งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุติรุ่ง แพทย์โอสถ นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุติรุ่ง แพทย์โอสถ นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุติรุ่ง แพทย์โอสถ นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี

2 การคัดเลือกผู้ป่วยส่งกลับรับ เลือดที่ รพ. ใกล้บ้าน ผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีผล Screening antibody เป็น Negative

3 การเชื่อมต่อรายชื่อ ผู้ป่วย LAB โรงพยาบาลชุมชน มีรายชื่อ ผู้ป่วยส่งกลับ รับเลือด ตรงกับ รายชื่อ ที่งาน ธนาคารเลือด โรงพยาบาล อุดรธานีมี

4 ตารางรายชื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย อำเภอ................. รายชื่อต.คต.ค พ.ยพ.ย ธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พมี. คเม. ย พ.คพ.คมิ. ยก.คก.คส.คส.คก.ยก.ย นางสดใส แสนดี นายธนชล ใจดี นางคำแปลง ดี คำ นางสาวนิรมล นาจา

5 การขอโลหิตให้ ผู้ป่วย LAB โรงพยาบาลชุมชน โทร ประสานห้องจ่ายเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี - แจ้งชื่อผู้ป่วยที่ต้องการรับ เลือด - จำนวนและชนิดเลือดที่ ต้องการใช้ ( โทร. 042-245555 ต่อ 1252 )

6 การรับโลหิต ผู้มารับเลือดให้นำกระติกมา พร้อมน้ำแข็ง (ice pack)

7 LAB โทรประสานขอ เลือด แจ้งชื่อผู้ป่วย, ชนิดเลือด, จำนวน รถโรงพยาบาลชุมชนมา รับเลือด ขั้นตอนการขอเลือดผู้ป่วย ธาลัสซีเมีย

8 ผู้ประสานงานโครงการ คุณ ศุภวัลย์ คำชาย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขา ธนาคารเลือด โทร. 245555 ต่อ 1252

9 บทบาทงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี จัดหาโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย เป็นที่ปรึกษาให้กับงานเทคนิค การแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนใน การเตรียมโลหิตที่ปลอดภัยให้กับ ผู้ป่วย

10 บทบาทงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอำเภอ จัดเตรียมโลหิตที่ปลอดภัยสำหรับ ผู้ป่วย ประสานการจัดหาโลหิตสำหรับ ผู้ป่วยกับโรงพยาบาลอุดรธานี

11 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt จุติรุ่ง แพทย์โอสถ นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google