกรรม และไว้อาลัย)

10 การผลิตนวัตกรรม อุปกรณ์ กล่องแข็งขนาด.ขนาด 9x18, 7x 18 ( แล้วแต่น้ำหนักและความยาวของทารก) กระดาษห่อของขวัญ พลาสติกกันกระแทก สกอตเทป

11

12 ขั้นตอนการดำเนินการ เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยถึงแก่กรรม พยาบาลเริ่มถอดอุปกรณ์การแพทย์ออกจากตัวผู้ป่วย

13 ให้บิดามารดาเช็ดตัว ทำความสะอาดร่างกาย และสวมใส่เสื้อผ้าให้แก่ผู้ป่วย

14 แพทย์ พยาบาล และบิดามารดาร่วมทำพิธีขออโหสิกรรมและไว้อาลัยให้แก่ผู้ป่วย

15 แพทย์ พยาบาล และบิดามารดาร่วมกันบรรจุร่างของผู้ป่วยลงในกล่องดวงใจ

16 ส่งมอบให้หน่วยรักษาศพดูแลต่อไป

17 ผลลัพธ์ บุคลากรพยาบาลผู้ดูแลและบิดามารดามีความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยเฉพาะการจัดการกับศพ 2.เป็นการนำกล่องกระดาษที่ใช้แล้วมารีไซเคิล และสร้างคุณค่าของงาน

18 แผนภูมิแสดงความพึงพอใจ

19 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
เปิดโอกาสให้บิดามารดาและครอบครัวร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเขียนความในใจเพื่อไว้อาลัยให้บุตรเป็นครั้งสุดท้าย

20 อยู่เพื่อรัก…จากไปเพื่อรำลึกถึง
บทเรียนเพื่อแบ่งปัน อยู่เพื่อรัก…จากไปเพื่อรำลึกถึง


ดาวน์โหลด ppt N I C U โรงพยาบาลนครพิงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google